Home

Mission

Contents

News

Authors

Links

Forum

Peace from Harmony
Farsi/Persian: علم صلح جهانی (GPS):

تمدن هماهنگ به اتکای فرهنگ معنوی

شهروندان زمین!

اتحاد در هماهنگی برای عشق، صلح، عدالت، برادری و شادی!انجمن جهانی هماهنگی (GHA)

که از تاریخ 15 فوریه 2005 پا گرفته، یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی است که بیش از 500 عضو در 56 کشور جهان و بیش از یک میلیون مشارکت ‌کننده از اعضای جمعی GHA در 80 کشور جهان، آن را شکل داده‌اند.

وب‌سایت: www.peacefromharmony.org

 

لیست 47 پروژه‌ی GHA در رابطه با هماهنگی جهانی، صلح جهانی و آموزش و پرورش هماهنگ:

http://www.peacefromharmony.org/؟cat=en_c&key=472

 

هیات مدیره: 35 عضو GHA از 16 کشور

www.peacefromharmony.org/؟cat=en_c&key=249

 

رییس و بنیان‌گذار GHA: Dr. Leo Semashko

نشانی: 7/4-42 Ho-Shi-Min Street, St. Petersburg, 194356 Russia

ایمیل: leo.semashko@gmail.com

وب‌سایت: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

ماموریت GHA عبارت است از:

دست‌یابی به صلح از طریق هماهنگی، و فراهم ساختن مسیری آگاهانه برای رسیدن به تمدن هماهنگ مبتنی بر اصول علمی «الفبای هماهنگی» از طریق آموزش هماهنگ

 

الفبای هماهنگی برای رسیدن به صلح جهانی ...: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478

ویدیوی GHA: طرح اجتماعی صلح از طریق هماهنگی ـ http://youtu.be/hbxY5lREOeA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ژوئیه 20، 2013

Dr. Leo Semashko*

علم صلح جهانی (GPS):

بازیگران واقعی و طرح ایجاد صلح

 

علم صلح جهانی، امید همگانی برای تمام ملت‌هاست

برای رسیدن به صلح واقعی و رفاه بر روی زمین

انجمن جهانی هماهنگی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مترادف‌ها برای مفهوم صلح جهانی عبارت‌اند از: جهانی، همگانی، ابدی، همیشگی، ادامه‌دار، هماهنگ، غیر خشونت‌آمیز، پایدار، ثابت، بادوام، ماندگار، واقعی، سراسری، درست، آینده، و غیره

متضادها عبارت‌اند از: محلی، جزیی، موقت، ناپیوسته، ناهماهنگ، نظامی، ناپایدار، متزلزل، مردد، کوتاه، گمراه‌کننده، منطقه‌ای، نادرست، سنتی، و غیره.

در فرهنگ سنتی، همچنین در علوم اجتماعی و در فلسفه، برای هیچ کس سوالات بنیادین علمی درباره‌ی بازیگران اجتماعی، علت غایی و منابع خودجوش ابدی صلح جهانی مطرح نشده است. حتی امانوئل کانت نیز در رساله‌بزرگ خود "صلح ابدی" (1795) چنین نکرده است. اما در این رساله، او به این کشف بزرگ رسیده که "هماهنگی میان انسان‌ها" سرشت و طبیعتی اجتماعی دارد و تضمین‌کننده‌ صلح دایمی است ـ چنان که خودش می‌گوید "عامل تضمین‌کننده‌صلح دایمی... طبیعت است". این طبیعت از طریق "مفهوم متعالی حق عمومی" به "ایجاد هماهنگی میان اخلاق و سیاست" می‌پردازد که کانت بر مبنای آن یک معاهده‌ی هماهنگ از "صلح دایمی در میان ملت‌ها" می‌سازد (www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm).

به این ترتیب، پاسخی به این گونه پرسش‌ها نبود و علم صلح جهانی هنوز وجود نداشت. مطرح شدن این پرسش‌ها و مهم‌تر از آن، یافتن پاسخ علمی برای آن‌ها اساساً نیازمند حوزه‌ی دیگری از فلسفه و علم است - علم و فلسفه‌ی هماهنگی اجتماعی جهانی برای جامعه به‌عنوان یک کل. چنین علم و فلسفه‌ای از سال 1976 و به‌عنوان بخشی از Tetrasociology و Tetrism مطرح شده‌اند. ((www.peacefromharmony.org/docs/2-1_eng.pdf. در 8 سال گذشته، از سال 2005، این شاخه‌ها در کنار هم در انجمن هماهنگی جهانی (GHA) ارایه شده‌اند و در 7 جلد کتاب و 47 پروژه‌ی هماهنگی جهانی و صلح هماهنگ بازتاب یافته‌اند. (www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=472) کامل‌ترین و بهترین توصیف از آن‌ها در الفبای هماهنگی برای صلح جهانی... موجود است (2012، 334 صفحه) که 76 نویسنده‌GHA آن را نوشته‌اند: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478 این متن جهانی درباره‌ی هماهنگی، منعکس‌کننده‌مفاهیم بنیادین (پایین را ببینید) و تاریخچه مختصری از علم صلح جهانی (GPS) است، که شامل علم هماهنگی جهانی و برعکس آن است. آن‌ها واقعی و یکسان‌اند.

هسته‌اصلی GPS (علم صلح جهانی) اتحاد خدشه‌ناپذیر جامعه‌شناسی جهانی و آمار جهانی است. جامعه‌شناسی جهانی، ساختار اجتماعی جهانی جامعه‌بشری در طول تمام تاریخ خود را در قالب چهار رده نشان می‌دهد، چهار حوزه‌ی هماهنگ از جمعیت شاغل / درگیر در چهار حوزه‌ تولید اجتماعی که منابع لازم و کافی را سامان می بخشند. منابعی که برای وجود هر جامعه و فرد لازم است.

منابع لازم و کافی و در نتیجه ابدی، طبیعی و هماهنگ عبارت‌اند از: مردم، اطلاعات، سازمان و اقلام (کالاهای مادی و خدمات). کمبود حتی یکی از آن‌ها با یک نسبت خاص (هماهنگی و سنجش) با دیگران، می‌تواند وجود انسان و جامعه را ناممکن کند.

منابع لازم و کافی به‌عنوان حوزه‌های لازم و ضروری و در نتیجه ابدی، طبیعی و هماهنگ تولید مداوم و مستمر شناخته می‌شوند: SOCIOSPHERE [حوزه‌ی اجتماعی]، INFOSPHERE [حوزه‌ی اطلاعاتی]، ORGSPHERE [حوزه‌ی سازمانی]، TECHNOECOSPHERE (حوزه‌های اقتصادی و زیست محیطی با هم).

حوزه‌های لازم و کافی تولید به‌عنوان حوزه‌های لازم و کافی و در نتیجه ابدی، طبیعی و هم ساز جمعیت کار (و یا استخدام / درگیر) در این حوزه‌ها شناخته می‌شوند و در نتیجه رده‌های حوزه‌ای نامیده می‌شوند - SOCIOCLASS، INFOCLASS، ORGCLASS، TECHNOCLASS.

رده‌های حوزه‌ای لازم و کافی به‌عنوان پدیدآورندگان / بازیگران ابدی، طبیعی و هم‌ساز هر جامعه، ساختار اجتماعی جهانی آن جامعه‌اند. این رده‌ها هم‌زمان بازیگران هم‌ساز طبیعی، علت غایی و منبع خودجوش ابدی صلح جهانی هستند. آن‌ها واقعی‌اند، اما برای تبدیل از پدیدآورندگان خودجوش به پدیدآورندگان خودآگاه و موثر صلح جهانی، به این علم (GPS) و درک آن، آگاهی به آن و آموزش آن نیاز دارند تا این صلح را به‌شایستگی پی‌ریزی کنند.

صلح جهانی ابدی یک حالت طبیعی، عادی و سالم از رده‌های طبقاتی جمعیت و ـ همراه با آن ـ جامعه به‌طور کلی است. این ماهیت اجتماعی، صلح جهانی را توسط رده‌های طبقاتی خودجوش و هم‌ساز جمعیت تولید و تضمین می‌کند. بنابراین، رده‌های طبقاتی و هماهنگی طبیعی آن‌ها، بنیان همیشگی صلح جهانی‌اند. کوتاه‌ترین تعریف صلح جهانی از همین جا می‌آید - «صلح از هماهنگی است»، که هماهنگی هم توسط رده‌های طبقاتی پدید آمده و مرتبا دوباره از نو پدید می‌آید. جنگ بین آن‌ها امکان‌پذیر نیست، چرا که مرگ حداقل یک رده‌ی طبقاتی به معنی توقف تولید یکی از منابع لازم است که منجر به مرگ تمام رده‌های طبقاتی و جامعه به‌عنوان یک کل می‌شود. جنگ منابع فقط بین گروه‌های خصوصی و موقتی عمده، ملت‌ها، طبقات اقتصادی و یا سیاسی، طبقات اجتماعی، دسته‌ها و غیره امکان‌پذیر است. گذشته‌تاریخ پر از این گونه جنگ‌های خصوصی است. بنابراین صلح میان گروه‌ها و رده‌های خصوصی به‌معنی نبود جنگ میان آن‌ها و یا درنگی در جنگ موجود است. این صلح نظامی، خصوصی و موقت است که همواره تابع جنگ است و به آمادگی همیشگی نیاز دارد. این صلح با توسل به زور و تهدید به زور تضمین شده است و یادآور قانون قدیمی است: "اگر صلح می‌خواهید، آماده‌ی جنگ شوید." این روند نظامی در مسابقه‌تسلیحاتی دایمی و پایان‌ناپذیر و هم‌چون آمادگی برای یک جنگ ابدی بازتاب یافته که بسیار ریشه دوانده و آسیب‌شناسی اجتماعی بی‌فایده، نمای احزاب را بی‌رمق کرده است. آلبرت انیشتین بیهودگی آن را این طور بیان کرده: "صلح را نمی‌توان با توسل به زور حفظ کرد. صلح فقط می‌تواند با درک به دست بیاید"، یعنی تنها ذهن و آگاهی از رده‌های طبقاتی از طریق علم صلح و آموزش.

بشریت تنها با ایجاد و به‌کارگیری علم صلح جهانی (GPS) خواهد توانست از این بیماری وحشتناک رهایی یابد. اما یک جامعه‌شناسی جهانی به خودی خود کافی نیست. برای هماهنگ کردن آگاهانه‌ی منابع تولید در ژرف‌ترین لایه‌ی رده‌های طبقاتی جهانی که پی‌ریزی آگاهانه صلح جهانی را نیز مشخص می‌کند، ضروری است که اقدامات کمی آماری و شاخص نسبت ایجاد شود ـ هماهنگی منابع و تمام فرآیندهای مرتبط با آن‌ها: تولید، توزیع ، مبادله (بازار) و مصرف.

چنین سنجشی در هر کشوری به لحاظ تاریخی سنتی، ملی و آماری بوده است. اما برای اندازه‌گیری منابع جهانی در تولید، توزیع، مبادله و مصرف جهانی توسط رده‌های طبقاتی جهانی، لازم است که از آمار جهانی استفاده شود. مفاهیم و شاخص‌های اساسی آن، همراه با عناصر بنیادین هماهنگی اجتماعی، از جمله رده‌های طبقاتی نیز در الفبای هماهنگی برای صلح جهانی (صص 22-58) بیان شده است. آمار جهانی بدون یک جامعه‌شناسی جهانی امکان‌پذیر نیست و بالعکس، جامعه‌شناسی جهانی بدون آمار جهانی ناممکن است. این‌ها از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند، هم به‌عنوان کیفیت و هم به‌عنوان کمیت از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. پیوند ارتباط‌دهنده‌مشترک آن‌ها، عرصه اجتماعی به‌عنوان واحد ساختاری و واحد سنجش کمی آن مطرح است. فقط در سایه‌ی وحدت این دو علم جهانی است که می‌توانیم ابزاری قدرتمند برای کشف علمی نوآورانه از پدیدآورندگان طبیعی صلح جهانی و ساخت علمی آن در همه کشورها و مناطق جهان داشته باشیم.

جامعه‌شناسی جهانی و آمار جهانی هسته‌ی اصلی GPS (علم صلح جهانی) را شکل می‌دهند، اما علم صلح جهانی به این دو عامل محدود نمی‌شود. سرشت کل‌نگر و جامع صلح جهانی نیازمند شناختی علمی است که به همان اندازه جامع و کل‌نگر باشد و در یک پارادایم کل‌نگر علمی ترکیب شده باشد. این مساله در الفبای هماهنگی به‌صورت یک "طرح اجتماعی هماهنگی جامعه" تعریف می‌شود ـ یا همان SOCIONOME، که به‌علاوه یک "طرح اجتماعی صلح به اتکای هماهنگی " است. ‌Socionome بیانگر پارادایم کل‌نگر علمی از یک تفکر جدید، هماهنگی و صلح‌آمیز و Tetranet است و در برنامه‌ی الفبای هماهنگی (ص 40-41) ارایه شده است.

Socionomeیک بیان جامع تعمیم‌یافته از GPS به‌عنوان وحدت ارگانیک علوم اجتماعی است. ‌Socionome هم‌زمان به‌عنوان مدلی برای تمام علوم اجتماعی در نظر گرفته شده، یعنی ‌Socionome به‌صورت مدل جامعه‌شناختی، آماری، اقتصادی، جمعیتی، تاریخی، سایبرنتیک، هم‌افزا، سیاسی، حقوقی، مالی، زیست محیطی، آموزشی، ریاضی و غیره است. هم‌سازی میان مذاهب نیز از جنبه‌های مهم صلح جهانی است که در GPS (www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=561) منعکس شده است. ‌Socionome تمام سنجش‌های اجتماعی علمی صلح جهانی را در علم یک‌پارچه‌یعنی GPS ترکیب می‌کند. بنابراین، socionomeیک طرح صلح‌آفرین علمی است. لطفا ویدیو GHA را که به همین موضوع اختصاص دارد ببینید: طرح اجتماعی صلح به اتکای هماهنگی، 8 دقیقه: http://youtu.be/hbxY5lREOeA

علم صلح جهانی که تا این‌جا مطرح شد، به‌طور کلی تنها یک فرضیه‌نظری از بازیگران هم‌ساز طبیعی صلح جهانی یعنی رده‌های طبقاتی جمعیت است. هر فرضیه‌نظری تنها زمانی یک علم تمام عیار می‌شود که از پشتیبانی تجربی برخوردار شود. برای این کار، GHAیک برنامه‌خاص برای تحقیقات علمی آماده کرده است: " مطالعه‌ی تطبیقی ​​جامعه‌شناختی آماری (CSSS)، دینامیک ساختار اجتماعی جهانی رده‌های طبقاتی جمعیت: مثالی از هند، ایالات متحده‌ی آمریکا، روسیه و قزاقستان از سال 1950 تا 2010 به‌تفکیک دهه. تکامل طبیعی هماهنگی اجتماعی، عدالت اقتصادی، دموکراسی و معنویت نسبت به صلح جهانی و علم جهانی مربوط به آن."(www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=579). این پروژه‌GHA مانند دیگر پروژه‌ها یک تحقیق بین‌المللی و جهانی است که از همه‌دانشمندان، نهادها و کشورهای علاقه‌مند استقبال می‌کند. در همین زمان، شناخت علمی نظری و تجربی از رده‌های طبقاتی به‌عنوان بازیگران هم‌ساز طبیعی صلح جهانی در نظر گرفته شده است و راه را برای ساخت عملی آگاهانه‌ی خود در قرن 21 و در هر نقطه از جهان، در هر کشور و هر منطقه بر اساس یک مطالعه‌علمی بر روی پدیدآورندگان اصلی آن، آموزش و روشنگری هماهنگ در GPS هموار می‌کنند.

آموزش و روشنگری هماهنگ رده‌های طبقاتی در GPS آن‌ها را از بازیگران طبیعی کاملاً ناآگاه صلح مبنی بر هماهنگی، به سازندگان با تحصیلات علمی و آگاه تبدیل می‌کند. شناخت علمی صلح جهانی به رهبران ملی، و هم‌چنین سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی اجازه خواهد داد که راه حل‌های علمی و بهتری برای هر گونه مساله‌ملی، منطقه‌ای و جهانی که به ایجاد صلح جهانی و انسجام اجتماعی مربوط باشد، بیابند.

متاسفانه، سازمان ملل متحد هنوز مفهوم "علم صلح جهانی / همگانی" را به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل متحد مفهومی از فرهنگ صلح ارایه داده که شامل 8 نکته است: احترام متقابل، درک، تحمل، دموکراسی، حقوق بشر، برابری جنسیتی، توسعه‌پایدار اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش است. فرهنگ صلح به تعبیر سازمان ملل متحد گامی بسیار مهم و لازم به سوی صلح جهانی است، اما کافی نیست. این مفهوم با درک شهودی از صلح محدود می‌شود و نمی‌تواند به‌طور علمی فهم شود، هر چند که علم نقطه‌ی کلیدی فرهنگ است و اجرای عملی ایده را میسر می‌کند. بنابراین، پروژه‌ی CSSS، با پایه‌ریزی بنیان نظری و تجربی برای GPS، سزاوار توجه تمام کشورها، دولت‌ها و رهبران آن‌ها، و در عین حال بالاتر از همه سازمان ملل متحد به‌عنوان یک ابزار عمده‌ی حافظ صلح بشریت است. ‌GPS به تحکیم و توسعه‌ی فرهنگ صلح 8 نکته‌ای سازمان ملل متحد می‌پردازد و برای این کار، آن‌ها را به سطح کیفی جدیدی از تفکر صلح هدایت می‌کند. مطالعات و تحقیقات صلح یکی دیگر از پیش‌شرط‌های مهم برای GPS است. با این حال، این مطالعات با درگیری‌های کوته‌نظرانه‌ی محلی محدود می‌شود و به صلح جهانی و بازیگران هم‌ساز طبیعی آن دست نمی‌یابد.

هماهنگی اجتماعی و صلح جهانی از این منظر، یک منبع ثروت قوی‌تر از مجموع نفت، گاز، الماس، فناوری اطلاعات، و غیره برای بشریت است. اما استفاده از این منابع طبیعی ناشناخته و پایان‌ناپذیر بشریت نیازمند شناخت کافی علمی برای همه‌ی ملت‌ها است ـ یعنی همان علم صلح جهانی (GPS). حداقل هزینه‌ی CSSS به‌عنوان اولین پروژه‌ی GPS و به‌عنوان یک گام علمی برای صلح جهانی تنها $ 60،000 است. این هزینه در مقایسه با مزایای عظیمی که این پروژه از طریق صلح جهانی و در یک برنامه‌علمی نوید می‌دهد به چشم نمی‌آید و راه را برای تحقق عملی و علمی خود برای بشریت در قرن 21 باز خواهد کرد.

این علم راه موثری برای خلع سلاح کامل از بشریت در قرن 21 ارایه می‌دهد، به‌طوری که در طول 50 سال هزینه‌های نظامی به‌طور سالانه 2 درصد توسط همه‌ی کشورها کاهش یابد (www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=529) و نیروهای مسلح جنگ به نیروهای مسلح صلح جهانی تغییر یابند. این نیروها می‌توانند یک "سپاه صلح جهانی" قرن بیست و یکمی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گسترش صلح‌آمیز و هماهنگ آموزش و پرورش، سلامت، ساخت و ساز، حصول تامین آب و غذا و غلبه بر بیکاری ایجاد کنند. البته، تامین صلح نیازمند سلاح‌هایی است متفاوت از آن‌ها که در جنگ استفاده می‌شوند، اما صرفاً سلاح‌هایی هم‌چون نیروهای حرفه‌ای آموزش‌دیده و با آمادگی علمی. فقط از این طریق می‌توانیم رویای مارتین لوتر کینگ را تحقق بخشیم: "ما باید از مسابقه‌تسلیحاتی به مسابقه‌صلح‌آمیز برویم."

تصور آینده‌ای مثبت و پایدار از جهان بدون علم صلح جهانی و پی‌ریزی علمی صلح، تصورناپذیر و ناممکن است. هماهنگی اجتماعی جهانی، منبع اصلی و ضامن صلح جهانی و اعتماد مشترک کشورهاست و می‌تواند به‌طور موثر بر اساس GPS به‌عنوان آگاهی کلی همه‌مردم استفاده شود. این علم راه را برای یک تمدن جدید و هماهنگ باز می‌کند، بدون این که جنگ و خشونت و هم‌چنین دیگر بیماری‌های انسان در تمدن صنعتی در آن جایی داشته باشد. بقای بشریت و توسعه‌اقتصادی و اجتماعی پایدار آن، در یک دنیای جهانی‌شده و تمدن هماهنگ بر مبنای GPS ممکن می‌شود. بنابراین، نمی‌توان از ارزش این علم برای سرنوشت بشریت چشم‌پوشی کرد. این علم هماهنگی را به‌عنوان یک ارزش اساسی بشریت از دوران باستان به زمان حال می‌آورد، تمام ارزش‌های دیگر در جهان‌بینی علمی مدرن را گرد هم می‌آورد و همه مردم جهان را به طور معنوی و در یک خانواده‌صلح‌دوست بر روی زمین متحد می‌کند.

بسیاری احساس می‌کنند که علم صلح جهانی نمی تواند با تلاش‌های پراکنده موسسات بی‌شمار تحقیقات صلح و تلاش‌های جداگانه‌دانشمندان ایجاد شود. در عین حال که این تلاش‌ها ستودنی هستند، به نظر می‌رسد که راه منطقی‌تر و موثرتر برای رسیدن به بهترین نتیجه در مسیر جهانی، با تلاش جمعی و همبستگی دانشمندان علوم اجتماعی مختلف، از کشورهای مختلف و فرهنگ مختلف با روحیه‌دورکیم و هماهنگی به دست می‌آید. این روند کل‌نگر و جامع علمی در طول بیش از 8 سال در انجمن هماهنگی جهانی پی‌گیری شده است. اما این روند نیازمند گسترش بیش‌تر شرکت‌کنندگان و نفوذ بیش‌تری است تا توسعه‌بی سابقه‌ای به نام علم صلح جهانی با موفقیت ایجاد شود و به رسمیت شناخته شود.

مانع اصلی که جلو همکاری‌های بین‌المللی برای ایجاد GPS را می‌گیرد، شاید نبود درک کافی از این علم به‌عنوان ضرورت جهان مدرن در میان نهادهای صلح سنتی و دانشمندان باشد. این امکان وجود دارد که لزوم GPS برای آن‌ها سوال باشد، یا شاید ترجیح می‌دهند تلاش‌های فعلی را به تحقیقات ایزوله و پراکنده محدود کنند. البته GPS بیش‌تر شناخته و پذیرفته می‌شود و محققان صرفاً از طریق اثبات نظریه در مطالعات تجربی‌ای که در حال حاضر انجام می‌شود (CSSS) نیاز به ایجاد چنین علمی را تشخیص خواهند داد. یک روند جدید ایجاد صلح در علم صلح جهانی (GPS) پدیدار خواهد شد که ترجیحات فکری و عملی همکاری‌های بین‌المللی توسط نهادهای صلح آمیز را نشان می‌دهد. در این همکاری علمی، هر دانشمند و سازمان مرتبط با صلح می‌تواند جایگاه خود را در یک وحدت هماهنگ با طیف متنوعی از دیگر محققان و موسسات پیدا کند.

این مقاله برآیند ایده‌های صلح GHA است، بنابراین نویسنده‌حقیقی آن GHA است.

Leo Semashko, Ph.D.,

رییس و بنیان‌گذار، انجمن جهانی هماهنگی (GHA) از سال 2005؛ عضو شورای ایالتی سنت پترزبورگ؛ فیلسوف، جامعه‌شناس و نیروی صلح از Harmony؛ نویسنده‌ی Tetrism به‌عنوان اتحاد Tetraphilosophy و Tetrasociology - علم هماهنگی اجتماعی، صلح جهانی و تمدن هماهنگ از سال 1976، نویسنده‌12 کشف اجتماعی و بیش از 300 نشریه‌ی علمی، از جمله 16 کتاب و روزنامه؛ مدیر: موسسه‌ی عمومی Tetrasociology، روسیه؛ مدیر، وب‌سایت GHA "صلح مبتنی بر هماهنگی یا هم سازی": www.peacefromharmony.org؛ دبیر تحریریه، الفبای هماهنگی برای صلح جهانی..: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478، 76 نویسنده‌آن به‌ عنوان یکی از کاندیداهای جایزه‌صلح نوبل 2013 معرفی شده‌اند؛ 20 سال تجربه‌تدریس در دانشگاه‌ها.

نشانی: 7/4-42Ho-Shi-Min Street, St. Petersburg 194356, Russia

تلفن: 7 (812) 597-65-71

ایمیل: leo.semashko @ gmail.com

اسکایپ: leo.semahko

صفحه‌شخصی:www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

پی‌نوشت: وضعیت زندگی من در حدود 40 سال در داخل کشور: در اتحاد جماهیر شوروی از سال 1976 و در روسیه از سال 1990 و هنوز هم مخالف دولت هستم. این مساله مرتبط با کشف من و توسعه‌Tetrasociology (رویکرد حوزه‌ای از سال 1976) به‌عنوان علم هم‌سازی اجتماعی، تمدن هماهنگ، رده‌های طبقاتی هماهنگ و صلح جهانی هماهنگ است که با این رده‌ها ارایه می‌شود. این علم مخالف مارکسیسم به‌عنوان ایدئولوژی جنگ طبقاتی است که در روسیه باقی مانده است. وضعیت من با بسیاری از واقعیت‌ها تایید شده است. برای مشاهده‌واقعیت‌های تازه‌سال 2012 از این سری، این‌جا را نگاه کنید: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=534


© Global Harmony Association, 2013

© Leo M. Semashko, 2013

 

Published in languages:

English: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=582

Russian: www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=605

French: www.peacefromharmony.org/?cat=fr_c&key=134

Spanish: www.peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=106

Japanese: www.peacefromharmony.org/?cat=jp_c&key=12

Greek: www.peacefromharmony.org/?cat=gr_c&key=8

Farsi/Persian: www.peacefromharmony.org/?cat=ar_c&key=7

 

GHA Social Ideal,

Peace from Harmony
Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005