Home

Mission

Contents

News

Links

Authors

About Us

Publications

Harmony Forum

Peace from Harmony
Magna Carta of Harmony in Greek

 

Ο Μεγάλος Χάρτης της Αρμονίας για έναν πολιτισμό της πληροφορίας:

Με κατεύθυνση

προς την κοινωνική δικαιοσύνη και την παγκόσμια ειρήνη

απο τον

 

Dr. LeoSemashko

Με 42 διεθνείς“Ειρήνη μέσω της Αρμονίας” συνεργάτες απο 16 χώρες:

 

Ada Aharoni, Lucy Alferova, Talgat Akbashev, Reimon Bachika, Ammar Banni, Harold W. Becker, Renato Corsetti, Guy Crequie, Rosa Dalmiglio, Martha Ross DeWitt, Mona Gamal-El Dine, Stephen Gill, Nina Goncharova, Michael Holmboe, ΤάκηςΙωαννίδης, Tatomir Ion-Marius, Dimitry Ivashintsov, Ivan Ivanov, Jan Jacobsen, Abram Jusfin, Vladimir Kavtorin, Maxim Kazakov, Rosa Lord, John McConnell, Charles Mercieca, Terrence Paupp, Susana Roberts, Maitreyee Bardhan Roy, Subir Bardhan Roy, Bernard Scott, Andrei Semashko, Igor Shadkhan, Rudolf Siebert, David Stringer, Grigory Toulchinsky, Tatiana Tselutina, Alexander Verbitsky, Svetlana Vetrova, Claude Veziau, Rene Wadlow, Robert M. Weir, and Jiang Yimin

 

σε 8 γλώσσες:

Αγγλικά, Ρωσσικά, Εσπεράντο, Αραβικά, Κινεζικά, Γαλλικά Ισπανικά και Ελληνικά.

Δημοσιευμένα στο:

 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=3

 

Απρίλιος 30, 2007

 

Η κοινωνική αρμονία αρχίζει με κάθε έναν από μας

 

MarthaRossDeWitt

 

Είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε από κοινού έναν αρμονικό

Νέο πολιτισμό της ειρήνης σε έναν κόσμοαγάπης

 

AdaAharoni

 

Δεν καταλαβαίνω,

Γιατί η ειρήνη απουσιάζει σε αυτήν την εποχή της τεχνολογίας,

Γιατί τα προβλήματα δεν αντικαθίστανται από την αρμονία,

χειμώνας, αιώνιος χειμώνας...

Αλλά η γη σύντομα θα ηρεμήσει,

Ακούω τους θείους ήχους,

Φωνές που ενώνονται για να προσευχηθούν,

από όλες τις γωνίες, σε όλες τις γλώσσες,

Αφθονία θετικών δονήσεων, και θεραπευτικές ενέργειες,

Ιδανικά που ολοκληρώνονται,πόσο μεγάλη είναι η υπερηφάνειά μας

Το Φωςτης Αρμονίας σε όλη την ανθρωπότητα!

 

TatomirIon-Marius

 

Ο νόμος των νόμων - αιώνια Αρμονία

 

MichaelHolmboe

 

 

Αρχές της ιδιωτικής και κοινωνικής αρμονίας

 

Η κρίση της σύγχρονης ανθρωπότητας είναι η απειλή της αυτοκαταστροφής ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης σύγκρουσης και η παραγωγή των όπλων μαζικής καταστροφής, τα οποία οδηγούν στον πυρηνικό πόλεμο, τον πλανητικό χειμώνα, ή την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτή η απειλή μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από τις συνειδητές προσπάθειές μας να εναρμονίσουμε την ενωμένη ανθρώπινη οικογένεια, μέσω της υπερνίκησης των κοινωνικών τραυμάτων, παθολογίες ή άκρα, βασισμένες στις ακόλουθεςοκτώ αρχές της αρμονίας. Αυτές οι αρχές προτείνονται ως βήματα στη μεμονωμένη αρμονία για τα πρόσωπα και ως στρατηγικές στην κοινωνική αρμονία μεταξύ των κοινωνιών:

1.Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς όρους για την αρμονία: άνθρωποι, η ποικιλομορφία τους (ιδιωτική και κοινωνική), ενότητα,και συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει πάντα να είναι αμοιβαία. Η συγκατάθεση μπορεί να κυμανθεί από την πολιτιστική και ιδεατική ανοχή, ως ελάχιστο, ως τη συναίνεση, η οποία είναι το ιδανικό μέγιστο. Η μετάβαση από την ανοχή στη συναίνεση απαιτεί τον σεβασμό, την κατανόηση, το διάλογο, και τουςσυμβιβασμούς..

2.Καταλάβετεότι η απουσία ανοχής οδηγεί στη σύγκρουση και την εχθρότητα, και αποτρέπει τις ευκαιρίες για την αρμονία. Χωρίς κοινή συγκατάθεση, οι διαφορετικοί άνθρωποι πολώνονται και δημιουργούν τον ανταγωνισμό, το χάος και τη δυσαρμονία.

3.Κατανοήστεότι η πηγή αρμονίας προέρχεται από ένα τυποποιημένο μέτροτης ισορροπίας, πουπεριορίζει τις ανθρώπινες φιλοδοξίες γιατον πλούτο, τη δύναμη, και τους άλλους πόρους. Η αρμονία είναι ασυμβίβαστη με τις ακραίες επιθυμίες, αν και δεν αποκλείει τα αντίθετα. Η συγκατάθεση μεταξύ των αντιθέτων, μετασχηματίζει την προσπάθειά τους στην αρμονία.

4.Συνειδητοποιήστεότι τα τυποποιημένα μέτρα, καθορίζονται από τις συγκεκριμένες κοινότητες, στους συγκεκριμένους χρόνους και θέσεις, με έναν δημοκρατικό τρόπο. Ο επαναπροσδιορισμός και η επανεγκαθίδρυση αυτού του τυποποιημένου μέτρου, είναι ένας σταθερός στόχος σε μια αρμονική κοινωνία.

5.Αναγνωρίστεότι η συγκατάθεση, είναι η συνειδητή και αμοιβαία αναγνώριση ενός τυποποιημένου μέτρου για την αρμονία. Το μέτρο απαιτεί έναν αυτοπεριορισμό των φιλοδοξιώνγια τον πλούτο, τη δύναμη, και τους άλλους πόρους.

6.Εκτιμήστετη συγκατάθεση ως βασική ιδιότητα της κοινωνικής αρμονίας, που μπορεί να αποβάλει τη σύγκρουση καιτη λογική γιατον πόλεμο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακατάλυτη ειρήνη, ένας πολιτισμός της συγκατάθεσης πρέπει να διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, με τη βοήθεια μιας εκπαίδευσης και μιας ανατροφής, βασισμένων στις αξίες της αγάπης, της ειρήνης, και της αρμονίας.

7.Πιστέψτε, ότι η συγκατάθεση απαιτείέναναρμονικό πολιτισμό ειρήνης,αδελφικήαγάπη, αλληλεγγύη, συνεργασία, ελευθερία, αναγνώριση της ίσης αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κοινής ευθύνης για τηνπροστασία της φύσης, και της αμοιβαίας προσοχής για τους ανθρώπους και το κοινό αγαθό. Consent requires to forget the old enmity and to forgive the past insults.

8.Επιτύχετε τη συνειδητή συγκατάθεση και να είστε δεσμευμένος στην αξία της αρμονίας ως τρόπο της ζωής, της σκέψης, των συναισθημάτων, των συνομιλιών, και όλης της κοινωνικής συμπεριφοράς βάσει του χρυσού κανόνα: “ συμπεριφερθείτε στους άλλους,όπως θα θέλατε και αυτοί να σας συμπεριφερθούν.” Αντιθέτως: “Μήν κάνετε στους άλλους, αυτό που δεν θα θέλατε να κάνουν σε σας.”

 

Αυτές οι αρχές κρύβονται κάτω από τηΜεγάλη Χάρτα της αρμονίας.Αντιπροσωπεύουν έναν “Ευγενή οκταπλό δρόμο προς την αρμονία.” Αυτό μιμείται, αλλά δεν αντιγράφει, το “ Ευγενής οκταπλή πορεία ” της Βουδιστικής φιλοσοφίας.

I.Ιστορική στροφή προς την κοινωνική αρμονία

 

1.Στο ήμισυ του προηγούμενου αιώνα, η παγκόσμια λαχτάρα για την ειρήνη έχει αυξηθεί σημαντικά. Η συλλογική συνείδηση των κοινοτήτων, παγκόσμια, επιδιώκει να επιτύχει τη συναινετική πολιτική της μη βίας, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μετάβαση της ανθρωπότητας από έναν πολιτισμό της χρόνιας εχθροπραξίας, σε έναν πολιτισμό της βιώσιμης ειρήνης, από τη βία στην αρμονία. Εκφράζοντας αυτή την παγκόσμια επιθυμία,τον Οκτώβριο του 2006, ηΛαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, που περιλαμβάνει σχεδόν την ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, αποφάσισε να γυρίσει από μια δικτατορία του προλεταριάτου "στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας της κοινωνικής αρμονίας." Η ανθρωπότητα βεβαιώνει τώρα μία εποχή αλλαγών για να γυρίσει από μια ιστορίατων διαφωνιών καιτης εχθρότητας (εθνική,φυλετική,οικονομική,θρησκευτική,και ιδεολογική) σε μια ιστορία της αρμονίας και της συγκατάθεσης. Η στροφή 180 μοιρών της Κίναςστην κοινωνική αρμονία δεν είναι τυχαία. Μάλλον, ιδρύεται στις αρμονικές αξίες του βουδισμού και του κομφουκιανισμού, στις παραδόσεις του κινεζικού πολιτισμού. Δυστυχώς, η απόφαση της Κίναςστερείται τη σαφήνεια της πρακτικής και φιλοσοφικής έκφρασης και περιορίζεται από τις πολιτικές πραγματικότητεςτης μορφής της Κινεζικής κυβέρνησης, οι οποίες δεν είναι επαρκείς στην κοινωνική αρμονία. Συγχρόνως, η αξία της αρμονίας δεν είναι ξένη για άλλους τοπικούς πολιτισμούς. Εγκαίρως, μπορούν να ακολουθήσουντο παράδειγμα της Κίνας. Εντούτοις, πολλές από αυτές τις χώρες διαθέτουν τον τεράστιο πλούτο, στις δαπάνες για τα όπλα, για να προωθήσουν τις φιλοδοξίες τους. Επομένως, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την επίτευξη της κοινωνικής αρμονίας. Μια στροφή στην κοινωνική αρμονία, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε άλλοδήποτε κοινωνικό αγαθό, τείνει να έχει πολλές έννοιες και να αντικρουστεί. Κατά συνέπειαν, απαιτεί τις προσεκτικές συζητήσεις, την αναμονή των συνεπειών, και μια καθολική προσέγγιση.

 

2.Η ενέργεια της Κίνας να επιλύσει και να χτίσει μια κοινωνία της αρμονίας, αποτελεί την αρχή μιαςμεγάλης σφαιρικής στροφής της ανθρωπότητας προς την κοινωνική αρμονία και ενός νέου πολιτισμού της ειρήνης στον 21ο αιώνα . Η επιλογή της Κίνας μας απομακρύνει από τη βεβαιότητα ενός σφαιρικού χειμώνα του πολέμου και της βίας, και μας υπόσχεται ένα καλοκαίρι της παγκόσμιας αρμονίας. Αυτό το incognita terra καταλαμβάνεται βαθμιαία από μια νέα παγκόσμια κοινότητα των αρμονικών ανθρώπων, η οποία διαμορφώνεται ανεπαίσθητα (όπωςοσύγχρονος τυφλοπόντικας της ιστορίας» τουΟυίλιαμΣαίξπηρ ) από έναν πολιτισμό πληροφοριών, ήδη παρόντα, σε πολλούς πολιτισμούς. Η ποικιλομορφία τους συμβάλλει με μοναδικό τρόποσε αυτόν τον σφαιρικό μετασχηματισμό, προς μια νέα, αρμονική παγκόσμια κοινότητα. Αυτή η κοινότηταείναι μέχρι τώρα, άγνωστη στη δημόσια συνείδηση και μη ανιχνευθείσα από την επιστημονική έρευνα. Εντούτοις, καθώς κινείται προς έναν σφαιρικό πολιτισμό της αρμονίας, δημιουργεί τους νέους εργάτες της αρμονίας, που θα παράσχουν τη γνώση για τους και την εργασία τους. Συγχρόνως, είναι προφανές ότι, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, δεν είναι έτοιμα για αυτό το όραμα της αρμονίας, δεν το θέλουν, ή δεν είναι ικανά συμμετέχοντες σε αυτό, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας κόσμος της αρμονίας, είναι το πεπρωμένο των νεολαιών αλλά και γιατις μελλοντικέςγενεές.

 

3.Η αρχή αυτής της σφαιρικής στροφής,απαιτεί μια κατάλληλη φιλοσοφική και κοινωνική κατανόηση, για την οποία μια πρώτη προσπάθεια γίνεται σε αυτήν την Magna Carta της αρμονίας. Ακριβώς όπως η αγγλική Magna Carta του 1215 χαρακτήρισε μια ιστορική στροφή από τη σκλαβιά στην ελευθερία, για τους μεμονωμένους πολίτες, η Magna Carta της αρμονίας, διευκολύνει μιαιστορική μετάβαση από τη χρόνια εχθρότητα και τον πόλεμο μεταξύ των εθνών, στη δημιουργία των όρων για την αρμονία στη διανομή της ενημέρωσης, της παραγωγής, της επικοινωνίας και του εμπορίου, και προς την εγκατάλειψη των όρων που αυξάνουν τον κίνδυνο παγκόσμιας αυτοκαταστροφής. Ένα όραμα της παγκόσμιας αρμονίας, σε ολόκληρη την καταγραμμένη ιστορία, αλλά απέρριψε απότα εχθρικάέθνη, που εμφανίστηκαν στην Κίνα στην αρχή του 21ου αιώνα,ως πραγματικό πολιτικό φαινόμενο. Αλλάμια κοινωνία της κοινωνικής αρμονίαςκαι η μετάβαση σε αυτο, δεν έχει γίνει ακόμα θέμα για μελέτη ή ερωτήσεις για τις κοινωνικές επιστήμες και τη φιλοσοφία.

 

4.ΗMagnaCarta της αρμονίας, βασισμένησε έναν νόμο της αρμονία των σφαιρών, προσπαθεί να καταννοήσει μια τέτοια μετάβαση, να εξηγήσει και να προβλέψει το αναπόφευκτο μιας νέας παγκόσμιας πραγματικότητας. Αυτός ο νόμος αναγνωρίζει την κοινωνική αρμονία, κατά μια απαραίτητη και φυσική συνέπεια των κοινωνικών σφαιρών και των κατηγοριών των σφαιρών. Η Τετρακοινωνιολογίαείναι μια σύγχρονη κοινωνική φιλοσοφία και μια θεωρία της αρμονίας, βασισμένη σε αυτόν τον νόμο. Η Τετρακοινωνιολογία αναπτύχθηκε απο τον ΔρLeoSemashkoπριν απο περισσότερα απο 30 έτη και υποβάλλεται στο βιβλίο του: Τετρακοινωνιολογία: Απαντήσεις στις προκλήσεις. Πολυτεχνικόπανεπιστήμιο, St. Petersburg, Russia, 2002 (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=145). Η Τετρακοινωνιολογία συνδυάζει τη δυτική δομική λειτουργική ιδέα των κοινωνικών σφαιρών, με την ανατολική ιδέα της αξίας της αρμονίας. Η Τετρακοινωνιολογία αποτελεί τη δομική, τεσσάρων διαστάσεων θεωρητική βάση, για να εξηγήσει την αρμονική δυνατότητα μιας σφαιρικής, κοινωνίας των πληροφοριών. Ο AlbertEinsteinπαρατήρησε: “Τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν από το ίδιο επίπεδο σκέψης που τα δημιούργησε.” Συνεπώς, τα αντιπαραθετικά προβλήματα ενός βιομηχανικού πολιτισμού, δεν μπορούν να λυθούν από έναν παραδοσιακό, ο νικητής τα παίρνει όλαπαράδειγμα. Αντ' αυτού, απαιτούν ένα συνεταιριστικό, αρμονικό ύφος της σκέψης, όπως καθορίζεται στη τετρακοινωνιολογία, σε ποια σφαίρα οι κατηγορίες συμπληρώνουν και βοηθούν να αναπαραγάγουνη μια την άλλη. Αυτή η κοινωνική θεωρία μετάβασης ιδέας,από μια φιλοσοφία της αναπόφευκτης προσπάθειας των ανταγωνιστικών στοιχείων της βιομηχανικής κοινωνίας, σε μια φιλοσοφία των αρμονικών στοιχείων μιας κοινωνίας των πληροφοριών. Αυτή η σκέψη- θεωρία δεν απορρίπτει την προσπάθεια, αλλά την περιορίζει στην πολιτική της μη βίας, και την υπάγει στις πρακτικές της αμοιβαία επωφελούς, αρμονικής συνεργασίας.

 

5.Οι ιδέες της Τετρακοινωνιολογίας θα υποβληθούν εδώ επί μακρόν, δεδομένου ότι είναι σχεδόν άγνωστοι, έξω από έναν διεθνή κύκλο φίλων και συναδέλφων. Αυτές οι ιδέες απαιτούν μια λεπτομερή παρουσίαση σε αυτόν τον χάρτη,δεδομένου ότι δίνουν στο παρόν έγγραφο, την κοινωνική σημασία, το πολιτικό νόημα, την επεξηγηματική δυνατότητα και, προ πάντων, την πολιτιστική αξία. Η σχεδίαση αυτής της νέας κατεύθυνσης για την ανθρωπότητα, απαιτεί μια θεωρητική εικόνα, ικανή μιας πλήρως νέας ηλικίας της κοινωνικής αρμονίας και την εποχή της συνεχούς ειρήνης. Ένα τέτοιο όραμα, απαιτεί μια ικανοποιητικήαπόδοση για την παρουσίασή του. Επομένως, αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των ακολούθων σελίδων, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικής έκκλησης και μιας φιλοσοφικής πραγματείας. Οι ιδέες της Τετρακοινωνιολογίας , επομένως, θα απαιτήσουν μια επένδυση της προσπάθειας, γιανα αρχίσει να κατανοεί τη σημασία της αίτησής τους.

 

II.Μετασχηματισμός του σφαιρικού πολιτισμού:

Εξέλιξη από έναν Βιομηχανικό-κίνδυνο για έναν αρμονικό πολιτισμό της πληροφορίας

 

6.Καταναλωτισμός, κερδοσκοπία, μη-πνευματικότητα, εχθρότητα, και η απειλή της αυτοκαταστροφής της ανθρωπότητας συνοψίζει τις πολλαπλάσιες κρίσεις ενός πολιτισμούβιομηχανικού-κινδύνου αποσύνθεσης (IR- πολιτισμός). Αυτά τα κοινωνικά δεινά έχουν αναπτυχθεί σε έκταση, πάνω από δύο αιώνες και έχουν αυξηθεί προς το τέλος του αιώνα20ου στις αναλογίες κρίσης, με έναν υψηλό κίνδυνο αυτοκαταστροφής της ανθρωπότητας (δείτε κοινωνία κινδύνου,” UlrichBeck, 1992). Ο καταναλωτισμός, η κερδοσκοπία, η μη-πνευματικότητα, και η εχθρότητα ,είναι τα σύμβολα λατρείας, οι ηθικές αξίες, και οι κοινωνικές προτεραιότητες ενός υποβιβασμένου πολιτισμού, στο τελικό στάδιο. Η ανθρωπότητα πρέπει,είτε να τους αντικαταστήσει, είτε να χαθεί, μαζί με αυτόν τον νοσηρώς συγκρουόμενο πολιτισμό, ο οποίος αυτοκαταστρέφεται. Σκοτώνει τις νεολαίες, με τα ίδια τα χέρια τους μεθοδικά. Ο θάνατος 33 σπουδαστώντου πανεπιστημίουτης Βιρτζίνιατον Απρίλιο του 2007 δε θα είναι η μόνη επόμενη περίπτωση.

 

7.Ο πυρήνας αυτού του πολιτισμού περιλαμβάνει τις διάφορες βιομηχανικές αυτοκρατορίες: ηγεμονικές, οικονομικές, αγοραστικές, στρατοκρατικές, εταιρικές, και άλλες μορφές κυριαρχίας, πουείναι ασυμβίβαστες με την κοινωνική αρμονία.Αυτές οι αυτοκρατορίες ενσωματώνουν την ασυγκράτητη αύξηση πολιτικής, οικονομικής, στρατοκρατικής (φυλή όπλων), μεταναστευτικής, και άλλων άκρων, που ενισχύουν την κοινωνική δυσαρμονία και την οδηγούν στο χάος. ΗΒιομηχανική κατάρρευση και πτώση αυτοκρατοριών, όπως έχει εμφανιστεί στον20ο αιώνα στην Ευρώπη,την Ασία, καιτην Αφρική. Μια αρμονική παγκόσμια κοινότητα γίνεται η πιθανή εναλλακτική λύση. Οι διαδικασίες της αποσύνθεσης ερευνώνται στις εργασίες των πολιτικών αναλυτών, όπως Terrence Paupp (2007), July (2007), Δαβίδ Harvey (2003), Immanuel wallerstein (2003), και πολλοί άλλοι. Η δυσαρμονία και το χάος των άκρων, που δημιουργούνται από τις βιομηχανικές αυτοκρατορίες, είναι τα κύρια εμπόδια, πιστεύουμε, στη δημιουργία της παγκόσμιας αρμονίας. Θεωρούμε την κατάρρευση των παλαιών αυτοκρατοριών, ως πόρισμα στην κατάρρευση του βιομηχανικού πολιτισμού. Προσδοκούμε την εμφάνιση μιας παγκόσμιας κοινότητας, που είναι σε θέση να δημιουργήσει έναν κοινό πολιτισμό πληροφοριών, που στηρίζεται σε μια φυσική τάξη της κοινωνικής αρμονίας. ΗMagna Carta της αρμονίας, παρουσιάζει το πρότυπο μιας νέας σφαιρικής εντολής και εισάγει μια θετική εναλλακτική λύση προς ευρεία συζήτηση. Αυτή η εναλλακτική λύση είναι ένας σφαιρικός πολιτισμός της ειρήνης που στηρίζεται σε μια φυσική τάξη της κοινωνικής αρμονίας.

 

8.Η κοινωνική αρμονία, ως ενότητα και συγκατάθεση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, είναι μια συνειδητή φιλοδοξία, για να επιτύχει την ισορροπία στο πιό θεμελιώδες, δομικό επίπεδο των σφαιρών της κοινωνίας. Η προσωπική αρμονία, ως ενότητα και συγκατάθεση των σφαιρών των ατόμων, είναι η συνειδητή φιλοδοξία για να ισορροπήσει αυτές τις σφαίρες. Η πηγή και η βασική ιδιότητα της αρμονίας και στις δύο περιπτώσεις, είναι ένα λογικό μέτρο, ως απαραίτητος περιορισμός και ισορροπία των σφαιρών της κοινωνίας και του ατόμου. Ο βασικός νόμος των διαλεκτικών καθορίζεται ως εξής:Ένας νόμος της ενότητας και η αρμονία των συντονισμένων σφαιρών και των αντιθέτων.Ο παραδοσιακός νόμος της ενότητας και της προσπάθειας των ασυντόνιστων αντιθέτων, γίνεται μια στιγμιαία εξαίρεση. Η αρμονία δεν αποκλείει τις συγκρούσεις, αλλά αποκλείει τις βίαιες, στρατοκρατικές αποφάσεις, που καταστρέφουν τη συγκατάθεση της ποικιλομορφίας, της ισορροπημένης ενότητας, και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αρμονία περιλαμβάνει τις κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά αποκλείει τα άκρα και τους ανταγωνισμούς τους, οι οποίοι παράγουν τη δυσαρμονία.Η αρμονική ανάπτυξη καθορίζει τα μέτρα και τις ισορροπίες για τις σφαίρες και τους περιορισμούς για τα άκρα τους. Η δυσαρμονική ανάπτυξη επιτρέπει τις βίαιες προσπάθειες των απεριόριστων άκρων. Η αρμονία, κοινωνική και προσωπική, είναι μια θετική εναλλακτική λύση στον καταναλωτισμό, στην κερδοσκοπία, στην αποχή-πνευματικότητας, στην εχθρότητα, και στην αυτοκαταστροφή, στις χρόνιες στρατοκρατικές δεσμεύσεις, των όλο και περισσότερο υποβιβασμένων πολιτισμών βιομηχανικού-κινδύνου. Η κοινωνική αρμονία είναι μια λογική, εξελιγμένη φυσικά, ανθρωπιστική εναλλακτική λύση.

 

9.Η κοινωνική αρμονίαδεν μπορεί να είναι επαναστατική. Δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τους αιματηρούς πολέμους, τις βίαιες επαναστάσεις, ταύπουλα χτύπηματα, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, και τις εδαφικές εισβολές, με τους οποίους είναι εξ ολοκλήρου ασυμβίβαστη.Μπορεί μόνο να είναι εξελικτική, πραγματοποιημένη μέσω των βαθμιαίων διαδικασιών, τα κοινωνικά άκρα και τους ανταγωνισμούς τους. Κάθε έθνος θα αναπτύξει στο εσωτερικό του, μια αρμονική κοινωνία, στα πλαίσια βαθμιαία να γίνει μέρος ενός σφαιρικού, αρμονικού, πολιτισμού της πληροφορίας στον 21ο αιώνα. Θα διαθέτει τα εξής από κοινού:οι νέες, αρμονικές γενεές του πολιτισμού πληροφοριών, όντας κύριοι των καθολικών πληροφοριών και των κοινωνικών επιστημών, θα καταστήσουν αυτόν τον πολιτισμό αρμονικό, και θα κάνουν τις αλλαγές στις επιθετικές γενεές του βιομηχανικού πολιτισμού χωρίς προσφυγή στη βία.

 

10.Η αξία της αρμονίας πιστοποιήθηκεστους αρχαιότερους πολιτισμούς της Αιγύπτου,της Ινδίας,του Μεξικού,της Αφρικής,της Κίνας,της Ελλάδας, καθώς και σε πολλές άλλες. Η αρμονία είναι μια εξ ολοκλήρου ανθρώπινη έννοια, για την οποία υπάρχουν στοιχεία σε κάθε αιώνα της ανθρώπινης ιστορίας. Η αρμονία γίνεται αποδεκτή από όλους τους πολιτισμούς, αλλά σε καθε έναν εκφράζεται ευδιάκριτα. Παραδείγματος χάριν, στον Ρωσικό ορθόδοξο πολιτισμό, το αντίτιμο αρμονίας είναι "sobornost" (αυτή η λέξη δεν έχει καμία αγγλική μετάφραση, αλλά η κατά προσέγγιση έννοιά της είναι "συγκατάθεση της ποικιλομορφίας στην κοινότητα"). Η αρμονία είναι πολυπολιτισμική και πολύμορφη. Η αρμονία είναι αποδεκτή για όλους τους λαούς, τις ομάδες, τους πολιτισμούς, και τις θρησκείες. Σε όλες τις θρησκείες, ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο από το χάος, και τον καθιστά αρμονικό. Όπως ο μεγάλοι ιταλιοί γλύπτες και ο ποιητής Michelangelo έγραψαν, "χάρις σε ΑΥ ΤΟΝ,το χάος αλέστηκε στην αρμονία. "


11.
Ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, Gottfried Leibnitz, καθιέρωσε τονπαγκόσμιο θείο νόμο "praestabilita harmonia" (προετοιμασμένη αρμονία)τρεις αιώνες πριν. Εντούτοις, μέχρι τώρα, η αξία της αρμονίας δεν αναγνωρίστηκε ως καθολική, σφαιρική προτεραιότητα. Είναι τώρα δυνατό, μόνο στα πλαίσια ενός σφαιρικού, πολιτισμού πληροφοριών, που αναπτύσσει μέσα και που αντικαθιστά τους προσανατολισμούς σύγκρουσης των βιομηχανικών πολιτισμών. Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει κινηθεί προς το στόχο της κοινωνικής αρμονίας, αλλά μόνο με τις σφαιρικές πληροφορίες, ένας πολιτισμός είναι ικανός, έχοντας αυτές παρούσες, να δημιουργήσει την κοινωνική αρμονία.Η Κίναέχει κάνει ένα πρώτο βήμα και το έχει πιστοποιήσει ως εθνικό ιδανικό. ΟιΗνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,η Ρωσία, και άλλα πολυπολιτισμικά, βιομηχανικά έθνη θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Θα ηρεμούσε τα εσωτερικά τμήματα και εκρηκτικές σύγκρουσεις τους. Αλλά ένα εθνικό ιδανικό της κοινωνικής αρμονίας, θα βελτίωνε επίσης το πνεύμα και τον πολιτισμό των μικρότερων εθνών, ανεξάρτητα από την εξάρτησή τους στα πολιτικά άκρα των ολοκληρωτικών και στρατοκρατικών καθεστώτων. Η

εμπειρίατης Κίνας προτείνει, ότι η αξία της αρμονίας είναι ισχυρότερη από τέτοια καθεστώτα.

 

12.Οι προτεραιότητες των πληροφοριών, της παραγωγής πληροφοριών (τεχνολογίες), και των πηγών πληροφοριών, δημιουργούν τις κοινωνίες των πληροφοριών και, τελικά, έναν σφαιρικό πολιτισμό πληροφοριών. Απαραιτήτως, προωθεί την κοινωνική και προσωπική αρμονία ως προτεραιότητες, ως μόνο τρόπο να επιζηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανθρωπότητα σε μια ηλικία πληροφοριών. Η συνεχής ύπαρξη της ανθρωπότητας μπορεί σε αυτή τη φάση μόνο να είναι αρμονική.Η αρμονία δίνει στην παγκοσμιοποίηση που τα διανύσματα της δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, χρησιμεύουν για να υπερνικήσουν τις οικολογικές κρίσεις, και να καθιερώνουν τις αρμονικές σχέσεις με τη φύση. Συγχρόνως, η κοινωνική αρμονία στο στάδιο των καθολικών πληροφοριών μπορεί μόνο να είναι παγκόσμια. Όλο αυτό δημιουργεί μια νέα, αρμονική, παγκοσμιοποίηση και έναν σφαιρικόπολιτισμό αρμονικών-πληροφοριών (υγιής-πολιτισμός).

 

13.Η διπλή σημασία της κατοχής, μιας σφαιρικής προτεραιότητας αξίας της κοινωνικής αρμονίας:είναι μια συνέπεια των επαρκών επιπέδων κοινωνικής κατανόησης και κοινωνικής γνώσηςκαι παρέχει γι´ αυτόν τον νέο πολιτισμό, μια βιώσιμη ανάπτυξη, που γίνεται συνώνυμη με την αρμονική ανάπτυξη και λειτουργεί ως καθοριστικός πολιτιστικός παράγοντας, δηλ., ως δείκτης της φυσικής βιωσιμότητας.

 

14.Ένας σφαιρικός πολιτισμός πληροφοριών, βάσει της κοινωνικής προτεραιότητας της αρμονίας του, δημιουργεί μιασφαιρική, πολυπολική, αρμονική εντολή, ως μόνο πιθανό τρόπο για την περαιτέρω ύπαρξη της ανθρωπότητας, και τη μόνη θετική εναλλακτική λύση, για τις κοινωνίες βιομηχανικού-κινδύνου που εκφυλίζονται. Αυτός ο σφαιρικός πολιτισμός αποτρέπει "τις διαφωνίες" (Samuel Huntington) των τοπικών πολιτισμών με τα αρμονικά μέσα και παράγει την πολιτιστική "θεραπεία" τους. (TerrencePaupp).

 

 

III.Φυσική τάξη της αρμονίας των κοινωνικών σφαιρών και κατηγορίες σφαιρών

 

15.Η κοινωνική αρμονία έχει μια κολοσσιαία, πολυδιάστατη, κρυμμένη δυνατότητα. Αποτελείται από μια φυσική τάξη τεσσάρων ουσιαστικών σφαιρών της κοινωνικής αναπαραγωγής και της αναπαραγωγής των ζωών της ανθρωπότητας. Οι τέσσερις παραγωγικές σφαίρες της κοινωνικής αναπαραγωγής είναι οι ακόλουθες:

·ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών αξιών),

·ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ (συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και πνευματικών αξιών),

·ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικός-νομικών και οικονομικών τιμών) και

·ΤΕΧΝΙΚΗ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ(συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών και γεωργικών τιμών).

Διαφέρουν ως προς τα κοινωνικώς αναγκαίους, ικανοποιητικούς, και διαφορετικούς-ως προς την προτεραιότητα των πόρων,οι οποίοι αναπαράγονται συνεχώς απο αυτούς:

·ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΙ),

·ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,

·ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, και

·ΑΓΑΘΑ

Μεταξύ αυτών, οι άνθρωποι έχουν την κορυφαία προτεραιότητα, ωςμόνο καθολικό πόρο που αναπαράγει όλους τους άλλους κοινωνικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένους. Άλλοι πόροι και σφαίρες έχουν άλλες προτεραιότητες. Επομένως, οι σφαίρες έχουνΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ και ΙΕΡΑΡΧΙΑ. Αλλά αυτή η ιεραρχία επιδιώκει να είναι αρμονική, έτσι η κορυφαία προτεραιότητά της είναι με την κοινωνική σφαίρα, αναπαράγοντας τους ανθρώπους, ως καθολικό πόρο, που καθορίζει έπειτα τις τιμές και τα μέτρα άλλων πόρων, εξαρτάται από αυτούς, και είναι σε θέση ταυτόχρονα, να δημιουργήσει την αρμονία μεταξύ τους.

 

16.Η φιλοδοξία των σφαιρών για να καθιερώσουν την αρμονική και συντονισμένη αλληλοεξάρτηση,δημιουργεί μιααντικειμενική βάση και έναν αμετακίνητο κοινωνικό νόμο της κοινωνικής ανάπτυξης, για τις ανθρώπινες κοινότητες. Η ιεραρχία των σφαιρών δεν τους χωρίζει μηδέ τους διαιρεί. Δεν λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας απο τον άλλο, και δεν αποκλείουν ο ένας τον άλλον.Διασυνδέονται αδιάλυτα, από ένα σύστημα των κοινωνικών αναγκαίων σφαιρών, των δυνατοτήτων (εργασία), και των ανταλλαγών/των αγορών. Οι σφαίρες μπορούν να υπάρξουν μόνο στον αμοιβαίο συνυπολογισμό, ο οποίος καθορίζει εκείνο το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αλληλοεξάρτησης, ότι, σε αντιδιαστολή με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και τους κλάδους,είναι εξίσου απαραίτητες και εξίσου παραγωγικές στην αναπαραγωγή της ανθρωπότητας. Ακόμα, ταυτόχρονα, έχουντις διαφορετικές προτεραιότητες στις διαλεκτικές τους. Η καταστροφήμιας σφαίρας, οδηγεί στην καταστροφήόλων των άλλων σφαιρών, ενώ η καταστροφή μίας επιχείρησης ή κλάδου, δεν οδηγεί στην καταστροφή του άλλου. Κατά συνέπεια, δεν είναι στη φύση των κοινωνικών σφαιρών να είναι εχθρικές και ανταγωνιστικές,ακόμη και με, και παρά, τις συγκρούσεις των κλάδων και των επιχειρήσεωνστο εσωτερικό τους.

 

17.Μόνο οι σφαίρεςμπορούν να είναι αρμονικές. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας, η κρυμμένη φυσική τάξη τους, επεδίωξετην αρμονική συνεργασία, που υπερνικά τη δυσαρμονία των κοινωνικών άκρων: εχθρότητες και ανταγωνισμοί των ιδιωτικών ενδιαφερόντων, των επιχειρήσεων, των εθνών, των ομάδων, των κατηγοριών, των θρησκειών, των εδαφών, κ.λπ.... Εάν ένα ιδιωτικό συμφέρον επεδίωξε στη δυσαρμονία και το χάος, η ελλοχεύουσα κοινωνική τάξη των σφαιρών επεδίωξε στην αρμονία. (Για περισσότερες πληροφορίες για τις σφαίρες, δείτε http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=179.)Η έννοια των σφαιρών αναπτύχθηκε στη δυτική φιλοσοφία και τις κοινωνικές επιστήμες με τον Πυθαγόρα και τον Πλάτωνα, με διαφορετικές μορφές από άλλους φιλοσόφους όπως, Charles δε Montesquieu, Immanuel Kant, Auguste Comte, τον Karl Marx, Herbert Spencer, Vilfredo Παρέτο, τους ανώτατους εφημερίους Weber, Robert Park, Karl Jaspers, Pitirim Sorokin, Talcott, το Fernand Braudel, Alvin Toffler, το Jurgen Habermas, τον Pierre Bourdieu, τον Anthony Giddens, τον Piotr Sztompka, Manuel Castells, Richard Sklar, το Roland Robertson, τον Ulrich Beck, το Goran Therborn, Arjun Appadurai, Jeffrey Αλέξανδρος και πολλούς άλλους. (Για περισσότερες πληροφορίες γι΄ αυτές τις διατυπώσεις, δείτε http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=169.)

 

18.Οι αρμονικές σφαίρες της κοινωνίας, καθορίζουν τη φύση της παραγωγικής απασχόλησης των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ του πληθυσμού, που εδρεύουν στην αρχική απασχόλησή κάποιου, στην αναπαραγωγή των πόρων μιας δεδομένης κοινωνικής σφαίρας.Κάθε μια από τιςτέσσερις κοινωνικές σφαίρες χρησιμοποιεί μια αντίστοιχηκατηγορία σφαιρών:

·Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ, αποτελείται από τα άτομα που απασχολούνται στην κοινωνική σφαίρα: εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη φροντίδα των παιδιών, την ευημερία, τον αθλητισμό, και τους μη μισθοδοτούμενους πληθυσμούς: νοικοκύρες, παιδιά, σπουδαστές, άνεργους, που αποσύρονται, και άτομα με ειδικές ανάγκες

·Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, αποτελείται από τα άτομα που απασχολούνται στην σφαίρα της πληροφορίας: εργαζόμενοι στην επιστήμη,τον πολιτισμό,την επικοινωνία,και τις υπηρεσίες πληροφοριών .

·Το ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ, αποτελείται από τα άτομα που ασχολούνται με την κρατική μηχανή : εργαζόμενοι στη διαχείριση,την πολιτική,το νόμο,την οικονομία,την άμυνα,την αστυνομία,και την ασφάλεια

·Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΗ, αποτελείται από τα άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογική σφαίρα: εργαζόμενοι στη βιομηχανία,τη γεωργία,τις μεταφορέςην αλυσίδαδιατροφής,την καθαριότητα,και τις σχετικές υπηρεσίες.

Οι κατηγορίες σφαιρών αναπαραγωγικής απασχόλησης, είναι πιό θεμελιώδεις από τις διακρίσεις κατηγορίας βασισμένες στην ιδιοκτησία. Η κατοχή ιδιοκτησίας είναι προσωρινή, μερική, και εγγενώς άνιση, ενώ η αναπαραγωγική απασχόληση (σφαιρών) είναι σταθερή, καθολική, και εξίσου έμφυτη σε όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα, αν και ποιοτικά διαφορετική(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=180).


19.
Οι κατηγορίες σφαιρών διαφέρουνόχι σε σχέση στην ιδιοκτησία και άλλα οικονομικά προτερήματα, αλλά στην απασχόληση των σφαιρών, η οποία τις διακρίνει από τις παραδοσιακές ανώτερες/χαμηλότερες κατηγορίες που διαφοροποιούνται από την ιδιοκτησία/την μη-ιδιοκτησία της ιδιοκτησίας και της πρόσβασης/της μη-πρόσβασης στον υλικό πλούτο. Οι σφαίρες είναι εξίσου ουσιαστικές, και στην απασχόληση τους εξίσου απαραίτητες, επομένως, η κοινωνική φύση των κατηγοριών σφαιρώνείναι ουσιαστικά αρμονική, απαιτώντας τη συνεργασία και την εταιρική σχέση, αποφεύγοντας τα άκρα της εχθρότητας του ανταγωνισμού και της κατηγορίας. Ο Auguste Comte ονειρεύτηκε την αρμονία και την αγάπη μεταξύ της αστικής τάξης και του προλεταριάτου, αλλά αυτό ήταν μια αδύνατη ουτοπία, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι των ημερών, ήσαν πάρα πολύ ανόμοιοι. Οι κατηγορίες σφαιρών είναι αλληλοεξαρτώμενες, με τη δυνατότητα να είναι αρμονικές.Παρέχουν την αμοιβαία βοήθεια, την υποστήριξη, την προσοχή, και την αγάπη κατηγορίας.

 

19a. Η εμφάνιση μιας μέσης κατηγορίας, έχει ενεργήσει ως γέφυρα μεταξύ των ανταγωνιστικών κοινωνικών τάξεων, ενός πολιτισμού βιομηχανικού-κινδύνου εξαφάνισης, που αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη, αρμονική κοινωνική αύξηση, και δημιουργούν μια δυνατότητα, για τη μετάβαση από τον παλαιό, πολιτισμό βιομηχανικού-κινδύνου, σε μια κοινότητα των κατηγοριών σφαιρών, σε έναν πολιτισμό αρμονικός-πληροφοριών. Εντούτοις, η μέση κατηγορία ασχολείται μόνο με τη μισήανθρωπότητα, με το άλλο μισό που μειώνεται στην οικονομική σκλαβιά, ως αποτέλεσμα των συνδυασμένων αποτελεσμάτων του βιομηχανικών πολιτισμού και της παγκοσμιοποίησης. Η σφαιρική μέση κατηγορία ως αρμονική κοινότητα, αυξάνεται μέσω του μετασχηματισμού του φτωχότερου πληθυσμού στη μέση κατηγορία, βάσει των νέων τεχνολογιών του πολιτισμού πληροφοριών (δείτε κατωτέρω, άρθρα 34-36). (Για την αντιστοιχία των κατηγοριών μεσών και σφαιρών, βλέπεται, http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=283 (στα Ρωσικά).

 

20.Εκτός από τις σφαίρες και τις κατηγορίες σφαιρών που επιδιώκουν στην αρμονία, κάθε μια από τις τέσσερις κατηγορίες σφαιρών έχει τις κοινωνικέςανάγκες, τις δυνατότητες, την εργασία, την απασχόληση, την ιδιοκτησία, τα χρήματα, τη διανομή, και την ανταλλαγή/στις εγχώριες αγορές της,οι οποίες επιδιώκουν επίσης την αρμονία.(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=180).

 

21.Η ισότητα των κατηγοριών σφαιρών, δεν αποκλείει μιαιεραρχική κοινωνική δομή, με προτεραιότητα που δίνεται στις κοινωνικές τάξεις. Η κοινωνική σφαίρα δίνει προτεραιότητάστις κοινωικές τάξεις. Συγχρόνως, οι κοινωνικές τάξεις δίνουν προτεραιότητάστις ανάγκες των παιδιώνκαι σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, άμεσα αρμόδιες για τους: γονείς, εργαζόμενους στη φύλαξη, δάσκαλοι και επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης. Αφ' ετέρου, η νομοθετική προτεραιότητα για τα παιδιά και εκείνους που συνδέονται με μαζί τους, εγγυάται διοικητικά, μια προτεραιότητα των κοινωνικών τάξεων στην κοινωνία. Η προτεραιότητα για τα παιδιά στην κοινωνία και τις κοινωνικές τάξεις, αρμόδια γι΄ αυτούς, οφείλεται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι ιδιότητες και η ακεραιότητα όλων των ανθρώπων, των εθνών, των κατηγοριών, και των επαγγελμάτων δημιουργούνται στην παιδική ηλικία.

 

22.Η κοινωνία και το άτομο εμπίπτουν στην πλέον θεμελιώδη τουςδομή σφαιρών. Οι τέσσερις κοινωνικές σφαίρες της αναπαραγωγής της ανθρωπότητας κοινωνική σφαίρα, σφαίρα της πληροφορίας, orgsphereκαι τεχνολογική σφαίρα ανταποκρίνονται στις τέσσερις σφαίρες της αναπαραγωγής / της ζωής του μεμονωμένου ανθρώπου:

 

·ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού,των αξιών και των ηθών),

·ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και του πνευματικού πολιτισμού),

·ΘΕΛΗΣΗ (συμπεριλαμβανομένου της σκοπημότητας και της ιδιωτικής απόφασης), και

·ΣΩΜΑ (συμπεριλαμβανομένης της ιδιοσυγκρασίας, υποκειμενικότητας και της φυσιολογίας).

Οι τέσσερις σφαίρες ενός ατόμου, αντιστοιχούν με τις τέσσερις σφαίρες των ιδιαίτερων αναγκών, των δυνατοτήτων, των σχέσεών εργασίας, απασχόλησης, ιδιοκτησίας, διανομής και ανταλλαγής. Οι σφαίρες του ατόμουδιασυνδέονται από το σύστημα των αναγκών, των δυνατοτήτων, των επικοινωνιών και των ανταλλαγών σφαιρών. Η αρμονική ανάπτυξη του ατόμου, είναι αρμονική με την ανάπτυξη των σφαιρών του. Συνίσταται στην ανάλογη καιισορροπημένη διανομή του χρόνου στη ζωή ενός ατόμου (η ζωτικής σημασίας απασχόλησή του) μεταξύ των τεσσάρων σφαιρών και στην υπερνίκηση των άκρων (στενότητα, μονο-πλευρικότητα) της απασχόλησής του. Η αρμονία των σφαιρών του ατόμου (μεμονωμένη αρμονία) αντιστοιχεί στην κοινωνική αρμονία και αντίστροφα. Η υγεία, η ποιότητα, και τα διαστήματα της ανθρώπινης ζωής, καθώς επίσης και της ποιότητας της κοινωνικής ύπαρξης, προέρχονται από το βαθμό εναρμόνισης των μεμονωμένων σφαιρών, καθώς επίσης και των κοινωνικών σφαιρών. (Για περισσότερες οι πληροφορίες βλέπετε: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=178.)

 

22a. Ένα αρμονικό άτομο διακρίνεται από την ανάλογη διανομή όχι μόνο του χρόνου, αλλά και των χρημάτων, όχι μόνο της κατανάλωσης και της συσσώρευσης, αλλά και της αρμονικής ανάπτυξης των μεμονωμένων και άλλων ανθρώπων, μέσωτης φιλανθρωπίας και της συνεπούς δωρεάς ενός μεριδίου του πλούτου και του εισοδήματός κάποιου για τους άλλους ανθρώπους, καταρχήν για τα παιδιά και τους νέους γονείς.

 

22b. Ένα παράδειγμα της αρμονικής ανάπτυξης σφαιρών του ατόμου, είναι η λέσχη του εργαζόμενος-σπουδαστή νεολαίας “ Δημιουργός ” (1976-1980)στην ΑγίαΠετρούπολη, της Ρωσίας (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=305, στ Ρωσικά).

 

22c. Ένα παράδειγμα της αρμονικής ανάπτυξης σφαιρών της ηλικίας παιδιών 3 ετών και μεγαλύτερων είναι το “ Στούντιο για την συνολική ανάπτυξη των παιδιών ” (1985-1986) στην ΑγίαΠετρούπολη, της Ρωσίας (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=295, στα Ρωσικά).

 

23.Μέσω της σφαίρας της απασχόλησης, το άτομο συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη κοινωνική σφαίρα και την τάξη σφαιρών του πληθυσμού. Η ζωή ενός ατόμουείναι μια συνεχής αλλαγή μεταξύ των κοινωνικών σφαιρών της απασχόλησης και των αντίστοιχων θέσεων κατηγορίας, δηλ., μεταξύ των κατηγοριών σφαιρών. Στερεί τις κατηγορίες σφαιρών από την ακαμψία καστών και ως εκ τούτου, απελευθερώνει το άτομο από την άκαμπτη σύνδεση κατηγορίας/καστών και τους ανταγωνισμούς των παραδοσιακών βιομηχανικών κατηγοριών. Οι κατηγορίες της σφαίρας παρέχουν την κοινωνική κινητικότητα για το άτομο, ελευθερία να αλλάξουν οι σφαίρες και οι κατηγορίες τους, που καθιστούν τις κατηγορίες εύκαμπτες , μέσω των οποίων το άτομο γίνεταικαθολικός δρών κατηγορίας. Μόνο ο αρχικός χρόνος και η σημασία απασχόλησής του σε μια σφαίρα καθορίζουν κύρια που ανήκει, σε μια κατηγορία σφαιρών.Από αυτό το κριτήριο, τοίδιο το άτομο καθορίζει σε ποια σφαίρα-κατηγορίας του/τηε ανήκει.. Η αρμονία των κοινωνικών σφαιρών και των τάξεων σφαιρών, παρέχει την αρμονία των μεμονωμένων σφαιρών, και αντίστροφα,δημιουργώντας τα ισχυρά κοινωνικά και μεμονωμένα θεμέλια για έναν νέο, πολιτισμό αρμονικών-πληροφοριών. Η δυνατότητα για την κοινωνική αρμονία των σφαιρών σε μια παγκόσμια κλίμακα και σε ένα προσωπικό επίπεδο αρχίζει να προωθείταιστον 21ο αιώνα, έναν σφαιρικό πολιτισμό αρμονικών-πληροφοριών.

 

23а. Τελικοί ορισμοί. Η Αρμονία είναι η φυσική και ισχυρότερη δημιουργική ενέργεια του κόσμου, της κοινωνίας και των ανθρώπων.Η κοινωνικήαρμονία είναι η ισχυρότερη δημιουργική ενέργεια της κοινωνίας και οι άνθρωποι επειδή είναι βασισμένοιστις, κοινές-συνηδειτότητες, κοινές-αποφάσεις και κοινές-ενέργειες, δηλ. στις αλληλενέργειες, την κοινή-δραστηριότητα, κοινή - δημιουργία, τις κοινές-προσπάθειες, τη συνεργασία, και την κοινή-συμμετοχή των θεμελιωδών σφαιρών της κοινωνίας και των ανθρώπων. (Το “ΚΟΙΝΟ” εκφράζει έναν συνειδητό συντονισμό των διαδικασιών σφαιρών στην κοινωνία και τον άνθρωπο.) Οισφαίρες δημιουργούν τη σημαντικότερη και θεμελιώδη ποικιλομορφία για την κοινωνία και τους ανθρώπους, επομένως μια συνειδητή συγκατάθεση των κατηγοριών σφαιρών στην κοινωνία και τις ανάγκες σφαιρών και των δυνατοτήτων στους ανθρώπους, είναι ηενιαία θεμελιώδης πηγή αρμονικής ενέργειάς τους και δύναμη.Η αμοιβαία αγάπη είναι η υψηλότερη μορφή κοινής-δημιουργικής και αρμονικής ενέργειας. Η αγάπη εξηγεί την ιδανική αρμονία, και η αρμονία εξηγεί την αγάπη. Η αρμονία είναι συγγενής στην αμοιβαία αγάπη, την προσοχή και τη βοήθεια. Η αρμονική ενέργεια των σφαιρών της κοινωνίας και των ανθρώπων, τους θεραπεύει από τα κοινωνικά τραύματα, τα άκρα και τις παθολογίες, καθιερώνει την ακατάλυτη παγκόσμια ειρήνη και εξασφαλίζει την κοινή-δημιουργία, την αμοιβαία προσοχή, τη βοήθεια και την ευημερία για όλους τους ανθρώπους. Η αρμονική ενέργεια είναι η υψηλότερη ανθρωπιστική αξιοπρέπεια. Η αρμονική ενέργεια, είναι μια άφθαρτη κατευθυντήρια δύναμη που ξεπερνά ποιοτικά όλες τις μορφές ανθρώπινου ανταγωνισμού. Αρμονική ενέργεια μέσα στην κοινωνία και τους ανθρώπους (ενέργεια των εσωτερικών σφαιρών τους) υπερνικά τιςδυσαρμονικές δυνάμεις και ΚΑΤΕΥΘΥΝΌΜΕΝΕΣπράξειςπουεκφράζονταιστονπόλεμο, εχθρότητα, βία, διαχωρισμός, αδιαλλαξία, ασέβεια, ταπείνωση, αδικία, ανέχεια, αλλοτρίωση και τα λοιπά – που δημιουργεί τελικά το χάος,μειώνει την ανθρωπότητα και τη δημιουργική της ικανότητα,διαλύει τις ενέργειες της αμοιβαίας αντίστασης,εξαντλεί τις " θετικές δυνάμεις του κοινωνικού ιστού" της ανθρωπότητας,και καταστρέφει αμετάκλητα μια σημαντική μερίδα των ανθρώπινων,φυσικών και κατασκευασμένων πόρων. Η αρμονική ενέργεια υπάρχει φυσικά σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, αλλά χρησιμοποιήθηκε μερικώς και ανεπαρκώς. Οι άνθρωποι μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν, και επομένως δεν χρησιμοποιούν, την θεμελιώδη πηγή του, η οποία συνίσταται στιςσφαίρες της κοινωνίας και των ανθρώπων. Αυτήν την πηγή ανοίγουν πρώτα στην Τετρακοινωνιολογία και τη Magna Carta της αρμονίας. Η συνειδητοποίηση, η γνώση και η χρήση της αρμονικής ενέργειας τωνσφαιρών της κοινωνίας και των ανθρώπων, είναι η ιστορική αποστολή της ανθρωπότητας σε αυτό το νέο στάδιο της εξέλιξής της.

 

IV.Οι τεχνολογίες της αρμονίας των σφαιρών

 

24.Με την κινεζική στροφή προς το στόχο μιας αρμονικής κοινωνίας τον Οκτώβριο του 2006, η ανθρωπότητα εισάγεται σε μια νέα εποχή της περιεκτικής γνώσης (έρευνα) και τη συνειδητή χρήση (προσαρμογή) τηςαρμονικής δυνατότηταςκαι των τεσσάρων σφαιρών της κοινωνικής αναπαραγωγής και της μεμονωμένης ζωής.

 

24a. Το έτος 2006 χαρακτηρίζει την αρχή μιαςσυνειδητής, μεταβατικής περιόδου,από τον βιομηχανικό-κίνδυνο, για έναν πολιτισμό αρμονικών-πληροφοριών. Εντούτοις, είναι δύσκολο να πει σε ποια στιγμή η μετάβαση από έναν πολιτισμό σε άλλον αρχίζει: μπορεί να είχε αρχίσει με τον πρώτο υπολογιστή, στις 21 Ιουνίου ..1948 (http://www.dai.ed.ac.uk/homes/cam/fcomp.shtml), ή με το πρώτο πρωτότυπο Διαδικτύου — Arpanet — στις 29Οκτωβρίου, 1969 (http://www.livinginternet.com/i/ii_arpanet.htm), ή με τη δημιουργία του πρώτου προσωπικού υπολογιστή, AppleII, in 1977, ή με το IBMPCτο 1981 (http://www.webopedia.com/TERM/p/personal_computer.html)? Δεν είναι επίσης γνωστό, πόσο πρόσθετο χρόνο αυτή η μεταβατική περίοδος θα απαιτήσει, δεδομένου ότι έγινε αρχικά αξιοπρόσεχτο το 2006. Μπορεί να πάρει δύο ή τρεις γενεές (40-60 έτη), όχι μόνο για την αλλαγή στην ποιότητα της πλειοψηφίας πληθυσμών, της εναρμόνισης των σφαιρών και των οργανώσεων, αλλά και για τη δημιουργία των νέων ενημερωτικών, πολιτικών, οικονομικών, και κοινωνικοπολιτιστικών τεχνολογιών της αρμονίας σφαιρών.

 

25.Σφαίρα ή τέτρα μακρο-στατιστικές έχει αναπτυχθεί για την ποσοτική ανάλυση της δυναμικής των κοινωνικών και μεμονωμένων σφαιρών, για την ποσοτική έκφραση της αρμονικής ανάπτυξής τους, και για τον υπολογισμό της εναρμόνισής τους. Αυτές οι στατιστικές καθιερώνουν τους δείκτες σφαιρών, για να μετρήσουν τις δυνατότητες περί την αρμονία. Αυτές είναι στατιστικές της αρμονίας, όχι του κέρδους (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=176). Οι δείκτες των κατηγοριών σφαιρών έχουν δημιουργηθεί για τη Ρωσία. Απαιτώντας πολλή εργασία, μπορούν να δημιουργηθούν για οποιαδήποτε χώρα και για τον κόσμο συνολικάμε την επαρκή χρηματοδότηση.

 

26.Βάσει των μακρο-στατιστικών σφαιρών, ουσιαστικά οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών για όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και για όλες τις κατηγορίες σφαιρών, μπορούν να δημιουργηθούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δημιουργία των ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών, και εκπαιδευτικών τεχνολογιών,για τη μεμονωμένη αρμονική εξέλιξη και την προσωπική αύξηση, που αρχίζουν στα 10 έτη.(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=177).

 

27.Η αρμονική εκπαίδευση είναι ένας τρόπος να εκμηδενιστούν οι αρνητικές πτυχές των μεμονωμένων άκρων. Η αρμονική εκπαίδευση του ατόμου περιλαμβάνει τις ισορροπημένες πληροφορίες και την κατάρτιση, σχετικά και με τις τέσσερις σφαίρες της κοινωνίας και της σημασίας τους για το άτομο. Η δομή των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των σχεδίων για κάθε ίδρυμα της αρμονικής εκπαίδευσης, από τους παιδικούς σταθμούς των παιδιών, στη λήξη των πανεπιστημίων και των ακαδημιών, αντιστοιχεί στις τέσσερις φυσικές σφαίρες της κοινωνίας και του ατόμου. Η αρμονική εκπαίδευση των παιδιών μέσα στην οικογένεια έχει μια συγκρίσιμη δομή. Η οργάνωση των αρμονικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει τις τέσσερεις, σφαίρες-ισορροπίας τα συγκροτήματα / τμήματα / συστάδες των εκπαιδευτικών πειθαρχιών, που αντιστοιχούν στις τέσσερις σφαίρες της κοινωνίας και του ατόμου (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=53). Η σφαιρική ενότητα της δομής και της οργάνωσης των αρμονικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δεν αποκλείει αλλά, ιδανικά, απαιτεί την ικανοποιημένη ποικιλομορφία, κατάλληλη για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τους τοπικούς πολιτισμούς.,Μέσω μιας συνολικά καθιερωμένης, αρμονικής εκπαίδευσης και, ταυτόχρονα, της δημιουργίας της προτεραιότητας των παιδιών, οι κρίσιμοι αριθμοί (περισσότερο από 50%) αρμονικών ανθρώπων είναι δυνατοί μέσα σε δύο έως τρεις γενεές (40-60 έτη). Το επίτευγμα των κρίσιμων αριθμών αρμονικών ανθρώπων θα πιστοποιήσει την επιβεβαίωση ενός πολιτισμού αρμονικών-πληροφοριών.

 

28.Η ανάγκη για τη γνώση, τη δημιουργία και την ανάπτυξη της αρμονίας, απαιτείτον ποιοτικό μετασχηματισμό και μέσα σε τις τέσσερις σφαίρες της αναπαραγωγής/της ζωής της ανθρωπότητας. Έχει επιπτώσεις, καταρχήν, στην οργανωτική σφαίρα, εξασφαλίζοντας πολιτική/νομική ολοκλήρωση των προσπαθειών της ανθρωπότητας σε αυτήν την κατεύθυνση, με τα ικανοποιητικά κονδύλια.

 

29.Ο Καθαρός (δύο-κατηγορίες) καπιταλισμός και μη-συμβιβασμένος (αταξικός) σοσιαλισμός, σαν σύγχρονες οργανωτικές μορφές κοινωνικής αναπαραγωγής, είναι ασυμβίβαστοι με την κοινωνική αρμονία μιας φυσικής τάξης των σφαιρών και των κατηγοριών σφαιρών. Η κεφαλαιοκρατία, ο σοσιαλισμός, και οι διάφορες τροποποιήσεις τους συνεχίζουν να είναι προϊόντα ενός πολιτισμού βιομηχανικού-κινδύνου. Η κοινωνική αρμονία δεν μπορεί να προσεγγίσει στη δυνατότητά της είτε μέσα στην κεφαλαιοκρατία είτε στο σοσιαλισμό. Και τα δύο πολυ-κοινωνικά συστήματα είναι βασισμένα στις σχέσεις ιδιοκτησίας, εν τούτοις μέσω των διαφορετικών μέσων. Στηρίζονται στον κλάδο (ανταγωνιστικός) των κοινωνικών τάξεωνκαι/ή πολιτικά (γραφειοκρατικά) τμήματα που είναι ανταγωνιστικά από τη φύση, δεδομένου ότι στρέφονται στην ανακατανομή της ιδιοκτησίας παρά στη δημιουργία της κοινωνικής αρμονίας. Εντούτοις, και από την κεφαλαιοκρατία και από το σοσιαλισμό, υπάρχουν ειρηνικοί τρόποι, για να μεγιστοποιήσουν την κοινωνική αρμονία σε έναν συνολικά φανερωμένο, αρμονικός-ενημερωτικό πολιτισμό.Η Κίναετοιμάζεται να προετοιμάσει το έδαφος για την αρμονία από το σοσιαλισμό. Ένας τρόπος της μετάβασης από το σοσιαλισμό στην κοινωνική αρμονία μπορεί να είναι οκομμουνιστικός πολυκομματισμός (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=262). Επιπλέον, οι Σκανδιναβικές χώρες, που ελαχιστοποιούν τα άκρα μεταξύ της ένδειας και του πλούτου,ανοίγουν το δρόμο στην αρμονία από την κεφαλαιοκρατία. Κάποτε στο μέλλον, αυτοί και άλλοι αποτελεσματικοί τρόποι θα ενσωματωθούν και από άλλα έθνη, που οδηγούν σε έναν σφαιρικό, πολιτισμό αρμονικών-πληροφοριών, συνθέτοντας τις προοδευτικότερες πτυχές και της κεφαλαιοκρατίας και του σοσιαλισμού στην κοινωνική αρμονία.

 

30.Ένα απαραίτητο πρώτο βήμα, σε μια οργανωτική/πολιτική κατεύθυνση, είναι ηδημιουργία των συμβαλλόμενων μερών της κοινωνικής αρμονίας, που εκφράζουν τα ενδιαφέροντα κάθε μια, από τις κατηγορίες σφαιρών, παγκοσμίως. Αυτό το πολιτικό σύστημα τεσσάρων-συμβαλλόμενων μερών των συμβαλλόμενων μερών σφαιρών θα καταδείξει την κοινωνική αρμονία των κατηγοριών σφαιρών.Καθιερώνει τη δημοκρατία σφαιρών. Η δημιουργία ενόςσφαιρικού Κινήματος για την κοινωνική αρμονία, με τη δομή σφαιρών, και με τα περιφερειακά τμήματα, παγκόσμια, είναι επίσης απαραίτητη. Όλα τα ιδρύματα κοινωνικής αρμονίας θα επαναλάβουν τη δομή τεσσάρων-σφαιρών, και θα συντονίσουν τα "ίσα δικαιώματα των επικοινωνιακών σφαιρών" για να εκφράσουν τα ίσα ενδιαφέροντα των κατηγοριών σφαιρών, σε όλα τα επίπεδα.

 

30a. Το πρώτο πρωτότυπο του συμβαλλόμενου μέρους της δημοκρατίας σφαιρών ήταν η “Ομάδα δημοκρατικών σφαιρών” στο Κοινοβούλιο της Αγίας Πετρούπολης, δημιουργηθήσα το 1993 (http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282 (στα Ρωσικά). Υπέβαλε τα προγράμματα μιας οργάνωσης σφαιρών, για τη νομοθετική και εκτελεστική δύναμη της Αγίας Πετρούπολης (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=310 (στα Ρωσικά)). Αυτά τα προγράμματαείναι πολύ σημαντικά για τη μεταβατική περίοδο από μια κοινωνία βιομηχανικού-κινδύνου, σε έναν πολιτισμό αρμονικών-πληροφοριών.

 

31.Η δομή σφαιρών και η οργάνωση των κοινωνικών ιδρυμάτων αρμονίας, που περιλαμβάνονται στο κρατικό επίπεδο, δημιουργούν μιαδημοκρατία σφαιρών (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=13). Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας σφαίρας δημοκρατίας,είναιη πληρότητα στην οποία η καθεμία αντιπροσωπεύεται στις εκλογές απότον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Παιδιά, που αποτελούν το20% έως 50% από του πληθυσμού στις διαφορετικές χώρες, έχουν την πολιτική αντιπροσώπευση μέσω των γονέων τους, η οποία είναι το πρώτο βήμα στη δημοκρατία σφαιρών. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αρμονικάίσηδιανομή πολιτικής, οικονομικής, και άλλης δύναμης μεταξύ των κατηγοριών σφαιρών και των αντιπροσώπων τους, σε όλες τις δομές της αρχής, καταρχήν στο κράτος, το οποίο θα περιλάβει τοΚοινοβούλιο τεσσάρων-σφαιρών καιμια κυβέρνηση τεσσάρων-σφαιρών. Ένα τέτοιο κράτος είναικράτοςσφαιρών.Το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναιπολιτική της μη βίας. Οι παραδοσιακές κοινωνίες είναι δομημένες για να αναγνωρίζουν τα ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα των ανταγωνιστικών κατηγοριών, για τον περιορισμό των οποίων το κράτος είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει τη βία. Αλλά η δημοκρατία σφαιρών δεν στηρίζεται στη βία, δεδομένου ότι δεν περιέχει τους ανταγωνισμούς. Όταν η κοινωνία κτίζεταιμε βάση τις αρμονικές κατηγορίες σφαιρών, οι οποίες από τη φύση τους είναι μη-ανταγωνιστικές, δεν χρειάζεται το θέρετρο στη χρήση της βίας, αλλάστα εργαλεία για την αρμονία, στην οποία το κράτος γυρίζει εγκαίρως, μέσω των δεκαετιών μετάβασης.Το τέταρτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το πολιτικό σύστημα τεσσάρων-συμβαλλόμενων μερών σφαιρών.

 

31a. Η σφαιρική δομή σφαιρών των κρατών, στις διαφορετικές χώρες, βοηθά να μικραίνει τα διακρατικά σύνορα και να δημιουργεί ένα παγκόσμιο σφαιρικό χωριό,αλλά το κράτος είναι απαραίτητο για τον τοπικό κανονισμό. Η αρχή αυτής της διαδικασίαςστην Ευρώπη, είναι στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήδη έχει ενώσει 27 κράτη.

 

32.Οι κύριοι στόχοι του σφαιρικού κράτους αποτελούνται από τη δημιουργία και την ενημέρωση των κανόνων και των μέτρων της αρμονίας ως όρους για τη συνεργασία, τη συγκατάθεση, και την αμοιβαία ενίσχυση, που εξασφαλίζει κοινωνική αρμονία μεταξύ των κατηγοριών σφαιρών. Επομένως,η δημοκρατία σφαιρώνμετασχηματίζει το κράτος από μια συσκευή για τη βία σε ένα εργαλείο για την αρμονία. Η κύρια υποστήριξη του κράτους σφαιρών είναι αρμονικά άτομα και αρμονικές κατηγορίες σφαιρών, αποκλείοντας τον ανταγωνισμό, επομένωςτο κράτος δεν θα απαιτήσει τη βία για την παρατήρηση των καθορισμένων κανόνων και των μέτρων της αρμονίας. Αν και η βία δεν απαιτείται για τα αρμονικά άτομα, την κρατική βία (αστυνομία, φυλακές, κ.λπ.) θα διατηρηθούν ως εφεδρεία για την αντίσταση σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη βία των ανθρώπων και των ομάδων. Το κράτος σφαιρών ενεργεί ως αρχικό πολιτικό ίδρυμα για το επίτευγμα και τη συντήρηση της κοινωνικής αρμονίας μεταξύ των κατηγοριών σφαιρών. Ένα πολιτικό σύστημα τεσσάρων-συμβαλλόμενων μερών, με το Κοινοβούλιο τεσσάρων-σφαιρών και μια διοίκηση τεσσάρων-σφαιρών, είναι επαρκές για έναν αρμονικό πολιτισμό. Η δημοκρατία σφαιρών είναι μια ταυτόχρονη ανάπτυξη και μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή, βιομηχανική δημοκρατία, όποιος είναι “ όλο και περισσότεροεκλείψας,” καθώς μετασχηματίζεται σε δημοκρατικός δεσποτισμός ...και ολοκληρωτισμός ” (TerrencePaupp).

 

33.Ο βασικός στόχοςτου πολιτικού συστήματος σφαιρών (δημοκρατία σφαιρών) ανήκει στα βαθμιαία και ειρηνικά υπερνικημένα παραδοσιακά άκρα (δυσαρμονίες) σε όλες τις σφαίρες: στην οικονομική σφαίρα, τα άκρα της ένδειας και οι πλούτοι οδηγούν στην οικονομική εχθρότητα στην πολιτική σφαίρα, τα άκρα της δύναμης και της μη-δύναμης οδηγούν στην πολιτική εχθρότητα στη σφαίρα πληροφοριών, τα άκρα του πολιτισμού και του μη-πολιτισμού καθώς επίσης και της εκπαίδευσης και της μη-εκπαίδευσης οδηγούν στην πολιτιστική εχθρότητα στην κοινωνική σφαίρα, τα άκρα του εγωϊσμού και της αυταπάρνησης καθώς επίσης και της άκαμπτης ηθικής και της ανηθικότητας οδηγούν στην κοινωνική εχθρότητα. Η αρμονία είναι ασυμβίβαστη με τέτοια άκρα, και θα ανακαλύψει βαθμιαία το καινοτόμο κράτος και τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες για τον ειρηνικούς περιορισμό και τον κανονισμό. Κάθε σφαίρα θα αναπτύξει και θα υιοθετήσει τα απαραίτητα μέσα για να υπερνικήσει τα δυσαρμονικά άκρα της.

 

34.Για να αναπτυχθεί μια στρατηγική της οικονομικής εναρμόνισης, δηλαδή ένας τρόπος να υπερνικηθούν τα άκρα του πλούτου και της ένδειας και να μειωθεί η οικονομική εχθρότητα, κράτη σφαιρών πρέπει να καθιερώσουν τις αναλογίες: επιτρεπόμενες αυξήσεις στον πλούτο του πλουσιότερου αναλογικά προς τις αυξήσεις στον πλούτο του φτωχότερου. Αυτή η εξάρτηση θα απαιτήσει τους πλουσιότερους πληθυσμούς για να προωθήσει την αύξηση και την ευημερία των φτωχότερων πληθυσμών. Ομοίως: τα κέρδη των σφαιρικών εταιριών σε κάθε χώρα θα περιοριστούν, ανάλογα με τις αλλαγές στο επίπεδο ένδειας κάθε χώρας. Τα κριτήρια γι΄ αυτές τις αναλογίες δεν μπορούν να είναι άκαμπτα και σταθερά. Πρέπει να ποικίλουν από τις ελάχιστες αυξήσεις στις μέγιστες αυξήσεις και να συνδεθούν με τις πραγματικές, καταδεδειγμένες αυξήσεις στην ευημερία των φτωχών. (Αυτό θα αποθαρρύνει την δωροδοκία-λήψη από τους τοπικούς ανώτερους υπαλλήλους και τους κτήτορες απογραφής.) Οι βαθμιαίες μεταβάσεις από την ένδεια, με την ενεργό, παρακινημένη συμμετοχή των πλουσιότερων μελών των τοπικών και σφαιρικών κοινωνιών, θα πάρουν περισσότερο σε μερικές χώρες και περιοχές απ' ό,τι σε άλλες, ανάλογα με τους πόρους σε διαφορετικά επίπεδα.

 

35.Κάθε κράτος θα αναπτύξει μια πολιτική στρατηγική της οικονομικής εναρμόνισης. Μια νομοθετημένη ευθύνη για τον πλουσιότερο για να ανακουφίσει την ένδειαθα τους δώσει μια αντάξια επένδυση (και σημαίνοντας) στην κοινωνική αρμονία,μια επένδυση εκτός από την οποία ο πλούσιος δεν είχε προηγουμένως , μέσω των εθελοντικών συνεισφορών και της προοδευτικής φορολογίας. Εντούτοις, τα άνισα πλεονεκτήματα του πλούτου είναι βαθειά ριζωμένα. Είναι ένα ισχυρό οικονομικό ερέθισμα επομένως,η αρμονία αποβλέπειμόνο σε ένα λογικό μέτρο, παρά σε μια οικονομική αμοιβή-ισοπέδωση. Τα μειονεκτήματα της ένδειας και του πλούτου δεν μπορούν να καταργηθούν από τη νομοθεσία, αλλά μόνο να μειωθούν από ένα βέλτιστομέτρο, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα το λιγότερο κακό, το μέγιστο όφελος, και η καλύτερη δικαιοσύνη για όλα. Αυτό το μέτρο θα αναπτύξει μια ιστορία της νομιμότητας. Θα ποικίλει σε κάθε χώρα, καιθα αλλάζεισυνεχώς μέχρι το μήνα, το τέταρτο, και το έτος. Ο προσδιορισμός αυτού του μέτρου θα είναι έτσι μια τρέχουσα ανησυχία των Κοινοβουλίων σφαιρών και των υπηρεσιών σφαιρών,σε όλα τα επίπεδα, και υπαγόμενος στη δημόσιες εξέταση, τη συζήτηση, και τη συγκατάθεση.

 

35a. Οι απόλυτες (απεριόριστες) και κληρονομημένες δυνάμεις είναι περιορισμένες σε μια δημοκρατία. Οι απόλυτοι (απεριόριστοι) και κληρονομημένοι πλούτοι είναι περιορισμένοι σε μια κοινωνία δεσμευμένη στην κοινωνική αρμονία. Ακριβώς όπως η απόλυτη (απεριόριστη) δύναμη κάνει τους ανθρώπουςπολιτικούςσκλάβους, έτσι ο χειρισμός των απόλυτων (απεριόριστων) πλούτων κάνει τους ανθρώπουςοικονομικούς σκλάβους. Η πολιτική ελευθερία που ελέγχεται από τις πολιτικές σέχτες και οι οικονομίες "ελεύθερης αγοράς" που χειρίζονται από τα οικονομικά μεγέθηέχουν παγιδέψει σχεδόν τρία δισεκατομμύριο ανθρώπους στην ένδεια (σχεδόν ο μισός από τον παγκόσμιο πληθυσμό, που ζει σε λιγότερο με δύο δολάρια ημερησίως). Η ακραία ένδεια των εργαζόμενων φτωχών, ένας δείκτης της οικονομικής σκλαβιάς, έχει συνεχίσει να εντείνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.Κατά συνέπεια, η παγκοσμιοποίηση έχει βοηθήσει να παγιδέεψει σχεδόν τη μισή από την ανθρωπότητα στην οικονομική σκλαβιά. Κατά συνέπεια, η πολιτική ελευθερία και οι βιομηχανικές οικονομίες της αγοράς δεν έχουν παράσχει την οικονομική απελευθέρωση. Η παραγωγή από τη βιομηχανική οικονομική σκλαβιά εποχής αντικαθίσταται στο νέο πολιτισμό πληροφοριών με τη βοήθεια των περιορισμών στους οικονομικούς πλούτους και τη συναινετική καθιέρωση της αρμονικής αλληλοεξάρτησης, βάσει της οικονομικής αρμονίας των σφαιρών. Καθιερώνει μια οικονομία της αγοράς της αρμονίας (ή την αρμονική οικονομία της αγοράς) ενός νέου πολιτισμού για να αντικαταστήσει την οικονομία της δυσαρμονίας (ή τη δυσαρμονική οικονομία) του παλαιού πολιτισμού. Μια αρμονική οικονομία δημιουργείται στα πλαίσια μιας Τετρακοινωνιολογικήςδιαλογικής παραλλαγής μιας θεσμικής οικονομίας για να περιλάβει τους κοινωνικούς παράγοντες και τις τιμές ως, παραδείγματος χάριν, στις γραφές Φ. Fukuyama (1995), Α. Seligman (1997), Ν. Lumann (1998), Σελ. Zstompka (1999), και Θ*ι. Veselov (2004) (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=60, στα ρωσικά).

 

36.Μια στρατηγικήτης πολιτικής εναρμόνισης είναι να υπερνικηθούν τα άκρα της δύναμης και της μη-δύναμης των διάφορων κοινωνικών ομάδων και να μειώσει πολιτική εχθρότηταμέσω της δημιουργίας των κρατών σφαιρών. Η δημιουργία των δομών δύναμης σφαιρών από το επίπεδο τοπικού αυτοδιαχειριστικού μέχρι το εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, ΔΝΤ, ΟΥΝΕΣΚΟ, UNICEF, και άλλες,εξυπηρετεί το σκοπό της πολιτικής εναρμόνισης. Η αναδιάρθρωση σφαιρών αυτών των οργανώσεων, και η ίση αντιπροσώπευση στις ενδιαφερόντων κατηγορίας σφαιρών, θα εξασφαλίσουν το μετασχηματισμό τους στα ιδρύματα της σφαιρικής πολιτικής της κοινωνικής αρμονίας. Στα Η.Ε, παραδείγματος χάριν, αυτό θα απαιτήσει τη δημιουργία μιαςδημόσιας αίθουσας αντιπροσώπων (από 800 έως 1600 άτομα) με την ίση αντιπροσώπευση (200 έως 400 ατόμων) από κάθε μια από τις σφαιρικές κατηγορίες σφαιρών, αλλά και με την ανάλογη αντιπροσώπευση από τα κράτη μέλη. Η δημόσιααίθουσα αντιπροσώπων των Η.Ε, που διαμορφώθηκε από τους σημαντικότερους δημόσιους (μη κυβερνητικούς) αριθμούς, να συναντηθεί δύο φορές ανά έτος, για δύο μήνες, για να συμφωνήσει σχετικά με τις σημαντικότερες οδηγίες από τα ιδρύματα της σφαιρικής πολιτικής για την κοινωνική αρμονία για τη γενική συνέλευση των Η.Ε να εξετάσει και να ενσωματώσει στα πολιτικά έγγραφα του διεθνούς δικαίου.

 

36a. Μια μεταβατική περίοδος από βιομηχανικές σε αρμονικές κοινωνίες απαιτεί ποιοτικά τις αποστολές των διεθνών οργανισμών, όπως τα Η.Ε, η ΟΥΝΕΣΚΟ, η UNICEF, και άλλες. ΗMagnaCarta της αρμονίας προτείνει στις ακόλουθες νέες δηλώσεις αποστολής για αυτές τις οργανώσεις, για να βοηθήσει να καθιερώσει τις κοινωνίες της κοινωνικής αρμονίας:

Αποστολή των Η.Ε: αποδοχή,από τα κράτη μέλη των Η.Ε,της ειδικής Συνθήκης για την ετήσια μείωση του μεγέθους των στρατών"και τις δαπάνες όπλων από 2-2,5%και το επίτευγμα μηδέ επιπέδου τουςσε 40έως50έτη.Αυτό επιτρέπει αρκετό χρόνο να αναδομηθούν τα στρατιωτικά/βιομηχανικά συγκροτήματα και να επαναπροσανατολιστούν οι παραγωγικές ικανότητές τους να αναπτύξουν την εκπαίδευση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, την επιστήμη, τη διαστημική αφομοίωση, και τη συντήρηση του περιβάλλοντος. Τα ελευθερωμένα κεφάλαια πρέπει να κατευθυνθούν επίσης για να εκκαθαρίσουν την ακραία ένδεια, και για να δημιουργήσουν τα πανεπιστήμια και τις ακαδημίες στην κοινωνική αρμονία μελέτης, για να καθιερώσουν τις προτεραιότητες των παιδιών, και για να προωθήσουν την αρμονική ανάπτυξη των παιδιών, της νεολαίας, και των νέων οικογενειών. Ο έλεγχος της μείωσης του μεγέθους των στρατών και των δαπανών όπλων, καθώς επίσης και οι νέες κατευθύνσεις στόχων, πραγματοποιούνται από τα Υπουργεία/τα τμήματα ειρήνης, η δημιουργία των οποίων προϋποτίθεται από την κυβέρνηση κάθε χώρας και των Η.Ε στην ίδια Συνθήκη των Η.Ε. Ο αριθμός του στρατού των Η.Ε, σχετικά με τη μείωση των εθνικών στρατών, πρέπει να υποστηριχθεί σε επίπεδο απαραίτητο για τη συντήρηση της διεθνούς τάξης και την πρόληψη των στρατιωτικών συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Στο τέλος του, τα Η.Ε πρέπει να διατηρήσουν το στρατό του σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή βίαιας απειλής από το διάστημα και επίσης για το μετριασμό των συνεπειών των άτομο-προκαλούμενων και φυσικών καταστροφών.Οι πόλεμοι ήταν πάντα πλούσιοι και κολύμπησαν στο χρυσό, και η ειρήνη ήταν πάντα και παραμένει ένας επαίτης. Το σύστημα του σφαιρικού αφοπλισμού κάτω από την αιγίδα των Η.Ε θα γυρίσει αυτήν την κατάσταση για 40-50 έτη.

Αποστολήτης ΟΥΝΕΣΚΟ: προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης και εκπαίδευση των παιδιών και νεολαία, ο σχηματισμός ενός πολιτισμού της αρμονικής ειρήνης, και του πολιτισμού ενός αρμονικού πολιτισμού.Από μεγάλη σπουδαιότητα για τη διανομή της αρμονικής ειρήνης ο πολιτισμός θα είναι η δημιουργία της κατάλληλης διεθνούς δορυφορικής εικοσιτετράωρης τηλεόρασης κάτω από την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ. Αυτή η ιδέα προσφέρεται από το Δρ MohammadShbayta και την Δρ AdaAharoni, Πρόεδρος IFLAC.

ΑποστολήUNICEF: συνυπολογισμός της ψήφου των παιδιών, που εκτελείται από τους γονείς, στη Συνθήκητων Η.Ε σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού προώθηση αυτού του δικαιώματος, για να εξασφαλίσει προτεραιότητα των παιδιών σε κάθε κοινωνία, σε κάθε κράτος, και στην εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.

 

36 β. Μια στρατηγική τουκόσμου /της σφαιρικής πολιτικής της κοινωνικής αρμονίας είναι να υπερνικηθούν οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες μερικών κρατών, να εκκαθαριστεί η ακραία ένδεια, να μειωθούν οι στρατοί και οι δαπάνες όπλων, να αποτραπούν οι πόλεμοι και η βία, και να δοθούν προτεραιότητα οι ανάγκες των παιδιών δεδομένου ότι προετοιμάζονται να ζήσουν στις αρμονικές κοινωνίες, μαζί με το σχηματισμό μιας ασυλίας στον τρομοκράτη και άλλη βίαια δραστηριότητα (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=159 (ρωσικό)), αφαιρώντας έτσι την προκαταρκτική εργασία γιατην παγκόσμια τρομοκρατία ως κοινωνικό φαινόμενο και αφήνοντας στο παρελθόν μια παγκόσμια πολιτική των ατελείωτων "πολέμων στον τρόμο."

 

37.Μια στρατηγικήτης πολιτιστικής) εναρμόνισης πληροφοριών ( είναι να υπερνικηθούν τα άκρα του πολιτισμού και του μη-πολιτισμού και της εκπαίδευσης και της μη-εκπαίδευσης, καθώς επίσης και να μειώσει πολιτιστική, γλωσσική, και θρησκευτική εχθρότητα, με την εισαγωγή των καθολικών τιμών της αρμονίας, της πίστης, του πολιτισμού, και της γλώσσας, των σφαιρικών προτύπων της εκπαίδευσης, και των διάφορων προγραμμάτων του αρμονικού πολιτισμού ειρήνης και του αρμονικού worldview. Το πρώτο παράδειγμα του αρμονικού worldview είναι τετρακοινωνιολογία (τετράς (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=86 (ρωσικό)). Το πρώτο παράδειγμα ενός πολιτισμού της αρμονικής ειρήνης είναι τοαρμονικό ημερολόγιο εποχής (κατωτέρω). Η πολιτιστική εναρμόνιση οδηγεί σε έναν πολιτισμό της αρμονίας, βασισμένο στην προτεραιότητα κατηγοριών και των παιδιών σφαιρών. Σε μια νέα κοινωνία, ο πολιτισμός και ο Διαφωτισμός της αρμονίας θα διαπεράσουν όλα τα μαζικής επικοινωνίας μέσα, που προβλέπουν τους μια παγκόσμια κυκλοφορία.Οι θρησκείες θα εναρμονιστούν όταν αναγνωρίζει κάθε μετονομασία τους ναούς της όχι μόνο ως σπίτια της πίστης, αλλά και ως θέσεις για την ανθρώπινη αρμονία με το Θεό και μεταξύ των ανθρώπων. Στο πνεύμα, όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ενωθούν σε έναν ναό. Οι πόρτες θα ήταν ανοικτοί, γεφυρώνοντας οπαδοί των διαφορετικών ομολογιών.

 

38.Μια στρατηγικήτης κοινωνικής εναρμόνισης είναι να υπερνικηθούν τα δυσαρμονικά εγωϊστικά άκρα (ατομικισμός) και της αυταπάρνησης (κολεκτιβισμός) και της άκαμπτης ηθικής και της ανηθικότητας, και να μειώσει την κοινωνική εχθρότητα,με την κοινωνική αναγνώριση και τη νομοθετική καθιέρωση της προτεραιότητας των παιδιών. Αυτή η προτεραιότητα θα επανακατευθύνει όλες τις κοινωνικές ομάδες στο υψηλότερο και, εξίσου σημαντικός για όλες, κοινό συμφέρον για την ευημερία των παιδιών, η οποία θα ενώσει εύλογα όλες τις ομάδες πληθυσμών. Η προτεραιότητα για τα παιδιά θα υπερνικήσει την οριακή θέση και επιδεινώμενη συνεχώς στις περιστάσεις τους στο βιομηχανικό πολιτισμό. Όπως φαίνεται στην πρόσφατη κοινωνιολογική έρευνα,η αύξηση του ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) και οι πλούτοι των αναπτυγμένων χωρώνσυνοδεύονται από την αύξηση της ένδειας και την επιδείνωση της υγείας των παιδιών(ο Δρ JianghongLi, 2006, δυτική Αυστραλία), η οποία είναι ακριβώς ένας από τους σημαντικούς δείκτες του κοινωνικών εκφυλισμού και της παθολογίας σε έναν σφαιρικό, βιομηχανικό πολιτισμό. Τα κοινωνικά τραύματα της μετανάστευσης μπορούν επίσης να υπερνικηθούν από την προτεραιότητα παιδιών ". Πριν αρχίσουν να εργάζονται οι μετανάστες, πρέπει πρώτα να μάθουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ειρήνη και την αρμονία, δωρεάν. Καταρχήν, τα παιδιά τους πρέπει να αγκαλιαστούν. Όταν τα που έχουν μεταναστεύσει παιδιά και οι έφηβοι φροντίζονται για ως ντόπιοι,κατόπιν θα ενσωματωθούν στην ειρήνη και την αρμονία της κοινωνίας και δεν θα είναιαυτοκίνητασυντριβής, καταστήματα, κ.λπ.

 

39.Η προτεραιότητα των παιδιών θα υπερνικήσει επίσης άλλες πηγές κοινωνικής εχθρότητας, του ακραίουεγωϊσμού και της αυταπάρνησης, της άκαμπτης ηθικής και της ανηθικότητας. Η προτεραιότητα των παιδιών,που ισοπεδώνει και που ανυψώνει την ευημερία και τους όρους της ζωής και της ανάπτυξης για όλα τα παιδιά,δημιουργεί μια απαραίτητη βάση για την κοινωνική εναρμόνιση. Αναγνωρίζει τη γονική εργασία, καταρχήν η εργασία της μητέρας, ως παραγωγική και πληρωμένη εργασία. Παρέχει μια οικονομική και πολιτική βάση για νομοθετικά να απαγορεύσει τις αμβλώσεις, έναν "πόλεμο ενάντια στο παιδί, μια άμεση δολοφονία του αθώου παιδιού, τη δολοφονία από τη μητέρα ο ίδιος, " και το "μέγιστο καταστροφέα της ειρήνης και της αγάπης στον κόσμο, " στις λέξεις της μητέρας Τερέζα. Η άμβλωση και η αρμονία είναι ασυμβίβαστες (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=241). Η προτεραιότητα των παιδιών στην κοινωνία δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλα τα παιδιά θα συλληφθούν και γεννημένος στην αγάπη και την ασφάλεια. Αυτό μπορεί μόνο να εξασφαλιστεί απότην ψήφο των παιδιών που εκτελείται από τους γονείσ. Μια πρόταση για αυτόν τον νόμο αναπτύχθηκε το 2004 γιατη Ρωσία (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=211).

 

39a. Η ψήφος των παιδιών, που εκτελείται από τους γονείς,μπορεί να είναι ένα εργαλείο και για την αύξηση και για τη μείωση της γονιμότητας σε οποιαδήποτε περιοχή/ χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει βελτιώνει απαραιτήτως την ποιότητα της ζωής για τα παιδιά, το επίπεδο μελλοντικής ευημερίας τους, και την πιθανή αξία τους ως κοινωνικό κεφάλαιο για τη διατήρηση μιας αρμονικής κοινωνίας.

 

40.Το εργαλείο της δημόσιας προόδου για το νόμοτης ψήφου των παιδιών που εκτελείται από τους γονείς στις διαφορετικές χώρες και σε διεθνές επίπεδο είναι το αστικό σφαιρικό Κίνημα:Θέτοντας τα παιδιά μια προτεραιότητα στον κόσμο, με τα τμήματα σε κάθε χώρα. Η αρχή σε αυτήν την μετακίνηση καθιερώθηκε το 2005 (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=116). Η οργανωμένη μετακίνηση για την κοινωνική αρμονία άρχισε με μια μετακίνηση να δημιουργεί την προτεραιότητα των παιδιών, δηλ., γιατην ψήφο των παιδιών που εκτελέσθηκε από τους γονείσ. Από αυτήν την μετακίνηση για να δημιουργήσει των παιδιών η προτεραιότητα, από έναν σπόρο,θα αυξηθεί το δέντρο της κοινωνικής αρμονίασ. Δεν θα αυξηθεί από την παραδοσιακή (βιομηχανική) στάση απέναντι στα παιδιά ως μη-συνεισφέροντες στην κοινωνία. Μόνο η ψήφος των παιδιών, και η αναγνώριση των παραγωγικών συνεισφορών τους στην κοινωνία, μέσα στο πλαίσιο ενός κράτους σφαιρών και τις κατηγορίες σφαιρών θα εκπληρώσουν και θα μετασχηματίσουν τα δηλωτικά και πιό αξιοπρόσεκτα έγγραφα του βιομηχανικού πολιτισμού —η καθολική Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων (1948) καιη Συνθήκη των Η.Ε σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού (1989) —στα πραγματικά ιδρύματα του αρμονικού πολιτισμού, που αναγνωρίζουν ως αναφαίρετα δικαιώματα τα ανθρώπινα δικαιώματα και των ενηλίκων και των παιδιών.

 

V. Από έναν πολιτισμό της στρατιωτικά επιβεβλημένης ειρήνης σε έναν αρμονικό πολιτισμό ειρήνης

 

41.Ένας σφαιρικός, πολιτισμός αρμονικός-πληροφοριών μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από τις αρμονικές κατηγορίες σφαιρών παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες, μετά από να δημιουργήσουν έναν κατάλληλο πολιτισμό με μια πολυπολική διαταγή, θα είναι σε θέση να δημιουργήσουνέναν νέο πολιτισμό της αρμονικής ειρήνης που κατασκευάζεται όχι σε μια παραδοσιακή στρατοκρατική αρχή, "εάν θέλετε την ειρήνη, προετοιμάζονται για τον πόλεμο," αλλά σε μια αληθινά ειρηνική αρχή, "εάνθέλετε την ειρήνη, δημιουργούν την αρμονία, " που αποτρέπει τους πολέμους, μειώνει την ένδεια και την εχθρότητα, και καθιερώνει έναν αιώνιο, ιnevitable, και καθολική ειρήνη. Αυτή η ειρήνη μπορεί να καθοριστεί ακριβέστερα ως "αρμονική ειρήνη. Το "όνειρο της ανθρωπότητας μιας τέτοιας ειρήνης εκφράστηκε στις εργασίες του Erasmus από το Ρότερνταμ, του Ιαν. Komensky, του William Penn,τουJean-Zak Rousseau, του Immanuel Kant, ¶γιος-σημον, Johann Fichte, Johann Herder, Vasily Malinovsky, Leo Tolstoy, του βουδισμού και του κομφουκιανισμού, του Αλβέρτου Einstein, του Bertrand Russell, του Mahatma Gandhi, του Αλβέρτος Schweitzer, του Desmond Tutu, του Dalai Lama, του Martin Luther King,, της μητέρα Τερέζα,του Andrei Sakharov, του Νέλσον Μαντέλα, και άλλων μεγάλων φιλοσόφων. Μόνο μια αρμονική ειρήνη παρέχει το πραγματικό δικαίωμα των ανθρώπων για την ειρήνη. Ο παπάς John Paul ΙΙ είπε ότι η παγκόσμια ειρήνη θα ερχόταν τελικά μόνο αφού πηγαίνουν δύο από τα μέγιστα κακά του αιώνα θορίου 20. Πρόσθεσε το ρητό ότι αυτοί ήταν κομμουνισμός και κεφαλαιοκρατία, επειδή και οι δύο προωθούν τις αιτίες τους μέσω της εκμετάλλευσης των ανθρώπων. Η εναλλακτική λύση είναι κοινωνική αρμονία και ακατάλυτη αρμονική ειρήνη, δημιουργημένη από αυτές.

 

42.Μόνο οι σφαίρες μπορούν να είναι αρμονικές. Οι μόνες κατηγορίες σφαιρών που μπορούν να είναι οι αρμονικοί κοινωνικοί εκτελεστές ικανοίστο βιομηχανικό στρατοκρατικό πολιτισμό στην πραγματικότητα ενός αρμονικού πολιτισμού ειρήνης. Οι πόλεμοι είναι απαραίτητοι στους μεγάλους. Η ειρήνη είναι απαραίτητη στον πληθυσμό. Αλλά ο πληθυσμός μπορεί να εξασφαλίσει αρμονική ειρήνη μόνο μέσω των κατηγοριών αρμονίας σφαιρών, ενός κράτους σφαιρών, και ενός πολιτισμού της αρμονικής ειρήνης. Η Δρ AdaAharoni (2001) καινοτόμησε την ιδέα ενός αρμονικού πολιτισμού ειρήνης, έγινε ερευνητής ειρήνης, παγκόσμιος διάσημος ποιητής, και ιδρυτής και Πρόεδρος του διεθνούς φόρουμ για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της ειρήνης (IFLAC). Τοαρμονικό ημερολόγιο εποχής είναι το πρώτο διεθνές πρόγραμμα αυτού του πολιτισμού (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=190). Δημοσιεύθηκε το 2006 από 27 συντάκτες από 12 χώρες σε 12 γλώσσες, όλες σε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ήδη στις βιβλιοθήκες σε περίπου 100 πανεπιστήμια και πόλεις σε κάθε ήπειρο. Αυτό το ημερολόγιοαρχίζει μια χρονολογία των σημαντικών ημερομηνιών τιμώντας την μνήμη των θετικών γεγονότων και των επιτευγμάτων ενός νέου, σφαιρικού, πολιτισμού αρμονικός-πληροφοριών, αρχίζοντας με τις 21 Ιουνίου ..2006, ως πρώτο εορτασμό της σφαιρικής ημέρας αρμονίας (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=225).

 

43.Η αρμονική ειρήνη των κατηγοριών σφαιρών διαφέρει ουσιαστικά από τηστρατιωτική ειρήνη των ανταγωνιστικών (κοινωνικών) τάξεων, των ανταγωνιστικών ιδεολογιών, και των συγκρουόμενων θρησκειών των βιομηχανικών και προηγούμενων πολιτισμών. Η ειρήνη βεβαιώθηκε με μια υπόσχεση, "θελήστε την ειρήνη, προετοιμάζεται για τον πόλεμο" (Sivispacem, bellum παραγράφου), υποστηλώνοντας τους χρόνους της ειρήνης με τις συνεχείς προετοιμασίες για τον πόλεμο. Μια τέτοια ειρήνη, στην ιστορία, είναι πάντα μια στρατιωτική ειρήνη, δηλ., μια ειρήνη που υποστηρίζεται κοντά και που υπάγεται στον πόλεμο, που χαρακτηρίζεται από τις προσδοκίες, την αποδοχή, και τις προδιαθέσεις για να πάει στον πόλεμο. Αυτή ηπόλεμος-λεκιασμένη ειρήνη έχει αντισταθεί στις τάσεις από καιρό για την αιώνια ειρήνη, την οποία οι ελπίδες και τα όνειρα παραδόθηκαν στη θρησκευτική αναμονή και τις πνευματικές φαντασίες μιας μετά θάνατον ζωής. Επομένως, η ειρήνη αναπτύχθηκε για χιλιάδες έτη, σε πολλούς πολιτισμούς, ως κάτι που παλεύεται για και για να πεθάνει για. Μόνο στις πρόσφατες δεκαετίες είναι ειρήνη που θεωρείται ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, που λαμβάνεται με τα ειρηνικά μέσα. Προς το παρόν ενσωματώνεται στις διεθνείς μετακινήσεις για να εναρμονίσει τις παγκόσμιες θρησκείες (http://www.cpwr.org/), για να δημιουργήσει τα Υπουργεία/τα τμήματα ειρήνης (www.thepeacealliance.org,www.peoplesinitiativefordepartmentsofpeace.org,http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=229,http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=239), για να προωθήσει τη διεθνή διγλωσσία των αγγλικών και της εσπεράντο (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=52) και επίσης στο ίδρυμα παγκόσμιας αρμονίας και το κουδούνι αρμονίας, που υποστηρίζονται από τα Η.Ε (χττπ://ωωω.ωορλδ-αρμονία- foundation.org, καιhttp://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=230). Αυτός και άλλοι βλαστάνει του σύγχρονου πολιτισμού της αρμονικής ειρήνης υποβάλλεται στον ιστοχώρο "ειρήνης από την αρμονία" (http://www.peacefromharmony.org). Κάθε ήπειρος έχει από τις δεκάδες σε χιλιάδες διάφορες ομάδες και οργανώσεις της αρμονίας: εκπαιδευτικός, θεραπεία, ψυχολογικός, καλλυντικός, ελεύθερος χρόνος, παιδιά, νεολαία, κ.λπ.

 

43а. Ένας πολιτισμός της ειρήνης, όπως καθιερώνεται από τα Η.Ε (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=4),δυστυχώς, δεν είναι σε ικανή να θεσπίσει αληθινή ειρήνη στους σύγχρονους καιρούς.Ένας πολιτισμός της αρμονικής ειρήνης περιλαμβάνει τις οκτώ πτυχές των Η.Ε, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί από τη θεμελιώδη ενοποίησή τους στην κοινωνική βάση των κατηγοριών σφαιρών του πληθυσμού. Αυτοί οι κοινωνικοί δράστες είναι στην ειρήνη με τη φύση και αποκλείουν οποιουσδήποτε πολέμους. Είναι η μόνη πηγή και ο αιώνιος εγγυητής για την ακατάλυτη, αρμονική ειρήνη.

 

44.Το έτος 2006 χαρακτηρίζει μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της ανθρωπότητας.Αντιπροσωπεύει την αρχή μιας νέας, αρμονικής εποχής, στην οποία οι λόγοι για τον πόλεμο, τη βία, την ένδεια, τον τρόμο, και άλλες κοινωνικές παθολογίες προκαλούνται ως αφύσικοι και περιττοί. Αυτή η εποχή άρχισε με δύο μεγάλα γεγονότα το 2006 που είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η σύμπτωση αυτών των γεγονότων επισημαίνει μια πολιτιστική σύγκλιση των προετοιμασιών για μια νέα εποχή της ειρήνης βασισμένη στην αρμονία. Μια εκδήλωση είναιπολιτιστική:δημιουργώντας για αυτήν την νέα εποχή τοαρμονικό ημερολόγιο εποχής. Το άλλο γεγονός είναιπολιτικό: η απόφασητης Κίναςνα μεταστραφεί προς την κοινωνική αρμονία ως εθνικό ιδανικό, το οποίο άνοιξε αυτήν την εποχή στη δυνατότητα της αρμονίας στην πράξη. Η σύμπτωση αυτών των δύο γεγονότων —στις πολιτιστικές και πολιτικές σφαίρες —είναιμη τυχαίαεπειδή έχουν αλλά μια πηγή: η αναπόφευκτη εμφάνιση μιας φυσικής τάξης της κοινωνικής αρμονίας από την οποία να χτίσει έναν σφαιρικό πολιτισμό της ειρήνης. Το έτος 2006 έχει τους ανοικτούς ΕΔ ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητασ,μια στροφή δείχνει προς μια εποχή της αρμονίας από την οποία δεν υπάρχει καμία στροφή πίσω.

 

44a. Βασικές ιδιότητες ενός αρμονικού πολιτισμού πληροφοριών:

·Αρμονική ανάπτυξη των ατόμων ως υψηλότερο στόχο ενός αρμονικού πολιτισμού

·Αρμονική ιδεολογία και αρμονική παγκόσμια άποψη;

·Η κεντρική θέση μιας αξίας της αρμονίας στον πολιτισμό και τη θρησκεία;

·Αρμονικές εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών στην οικογένεια, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, και την κοινωνία;

·Το αρμονικό δημοκρατικό κράτος: ίση διανομή της δύναμης και των πόρων μεταξύ των αρμονικών κατηγοριών. Οι κρατικές στροφές από τη συσκευή της βίας σε ένα εργαλείο της αρμονίας, και στροφές δημοκρατίας από τη συσκευή της κυριαρχίας πλειοψηφίας και του εμπλουτισμού της μειονότητας στη συγκατάθεση και της αμοιβαίας προσοχής για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, που τελειώνει τα άκρα της ένδειας και των υπερβολικών πλούτων

·Αρμονικό πολυκομματικό πολιτικό σύστημα για το συντονισμό ενδιαφερόντων των αρμονικών κατηγοριών

·Κοινωνική προτεραιότητα των παιδιών που παρέχονται μέσω του ιδρύματος ψήφου παιδιών της "s που εκτελείται από τους γονείς;

·Αρμονικές παγκόσμιες αγορά και οικονομία, που τελειώνουν τα άκρα της ένδειας και των υπερβολικών πλούτων, η οποία είναι θιγμένη με την ελάχιστη ευημερία;

·Συνολικός αφοπλισμός των εθνών, εκτός από μερικούς εξοπλισμούς και οπλισμένες δυνάμεις των Η.Ε σε περίπτωση απειλής από τον κόσμο ή από τις φυσικές ή άτομο-προκαλούμενες καταστροφές

·Μια βιώσιμη και ακατάλυτη αρμονική ειρήνη στη γη

·Σταθερή προσοχή για τον πλανήτη μας για τη συντήρηση των όλων σφαιρών και των σφαιρών του

·Μετασχηματισμός της ανθρωπότητας σε μια παγκόσμια αρμονική κοινότητα των ανθρώπων των διαφορετικών φυλών, των εθνών, των θρησκειών, και των πολιτισμών

·Παγκοσμιοποίηση της αρμονίας και της αρμονίας της παγκοσμιοποίησης: η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης γίνεται αρμονική και ακριβώς, εξασφαλίζοντας το κοινό αγαθό

·Η βιώσιμη και ειρηνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας παίρνει έναν αρμονικό και αμετάκλητο χαρακτήρα.

 

VI.Νέες προοπτικές από τη Magna Carta της αρμονίας

 

45.ΗMagnaCarta της αρμονίας είναι έναπολιτικό έγγραφο που προκαλεί όλους τους ανθρώπους, τα συμβαλλόμενα μέρη, και τα έθνη του κόσμου για να αναλάβει μια πολιτική δέσμευση, πρώτα, όπως τηΛαϊκή Δημοκρατία της Κίνασ,για να επιλέξει την κοινωνική αρμονία ως εθνική προτεραιότητα και οδηγία, και δευτερόλεπτο, και το πιο σημαντικό για την παγκόσμια αρμονία, για να επιλέξει την κοινωνική αρμονία ως βάση της σφαιρικής στρατηγικής τους για να προωθήσει την κοινωνικοοικονομικές ανάπτυξη και την ικανότητα υποστήριξης για όλα τα έθνη.

 

46.ΗMagnaCarta της αρμονίας είναι όχι μόνο πολιτική, αλλά και έναεκπαιδευτικό έγγραφο που αποκαλύπτει στους ανθρώπους, πρώτιστα νεολαία, οι νέες τιμές, οι προτεραιότητες, και η γνώση απαραίτητη να αναλάβει μια προσωπική δέσμευση για την κοινωνική και μεμονωμένη αρμονία.

 

47.ΗMagnaCarta της αρμονίας είναι όχι μόνο πολιτική και εκπαιδευτική, αλλά και έναανθρωπιστικό έγγραφο που δημιουργεί το ίδρυμα για ένανέο humaneness. Πιστοποιεί τη γέννηση ενός νέου, αρμονικού ανθρώπου:harmonishomo.Η αρμονία γίνεται πνευματικότητα, humaneness, τρόπος ζωής, και το μέτρο αυτού του ατόμου και για τον και για τον περιβαλλοντικό κόσμο. Η μετάβαση του homosapiens από έναν οικονομικό άνθρωπο (homofaber) σε έναν αρμονικό άνθρωπο (harmonishomo) είναι ιστορικά απαραίτητη και φυσική. Έχει αρχίσει τώρα, στον αιώνα21ST.

 

48.ΗMagnaCarta της αρμονίας είναι όχι μόνο πολιτική, εκπαιδευτική, και ανθρωπιστική, αλλά και έναηθικό, πολιτιστικό, και πνευματικό έγγραφο. Από την αρμονία των σφαιρικών σφαιρών της ανθρωπότητας και των ατόμων, από την προτεραιότητα των παιδιών στον κόσμο,η νέα σφαιρική ηθική γεννιέται, μια ηθική της αρμονίας βασισμένη στο χρυσό κανόνα ή ηθική προστακτική, που είναι γνωστή σε όλες τις παγκόσμιες θρησκείεσ. Η κοινωνική δομή σφαιρών δημιουργεί τις απαραίτητες κοινωνικές και μεμονωμένες προϋποθέσεις για να μετασχηματίσει αυτήν τηνηθική προστακτική σε μια πραγματικότητα των καθημερινών τοποθετήσεων, τις οποίες, στο παρελθόν, κάποιο θα μπορούσε μόνο να ονειρευτεί. Για έναν σφαιρικό, πολιτισμό αρμονικός-πληροφοριών, η αρμονία είναι το πολιτιστικό σύμβολο, η υψηλότερη ηθικά ενσωματωμένη αξία, η οποία περιλαμβάνει όλες τις άλλες θετικές τιμές: ειρήνη, αγάπη, πίστη, ελπίδα, δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη αξιοπρέπειας, και σεβασμός και οίκτος για την όλη ανθρωπότητα. Η αρμονία είναι επίσης ευτυχία, και η ευτυχία είναι αρμονία σε όλες τις μορφές: αρμονία της ψυχής και του σώματος, αρμονία τεσσάρων σφαιρών του ατόμου και της κοινωνίας, αρμονία του ατόμου με τη φύση, άνδρας με τη γυναίκα, γονείς με τα παιδιά, επιστήμη με την τέχνη, κ.λπ.

 

49.Η κοινωνική αρμονία είναι αδιάσπαστη από τις τιμές του σεβασμού και της κατανόησης του ενός άλλος, την καλοκαγαθία και την ευγνωμοσύνη προς το ένα άλλη, την ανοχή, την καλή θέληση, το συμβιβασμό, τη συγχώρεση, τη συμφιλίωση και το διάλογο. Μόνο μέσα στα πλαίσια της σφαίρας κατηγορίες είναι δυνατό για τους ανθρώπους να αγαπήσουν το ένα άλλος όπως οι ίδιοι, και μόνο μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι άνθρωποι ίσος και απαραίτητος ο ένας στον άλλο ως αδελφούς. Η αρμονία των κατηγοριών σφαιρών μετασχηματίζει την αγάπη παιδιών τους στην αγάπη η μια την άλλη, ως πολιτική δύναμη για το μη βίαιο επίτευγμα της συγκατάθεσης. Αυτός ο μετασχηματισμός πιστοποιήθηκε από MahatmaGandhi και από τον reverendMartinLutherKing, η νεώτερη αγάπη των παιδιών μεσολαβεί την αγάπη μεταξύ των κατηγοριών σφαιρών, και αντίστροφα. Ο σεβασμός και η συγκατάθεση αναπαράγονται στοργικά μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτή η αγάπη γίνεται απεριόριστη και θεμελιώδης, βασισμένος στο ισχυρότερο κοινωνικό ίδρυμα των κατηγοριών σφαιρών μέσα στον πληθυσμό. Η αρμονία των σφαιρών και των κατηγοριών σφαιρών, από την οποία η απεριόριστη αγάπη και η αιώνια ειρήνη προκύπτουν δημιουργεί ένα ποιοτικά νέο σφαιρικό ήθος της αρμονίας, της αγάπης, και της ειρήνης. Το ήθος αρμονίας αρχής είναι ο χρυσός κανόνας, συμπεριλαμβανομένης "της αγάπης προς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου," και "from the animosity no desecrate the himself," (AbdurrahmanJami) σε όλες τις αμαρτωλές μορφές του, όπως η δολοφονία, κλοπή, βρίσκεται, και φθόνος. Η κοινωνική αρμονία είναι ο καλύτερος τρόπος για τους εχθρούς να γίνει φίλοι και για την εχθρότητα που μετασχηματίζει στη συγκατάθεση.

 

VII.Πολυπολιτισμικός ιστοχώρος Ειρήνη από την αρμονίασαν

πνοή δημιουργίας για τη MagnaCarta της αρμονίας

 

50.ΗMagnaCarta της αρμονίας θα μπορούσε να γεννηθεί μόνο στη διεθνή και πολυπολιτισμική περιοχή:Ένας νέος πολιτισμός της ειρήνης από την κοινωνική αρμονία και την προτεραιότητα των παιδιών (εν συντομία:ειρήνη από την αρμονία). Για δύο έτη, έχει ενώσει περίπου 200 συντάκτες από 33 χώρες του κόσμου και δημοσιεύεται τώρα σε 15 γλώσσες. Συλλέγει τις ιδέες από τους ανθρώπους της αρμονίας σε όλο τον κόσμο. Η περιοχή έχει γίνει έναςφούρνος οσμηρών των πνευματικών συνεισφορών τουσ, από τις οποίες τα νέα προγράμματα της αρμονίας, συμπεριλαμβανομένης τηςMagnaCarta της αρμονίασ, τήκονται. Σε το, η νέα παγκόσμια και αρμονική κοινότητα γεννιέται. Η περιοχή έχει συλλέξει ένα σύνολο επιτευγμάτων αρμονίας. Στην περιοχή κρυσταλλώνεται και συντίθεται νέες τις ιδέες της κοινωνικών αρμονίας και της προτεραιότητας των παιδιών. Έχει γίνει μιαπολυπολιτισμική πηγή για τη γέννηση των νέων, λαμπρών επιτευγμάτων και για την εισαγωγή των σημαντικών προσώπων και των ηγετών της κοινωνικής αρμονίασ. Όλοι τους δεν μπορούν να ονομαστούν. Θα ονομάσω μόνο 60 συντάκτες της περιοχής από 20 χώρες:

Prof. AdaAharoni (IsraelandFrance): πρωτοπόρος της ιδέας ενός αρμονικού πολιτισμού ειρήνης.

TalgatAkbashev (Russia): πλανητικό σύστημα της αρμονικής εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες του κόσμου.

LucyAlferova (Russia): Μουσείο ειρήνηςκαιαρμονίαςστογυμνάσιοChelyabinsk.

Dr. MariaCristinaAzcona (Argentina): διγλωσσία ως αμεσότερο τρόπο στην ειρήνη.

Prof. ReimonBachika (Japan): η θρησκευτική αρμονία είναι ενότητα στην ποικιλομορφία: κοινές τιμές που συνδέονται με τις μοναδικές συμβολικές αντιπροσωπεύσεις.

Prof. AmmarBanni (Algeria): η αρμονία θα εξυπηρετήσει για μια άνοδο και μια πρόοδο των παιδιών στον κόσμο.

Diana Basterfield (UK), Yumi Kikuchi (Japan), Saul Arbess (Canada), Peter P. Lukwiya (Uganda), Dot Maver (USA), Biannca Pace (Australia): Global Alliance for Ministries and Departments of Peace.

HaroldW. Becker (USA): η ιδέα της σφαιρικής ενότητας μέσω της απεριόριστης αγάπης.

Dr. T. AshokChakravarthy (India): Καθολική αδελφοσύνη και παγκόσμια ειρήνη.

Dr. RenatoCorsetti (Italy): Εσπεράντο ως ουδέτερη διεθνή γλώσσα, ίσος για όλους τους λαούς.

GuyCrequie (France): Μεταρρύθμιση των Η.Ε και δημιουργικές τιμές που εκπαιδεύουν για τις νέες γενεές.

RosaDalmiglio (Italy): αγωγός των κινεζικών ιδεών αρμονίας στη δύση.

Dr. MarthaRossDeWitt (USA): θεωρίες της κοινωνικών και κοινωνικών μετάβασης και του μετασχηματισμού.

Dr. MonaGamal-ElDina (France): τέχνη και ποίηση για την αρμονική ειρήνη

Prof. LiaDiskin (Brazil): Το ομοσπονδιακό κοινοβουλευτικό Συμβούλιο του πολιτισμού ειρήνηςστη Βραζιλία.

Dr. StephenGill (Canada): Η ειρήνη είναι το νόμιμο παιδί των ειρηνικών μέσων.

NinaGoncharova (Russia): εορτασμός ως πηγή αρμονίας.

CarolHiltner (USA): Χρυσά Altai βουνά, πηγή φωτός για τον κόσμο.

MichaelHolmboe (Norway): “Ένας μπορεί πάντα να κερδίσει έναν πόλεμο, αλλά πώς ο έναε κατακτά την ειρήνη;” Ο νόμος των νόμων αιώνια αρμονία.

ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Ελλάς): μόνο η αρμονία της ψυχής μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας.

TatomirIon-Marius (Romania): το φως της αρμονίας φωτίζει όλη την ανθρωπότητα. StudentIvanIvanov (Russia): κοινωνική αρμονία ως εναλλακτική λύση του πολιτισμού βιομηχανικός-κινδύνου.

Prof. DimityIvashintsov (Russia): δημιουργικότητα και ποικιλομορφία των πολιτιστικών συνηθειών ανάλογα με τις ανάγκες για την αρμονία.

JanJacobsen (Norway): Σφαιρική ημέρα αφοπλισμού και σφαιρική κλήση αφοπλισμού.

Prof. AbramJusfin (Russia): αλληλεπίδραση της αρμονίας και της δυσαρμονίας.

VladimirKavtorin (Russia): ψήφος και προτεραιότητα παιδιών.

StudentMaximKazakov (Russia): ανάγκη της πλανητικής αρμονικής σκέψης.

KostasKonstantinidis (Greece): παγκοσμιοποίηση της δυσαρμονίας σε μια βιομηχανική κοινωνία.

MikhailLebedinsky (Russia): η τεσσάρων διαστάσεων φιλοσοφία “τετρακτίς.”

Dr. EvelinLindner (Worldcitizen): ίσες αξιοπρέπεια και υπερνίκηση της ταπείνωσης.

Dr. RoseLord (USA): οι μητέρες ως ειρηνοποιούς.

JohnMcConnell (USA): σφαιρική προσοχή και επίτροπος για τη γη.

Prof. CharlesMercieca (USA): ανάλυση πολλών ιδεών του πολιτισμού της ειρήνης και της αρμονίας.

TrevorOsborn (Australia): δίκτυο παγκόσμιας αρμονίας.

Prof. TerrencePaupp (USA): πτώση των αυτοκρατοριών και γέννηση μιας νέας παγκόσμιας κοινότητας.

Dr. BernardPhillips (USA): προς την καθολική αρμονία μέσω ενός διαλογικού worldview.

SusanaRoberts (Argentina): τα δικαιώματα των παιδιών σε όλα τα παιδιά.

Dr. MaitreyeeBardhanRoy (India): προσοχή για τα με ειδικές ανάγκες παιδιά.

Dr. SubirBardhanRoy (India): πρόβλημα των τροφίμων και της ειρήνης.

Dr. BernardScott (England): Σοσιαλοκυβερνοχώρος των σφαιρών της κοινωνικής αρμονίας.

Dr. ΛΕΟ SΕΜΑΣΚΟ (Russia): προτεραιότητα παιδιών στον κόσμο ως προϋπόθεση για την αρμονία.

AndreiSemashko (Russia): η αρμονία είναι ευτυχία και η ευτυχία είναι αρμονία.

IgorShadkhan (Russia): γιαγιάδες και παππούδες για τα παιδιά και την αρμονία.

Prof. RudolfSiebert (USA): εναρμόνιση των θρησκειών στη χρυσή βάση κανόνα.

Dr. YehudaStolov (Israel): νεαροί βλαστοί της αραβικό-ισραηλινής αρμονίας μέσω του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

DavidStringer (England): καθολικός κόσμος της αρμονίας και της ειρήνης.

TatianaTselutina (Russia): παγκόσμια επικοινωνία των παιδιών του κόσμου.

Prof. GrigoryToulchinsky (Russia): ψήφος παιδιών ως όρο για την κοινωνική αρμονία.

AlexanderVerbitsky(Ukraine): τα παιδιά είναι οι πηγές αρμονίας και ειρήνης στη γη.SvetlanaVetrova (Russia): αρμονική ανάπτυξη για τα προσχολικά παιδιά.

ClaudeVeziau (Canada): δημιουργία της αρμονίας μέσω της μουσικής.

Prof. ReneWadlow (France): τα ανθρώπινα δικαιώματα εκκαθάριση της πείνας και της ακραίας ένδειας.

RobertM. Weir (USA): συμμετέχων στην εκστρατεία για να καθιερώσει ένα αμερικανικό τμήμα ειρήνης και πολιτικής της μη βίας

ProfessorJiangYimin (China): Η αρμονία είναι ένας πυρήνας πολλών εκατομμυρίων κινεζικού πολιτισμού.


51.
Αυτοί και πολλές άλλες ιδέες για την κοινωνική αρμονία υποβάλλονται στον ιστοχώρο μας (
www.peacefromharmony.org), πολλοί από αυτους με αμφισβητήσιμη μορφή. Το πρώτο εξάμηνο του 2006, από τα θετικά διανοητικά υλικά στον φούρνο οσμών του τήχτηκε το πρώτο σφαιρικό, μοναδικό πρόγραμμα του αρμονικού πολιτισμού ειρήνης:Αρμονικό ημερολόγιο εποχήσ. Στο τέλος του 2006, από τις πληροφορίες του τα καύσιμα τήκονται τηνMagnaCartaτης αρμονίας,συνθέτοντας τις ιδέες της υψηλότερης πνευματικής ακεραιότητας. Η πολυπολιτισμική ποικιλομορφία της περιοχής βρίσκει στο παρόν έγγραφο μια αρμονική ενότητα μέσω της τετρακοινωνιολογικής θεωρίας, της ισχυρότερης πολιτιστικής δήλωσης και της πληρέστερης ιδεολογικής λογικής της.

 

VIII. επίλογος

 

52.Η διαβίωση στην κοινωνική αρμονία δεν σημαίνει με όλα που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Η κοινωνική αρμονία είναι μιαθετική εναλλακτική λύση στην κοινωνική δυσαρμονία. Η αρμονία είναι ασυμβίβαστη με τις αυτοκρατορίες, τη βία, τον ολοκληρωτισμό, τη συσσώρευση των όπλων, και άλλα μέσα του εκφοβισμού, οι οποίοι είναι δυσαρμονικοί με τη φύση. Επ'αυτού, ηMagnaCarta της αρμονίας απευθύνεται όχι σε κάθε άνθρωπο στη γη αλλά μόνο σε εκείνοι που στρέφονταιστις θετικές εναλλακτικές λύσεις των καταστρεπτικών τάσεων του σύγχρονου βιομηχανικού πολιτισμού. Αλλά δεν προσπαθεί να διαιρέσει τους ανθρώπους σε δύο εχθρικά στρατόπεδα.Το τμήμα της αρμονίας δεν μπορεί να είναι εχθρικό, εξ ορισμού, ή δεν θα είναι συμβαλλόμενα μέρητης αρμονίας. Ησυνειδητή ένωση των ανθρώπων στις κατηγορίες και τα συμβαλλόμενα μέρη σφαιρώνεπιτρέπει απέναντι από τα ενδιαφέροντα και τις ομάδες να βρεί τις αρμονικές, συντονισμένες, και ειρηνικές συζητήσεις. ΗMagnaCarta της αρμονίας επιδεικνύειπώς, μέσα σε έναν πολιτισμό θανάτου, το πλαίσιο για έναν νέο, αρμονικό πολιτισμό μπορείνα εξελιχθεί και να γίνει ειρηνικά βεβαιωμένο. Επομένως, ηMagnaCarta της αρμονίας έχει, παρά την περιορισμένη κυκλοφορία της, μια καθολική και σφαιρικήσχετικότητα από την άποψη ενός μελλοντικού πολιτισμού και μελλοντικών γενεών, οι οποίοι αποτελούν σήμερα μόνο ένα μικρό μέρος της ανθρωπότητας.

 

53.ΗMagnaCarta της αρμονίας δεν έρχεται σε αντίθεση με, αλλά συμπληρώματα, ο γνωστόςγήινος χάρτης 2000 (www.earthcharter.org), το οποίο είναι κυρίως οικολογικό στο χαρακτήρα. ΗMagnaCarta της αρμονίας δεν έρχεται σε αντίθεση με, αλλά συμπληρώματα και αναπτύσσεται ουσιαστικά,η καθολική Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων (1948) καιη Συνθήκη των Η.Ε σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού (1989) και άλλων διεθνών ανθρωπιστικών εγγράφων. Για την αμοιβαίες ανάπτυξη και την αξιολόγηση αυτών των εγγράφων και τηςMagnaCarta της αρμονίας, είναι πρόσφορονα συγκριθούν .

 

54.Η κοινωνική αρμονία και ο πολιτισμός της απαιτούν τις κολοσσιαίες επενδύσεις και τους πόρους. Καταρχήν, είναι απαραίτητοι για την αποβολή της ένδειας και επίσης για τη δημιουργίαενός διεθνούς και ενός πανεπιστημίου Διεθνές ή της ακαδημίας της κοινωνικής αρμονίας και του αρμονικού πολιτισμού ειρήνης (εν συντομία:ακαδημίααρμονίασ) σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτή η ακαδημία θα προετοιμάσει το απαραίτητο προσωπικό των δασκάλων, των γιατρών, των κοινωνικών λειτουργών, των δικηγόρων, των κοινωνιολόγων, των διευθυντών, και των διπλωματών για δύο σφαιρικές μετακινήσεις:Να θέσει τα παιδιά μια προτεραιότητα καιδημιουργία της κοινωνικής αρμονίασ, και επίσης για να προωθήσουν έναν αρμονικό πολιτισμό ειρήνης στα σχολεία και τα πανεπιστήμια όλων των χωρών. Η πρώτηακαδημίααρμονίας μπορεί να δημιουργηθεί, παραδείγματος χάριν,στην Αγία Πετρούπολη,Ρωσία ήστο Πεκίνο,Κίνα ήστη Γενεύη,Ελβετία, ή σε ισχύ οποιαδήποτε άλλη οπουδήποτε όπου θα υποστηριχθεί από τις αρχές.

 

55.ΗMagnaCarta της αρμονίαςαπευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, στις κυβερνήσεις, στα μαζικής επικοινωνίας μέσα, πολιτικούς, θρησκευτικούς, στους πολιτιστικούς, και επιχειρησιακούς κύκλους σε όλες τις χώρες έτσι μπορούν να την υποστηρίξουν, να την διανείμουν παγκοσμίως, και να υποστηρίξουν την οργάνωση των ακαδημιών αρμονίας σε κάθε χώρα.

 

56.ΗMagnaCarta της αρμονίας είναι ανοικτή στις προσθήκες από τους ομοϊδεάτες συντάκτες, για το διάλογο μεταξύ των συντακτών, για την περαιτέρω επιστημονικές ανάπτυξη και την τροποποίηση. Θα ενημερωθεί και θα αναδημοσιευθεί τακτικά για να εξασφαλίσει έναν δημιουργικό χαρακτήρα, απαλλαγμένο από το dogmatization.Δεν προσποιείται να ισχύσει πλήρες ή απολύτως με παρούσα μορφή του.

 

57.Ο 21ος αιώνας μπορεί να είναι ένας αιώνας του εξελικτικού μετασχηματισμού της ανθρώπινης κοινωνίας σε έναν σφαιρικό αρμονικό πολιτισμό πληροφοριών. Η παρούσαMagnaCarta της αρμονίας είναι μια μοναδική φιλοσοφία, μια καθολική ιδεολογία, και η πρώτη έκφραση της κοινωνικής αρμονίας ως φυσική τάξη των κατηγοριών σφαιρών στις κοινωνικές επιστήμες.

 

Leo M. Semashko, Ph.D.

Social Philosopher and Sociologist; ISA member;

Director, Public Institute of Strategic Sphere (Tetrasociological) Researches “Tetrasphere”;

Director, Russia IFLAC;

Founder and President, International site “Peace from Harmony” (www.peacefromharmony.org)

Author of more 150 scientific works, including 11 books;

Address: 7/4-42 Ho-Shi-Min Street, St. Petersburg 194356, Russia.

Tel: 7 (812) 513-3863

Email: leo44442006@yandex.ru

 

December 21, 2006, is a date of the first publication of the Charter.

April, 2007 edition

Ευγνωμοσύνη

ΕκφράζωτηβαθιάευγνωμοσύνηστηνκαθηγήτριαAda Aharoni, ΙσραήλκαιΓαλλίαΚαθηγητήςReimon Bachika τηςΙαπωνίαςΚαθηγητήςTerrence Paupp καιHarold W. Becker τωνΗΠΑΟΔρBernard Scott τηςΑγγλίαςκαλλιτέχνηςClaude Veziau τουΚαναδάΚαθηγητήςAbram Jusfin, καλλιτέχνηςΝίναGoncharova καισυγγραφέαςVladimir Kavtorin τηςΡωσίαςγιατηνπροκαταρκτικήεξέτασηκαιτιςπολύτιμεςπαρατηρήσεις, καιεπίσηςκαθηγητήςCharles Mercieca, συγγραφέαςRobert Weir, καισυντάκτηςCarol Hiltner τωνΗΠΑ, τουκαθηγητήRene Wadlow τηςΓαλλίας, καιειδικάτουΔρMartha Ross DeWitt τωνΗΠΑγιατηνπροσεκτικήέκδοσητουαγγλικούκειμένουτουχάρτη. Εκφράζω επίσηςτη βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους τους συντάκτες και τους μεταφραστές του χάρτη σε άλλες γλώσσες. Εκφράζω επίσηςτη βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους τους συντάκτες της περιοχής μας, κάθε ένας από τους οποίους έχει φέρει τη συμβολή του/της στο χάρτη μας.
Leo Semashko

 

Περίληψη

Η MagnaCarta της αρμονίας είναι το πρώτο θεωρητικό, κοινωνικό/φιλοσοφικό όραμα ενός συνολικά αρμονικού πολιτισμού πληροφοριών του αιώνα21STπου αναπτύσσεται μέσα σε έναν πολιτισμό βιομηχανικός-κινδύνου και προσπαθεί να το αντικαταστήσει. Η MagnaCarta εξηγεί επιστημονικά μια σφαιρική μετάβαση από έναν πολιτισμό σε άλλος, από η Κίναπου αρχίζειτο 2006 με την απόφασή της προς "την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της κοινωνικής αρμονίας." Είναι μια ριζική στροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας από τις εποχές των συνεχών πολέμων σε ένα ώριμο στάδιο της απαραβίαστης παγκόσμιας ειρήνης ως νέα ιστορία. Η MagnaCarta της αρμονίας παρουσιάζει την ανάγκη για αυτήν την μετάβαση, το αναπόφευκτο ενός αρμονικού πολιτισμού, και τους τρόπους να επιτευχθεί για τα διαφορετικά, σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά συστήματα: κεφαλαιοκρατία, σοσιαλισμός, και οι συνδυασμένες μορφές τους. Η αρμονική κοινωνία ενός νέου πολιτισμού είναι μια εποικοδομητική εναλλακτική λύση στην κεφαλαιοκρατία και το σοσιαλισμό, οι οποίοι είναι μορφές αποτυχουσών βιομηχανικών κοινωνιών. Η MagnaCarta της αρμονίας προορίζεται, πρώτιστα, για τα παιδιά και τη νεολαία. Ακόμα, όλοι οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να το δεχτούν και να ενσωματώσουν ως πρακτικό, καθημερινό τρόπο της ζωής και στη μακροπρόθεσμη κοινωνική αναδιοργάνωσή μας.

-------------------------------------------

 

Αυτή ηMagna Carta της αρμονίας είναι η πρώτη διεθνής θεωρητική έκφραση της έννοιας ενός πολιτισμού της αρμονικής ειρήνης, που διατύπωσα το 1999, στο ίδρυμα του κόσμου IFLAC.”

Professor Ada Aharoni, Founder and President of IFLAC: The International Forum for the Literature and Culture of Peace, Israel

 

“Η αρμονία σε και μεταξύ τις κοινωνίες είναι η μεγάλη ανησυχία αυτής τηςMagnaCarta. Η αρμονία μεταξύ των θρησκειών θα ήταν ένα γιγαντιαίο βήμα προς εκείνο τον υψηλό στόχο.”

Reimon Bachika, Professor, Dept of Sociology, Bukkyo University, Kyoto, Japan

 

“Οι δυνάμεις MagnaCarta για να σκεφτεί για έναν εναλλακτικό τρόπο της ανάπτυξης καιτης Ρωσίασ, και κοινωνικές επιστήμες.”Writer Vladimir Kavtorin, Russia

 

“Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα έγγραφα που εμφανίστηκαν πάντα στην ιστορία του γείηνου πολιτισμού μας. Θα χρησιμεύσει σίγουρα ως ένας οδηγός για πολλούς να βοηθήσει να κάνει αυτόν τον κόσμο μια καλύτερη θέση της κατοικίας. Μπορεί να αντιμετωπισθεί ως πηγή έμπνευσης για την παγκόσμια ειρήνη, προστασίας του περιβάλλοντος, ανθρώπινων δικαιωμάτων και αφοπλισμού.”

Charles Mercieca, Ph.D. President, IAEWP UN-NGO, Professor Emeritus, Alabama A&M University, USA

 

“Ο σύγχρονος κόσμος επιδιώκει σε μια έκθεση και ακριβώς μια παγκοσμιοποίηση που θα αποκλείσουν την ένδεια. Αυτή η τάση βρίσκει μια βαθιά θεωρητική εξήγηση σε αυτήν τηνMagna Carta της αρμονίας.”

Professor Rene Wadlow, France

 

“Οι στρατηγικές για τις αρμονικές και ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των παγκόσμιων θρησκειών και των εθνών βάσει του χρυσού κανόνα προσφέρονται από τηMagnaCarta“.

Professor Rudolf Siebert, Western Michigan University, USA

 

“Ο νέος κόσμος επιδιώκει στην καθιέρωση της εσπεράντο και το δίγλωσσο πολιτισμό, όπως απεικονίζεται στηMagnaCartaκαι στη δημοσίευσή του στην εσπεράντο.”

Professor Renato Corsetti, President Universal Esperanto Association, Italy

 

“Η Σοσιαλοκυβερνιτική ενδιαφέρεται για τη μόνη και άλλη οδήγηση στα κοινωνικά συστήματα. ΗMagna Carta αντιπροσωπεύει τους αντάξιους στόχους προς τους οποίους να στοχεύσει."

Dr. Bernard Scott, ISA RC51 Sociocybernetics President, England

-----------------------------------------------

Takis Ioannides’ translation o­n Greek languages: February 19, 2009Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005