Home

Mission

Contents

News

Authors

Links

Forum

Peace from Harmony
ΡΩΣΣΙΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ: Ἐπανάσταση τῶν σχέσεων τοῦ Κοπέ
 

ΡΩΣΣΙΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ:

πανσταση τν σχσεων το Κοπρνικου,ντ τς παραφροσνης το πυρηνικο πολμου.

κκληση πρς τν σνοδο Κορυφς τς Παγκσμιας Ερνης.

 

,

ΡΩΣΣΙΑ – ΑΜΕΡΙΚΗ

 

πανσταση το Σχσεων το Κοπρνικου γι πολυπολικ Παγκσμια Ερνη.

νγκη. Δυναττητα. Λογικ. ντ γι τς Παραφροσνης το Πυρηνικο Πολμου.

 

ΡΩΣΙΑ – ΑΜΕΡΙΚΗ

Συνεργασα Παγκσμιας Ερνης

 

ΡΩΣΙΑ – ΑΜΕΡΙΚΗ

 

νπτυξη τς Παγκσμιας Ερνης σ συνεργασα μ τνστιτοτο Ερνευσης.

ν συντομίᾳ : πργραμμα Συνεργασας RAPI.

(Ρωσσα - μερικνστιτοτο Ερνευσης)

 

Τ 52ο Σχδιο το GHA

γκεκριμνο π τ GHA στς 12 Σεπτεμβρου 2016

 

κδοση :

Ες τν Ρωσσικν γλσσα : http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=676

Ες τν γγλικν γλσσα : http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=710

In Spanish: http://peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=111

In French: http://peacefromharmony.org/?cat=fr_c&key=139

In Greek: http://peacefromharmony.org/?cat=gr_c&key=12

In Arabic: http://peacefromharmony.org/?cat=ar_c&key=10

 

 

κκληση πρς τς κυβερνσεις τς Ρωσσας κα τν Η.Π.Α.

ν ξεκινσει συνεργασα, δι τν νπτυξην τς Παγκσμιας πιστμης τς Ερνης (GPS),

ς μι κοιν πλατφρμα δι τ " πυρηνικν μηδν " κα τν Παγκσμιαν Ερνευσην*

παρχοντας σφλεια ες τν πλαντη.

 

ΠΡΟΣ : τος Προδρους τς Ρωσσας κα τν νωμνων Πολιτειν τς μερικς,

ΠΡΟΣ : τος πουργος ξωτερικντς Ρωσσας κα τν νωμνων Πολιτειν τς μερικς,

ΠΡΟΣ : τν Γενικ Γραμματα τν νωμνων θνν

ΠΡΟΣ : τος Διεθνες Ερηνευτικος Όργανισμος, κα τν Παγκσμιαν Κοινωναν τν Πολιτν.

 

ΘΕΜΑ: συνεργασα τς Ρωσσας κα τν Η.Π.Α. δι τν νπτυξην τς πιστμης τςΠαγκσμιας Ερνης (GPS), ς μία κοιν πλατφρμα δι τό "πυρηνικν μηδν" κα τν Παγκσμιαν Ερνευσην, παρχουσα τν σφλεια, ες τν πλαντην κα τν πρληψην τς πυρηνικς ντιπαρθεσης.

 

ΕΜΠΝΕΥΣΤΑΙΕΚΚΛΗΣΗΣ : ο σν-συγγραφεςτς "Παγκσμιας πιστμης τς Ερνης (GPS)", ογτες ερηνευτικν ργανσεων κα ερηνοποιοπ διφορες χρες(42 π 21 χρες - κατωτρω).

 

Ἐἰρνευση. Εναι κεντρικδα τς "Παγκσμιας πιστμης τς Ερνης (GPS)"ποα πεκτενεται ες τν καθολικν διαδικασαν συμφιλωσης μσ τς ναρμνισης.Εναι χι παρμοια μ τν παγκοσμιοποησην κα τν μηχανοργνωσην, τς συμπληρνει κα τς νσωματνει ες τν σταθερν νπτυξην τς συμφιλωσης τν διεθνν σχσεων ες τν παγκσμιαν κοινωναν, ς ποτλεσμα τς ξπλωσης τς συνεδησης κα τς οκοδμησης τς ερνης μ τς τεχνολογες τς Παγκσμιας πιστμης τς Ερνης (GPS). Δν πρπει ν συγχεται μ τς τοπικς προσπαθεας τς βαιης συμφιλωσης - "ερνευσης.

 

 

Κριοι,

 

κκλησ μας πρς σς περιχει ναν ριθμ τμημτων - βματα τς κατανησης τς ναγκαιτητας κατς δυναττητας τς πανστασης το Κοπρνικου στς ρωσο-μερικανικς σχσεις, αποαι εναι τ κλειδ δι ν σωθον α ζωα τν δο λαν κα τς νθρωπτητας ες τ σνολν της. Χρησιμοποιντας τ λγια τοϊνστιν, μπορομε ν πομε τι " ερνη μεταξ τν Η.Π.Α. κα τς Ρωσας δν μπορε νπιτευχθε μσ τς βας, μπορε νπιτευχθε μνον μσ τς κατανησης." ψηλτερη μορφ κατανησης τς παγκσμιας ερνης εναι π κοινοναγνριση τς "πιστμης τς Παγκσμιας Ερνης (GPS)".

Α παραδοσιακαδεολογαι κα τν δο πλευρν δν ταν ες θσιν νξασφαλσουν τν ερνην μεταξ τους στ παρελθν, πυροδοτντας ναν πλεμο, εδικ τν πυρηνικντιπαρθεση μχρι τριακν σημεον τς "μπιστροφς" το πρτου πυρηνικο πυραλου, ποοςθ ξεκινσει τν πυρηνικν φανισμν τς νθρωπτητας μσ τς στρατιωτικς ατοκαταστροφς. John F. Kennedy προβλεψε τν εκαιρα τς κμη στς 25 Σεπτεμβρου 1961 στνωμνα θνη:

 

"νθρωπτητα πρπει ν θσει να τλος εις τν πλεμον, πλεμος θ βλει να τλος ες τν νθρωπτηταν."

 

Α παραδοσιακαδεολογαι σαν νκαναι ν σταματσουν τν πλεμο. χουν φρει τν νθρωπτητα εις τ χελος το πυρηνικο πολμου, εις τν ποον, πως γνωρζουμε, δν μπορον νπρξουν νικητα. Θ εναι μνο μι νκη το θαντου πνω ες τν ζων. Τ τελευταα 70 χρνια μετ τ τλος το 2ου Παγκοσμου Πολμου πρασε κτω π τ σμβολον τς πειλητικς πιδενωσης τς ρωσσο-μερικανικς πυρηνικς ντιπαρθεσης.

πικνδυνη κατσταση κα τριο πειλς το πυρηνικο πολμου, ποα δν μπορε ν γνει νεκτ περαιτρω, ἐάν α πυρηνικα Δυνμεις κανθρωπτητα πρκειται ν σσουν ζως, χι δι ν καταστρψουν νας τν λλον, χει κνει τις Η.Π.Α. / ΝΑΤΟ μ τν στρατιωτικν πφασην τς Συνδου Κορυφς στν Βαρσοβα στς 9 ουλου 2016 νναπτξει στρατιωτικν ποδομν, συμπεριλαμβανομνων τν πυρηνικν, κατ μκος τν δυτικν συνρων τς Ρωσσας. πφαση ατλοποιε τ ψφισμα το Κογκρσου τν ΗΠΑ 758 στς 4 το Δεκμβρη 2014 δι τν προετοιμασαν το πολμου ναντον τς Ρωσσας μ συμμετοχ 28 χωρν το ΝΑΤΟ σ' ατν τν προετοιμασα.

λκληρος κσμος νησυχε σμερα μ τκραο ππεδο πυρηνικς ντιπαρθεσης τν νωμνων Πολιτειν κα τς Ρωσσας, πιπικνδυνη π τν κρση τς Κοβας τ 1962. Προκαλεται π τρα ξαιρετικπειλητικ γεγοντα.

 

Τ πρτο. νπτυξη τν πυρηνικν πλων το ΝΑΤΟ κα τς συνοδευτικς ποδομς ες τ δυτικ σνορα τς Ρωσας πο θυμζει στος Ρσους τς συγκεντρσεις τν Ναζιστικν στρατευμτων το Χτλερ μσα ες να πιθετικν σχδιον Μπαρμπαρσα τ 1941. Τρα εναι στ 2016 - τοι 75 χρνια ργτερα.

 

Τ δετερον. Πρθεση τς κυβρνησης τν ΗΠΑ δι ν ξοδψει να πιπλον *$ 1.000 δισεκατομμρια δι τν κσυγχρονισμν τν πυρηνικν πλων κατ τν πμενην δεκαεταν. δι ποον λγον εναι ατ; Δν εναι δι τν ερνην, εναι δι πυρηνικν πλεμον.

 

Τ τρτο. Παραδοσιακ, π τς Χιροσμα / Ναγκασκι τ 1945, πολιτικ τν Η.Π.Α., πιτρπει τν πρτην χρσην πυρηνικν πλων. "Κατ τν διρκειαν τς πυρηνικς ποχς, πρεδροι πτρεψαν εις ντερους διοικητς τους ν προγραμματσουν τν πρτην χρσην πυρηνικν πλων ... "Ατπογραμμζουν ο πρην στρατιωτικομπειρογνμονες το Πενταγνου James E. Cartwright and Bruce G. Blairaug (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=706).

 

Ατ τ γεγοντα μαρτυρον τν 100% πιθαντητα πυρηνικς πθεσης, ποα χει μνον να πρσχημα, νκπληρσει κα ν σηματοδοτσει τν ρχνς πυρηνικο πολμου. Βρσκοντας ατ τ πρσχημα, δν θ εναι δσκολο, ἐάν ατ εναι πιθυμητ. Ες ναν πυρηνικν πλεμον, πως γνωρζουμε, δν μπορον νπρξουν νικητα. Θταν μι ατοκτονα τς νθρωπτητας κα τς ζως ες τν πλαντην. Κριο θμα: ατ τ στοιχεα εναι νδεξεις τς βναυσης παραβασης τνδικαιωμτων τς νθρωπτητας κα κθε νθρπου ες τν ζων, τν ερνην κα τν λευθεραν π τν στρατν, κυρως π τν κμηδνιση τν πυρηνικν καπ τς πειλς της πο προρχονται πποιαδποτε χρα. ς κ τοτου, ναγκζουν λλας χρας, συμπεριλαμβανομνης τς Ρωσσας, ν αξσουν τν μυντικν τος σχναντι τς αξανμενης πυρηνικς πειλς κα τς πιθετικτητας. Δυστυχς, α διφοραι ντσεις μεταξ τν δο πυρηνικν δυνμεων, κατχοντας τ 95%τν πυρηνικν πλων παγκοσμως, πλησιζουν ες τ σημεον τς "μπιστροφς π τ πυρηνικ".

Δι ν σταματσει προσγγιση ες τ σημεο ατ κα γυρζοντας τν κνησν του πρς τ πσω μπορε μνον,νναπτυχθεντατικ συνεργασα δι τν ερνη μεταξ τν δο χωρν. Παραδεγματα ατο εναι : ατ το Apollo-Soyuz Test Project (ASTP) 1975 καπακλουθη κοσμικ συνεργασα,γεγονς ποπτρεψε τν ξπλωσην τν πυρηνικν πλων στ κοντιν διστημα. Σμερα α ναι ποτελεσματικα προσπθειαι συνεργασας τους,κα ες τος νους καινοτμους τομες εναι παρατηται. Πο εναι διξοδος δι τν ερνην σμερα ες τν πυρηνικν ντιπαρθεσην Η.Π.Α. κα Ρωσσας; Ποις, πς κα τ μπορε νποδεξει τν διξοδον;

πανσταση το Κοπρνικου ες τς σχσεις Η.Π.Α.- Ρωσσας,ες τς χερας τν ποων βρσκονται τ πυρηνικ κλειδι τς νθρωπτητας, π τ βασλειο τν νεκρν τοδη, παιτον τν σκψην τς πανστασης το Κοπρνικου, ποα πραγματοποιθηκε π τν Παγκσμιαν πιστμην τς Ερνης (GPS), πο δημοσιεθηκε ες τ Ρωσσικ κα ες τγγλικ ττη 2015/2016 ντστοιχα.

ποτελεσματικμοιβαα ποδεκτ διξοδος κα πολλποσχμενηπεριοχ τς συνεργασας θ μποροσε ν εναι π κοινονπτυξης τς Παγκσμιας πιστμης τς Ερνης (GPS). πρτη κδοση το GPS, μετπ πολλ χρνια ργασας λοκληρθηκε ττος 2016 μ 174 σν-συγγραφες π 34 χρας, μ τν συμμετοχν 59 πιστημνων κα ερηνοποιν π τς νωμνας Πολιτεας, κα 33 π τ Ρωσσα (http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf, p.6). Τργο ατ, στν πραγματικτητα σηματοδτησε τν ναρξη τς συνεργασας μεταξ τν δο χωρν ες τν κρσιμον τομαν τς παγκσμιας ερνης, ς τν καλτερην σφλειαν διλους. περαιτρω π κοινονπτυξης το GPS θ δημιουργσει μίαν κοινν πιστημονικν πλατφρμαν, χι μνον δι τ " πυρηνικν μηδν" κα τν γεωπολιτικν τς ερνης, λλπσης κανα νον ππεδον κατανησης, τς σκψης κα το πολιτισμο τς παγκσμιας ερνης κα τς συνεργασας τν χωρν ες τς νθρωπιστικς πιστμας. Τ GPS παρουσιστηκε σλες τς περους καχει ποσταλε στνωμνα θνη (κα τν UNESCO), μαζ μ μιντστοιχην ατησην δι συζτησην ες τ Γενικν Συνλευσην (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=686).

Δι τ πργραμμα συνεργασας μεταξ τν δο χωρν εις ατ τππεδον,προσφρουμε τν ττλο," Ρωσα κα ο Η.Π.Α. Παγκσμια πιστμη τς Ερνης, ς πλατφρμα τς " ξλειψης τν Πυρηνικν", τς Ερνευσης κα τς Πλανητικς σφαλεας." ν συντομίᾳ, "Ρωσα κα Η.Π.Α.: Παγκσμια πιστμη τς Ερνης (GPS)" κη"" Πργραμμα π τνομα τς λληνικς θες τς Νκης, συμβολζουν, ες ατν τν περπτωσην, τν κοινν νκην τς Ρωσσας κα τν Η.Π.Α.νντια ες τν πλεμον. Τνομα ατ εναι σμφωνον μ τνομα το πρτου προγρμματος "πλλων-Soyuz". Τ Πργραμμα "Νκη" θ ξεκινσει π τν κοινονπτυξην νς κμη γνωστου κοινωνικο σμπαντος τς παγκσμιας ερνης μ τν προοπτικν τς πλρους οκονομικς κα πολιτιστικς νπτυξης μσ καινοτμων ερηνικν τεχνολογιν.

ρχικ βασικ πρξη θ μποροσε ν εναι μι Παγκσμια Σνοδος Ερνης τς Ρωσας κα τν ΗΠΑ μαζ μ τος διεθνος ερηνιστικος ργανισμοςτς κοινωνας τν πολιτν π τν αγδα τν νωμνων θνν, γι παρδειγμα, τν ονιο το 2017 στν γα Πετροπολη, μ τν κλουθη περπου μερσια διταξη:

 

1. δημιουργα νς κοινονστιτοτου τς Παγκσμιας πιστμης τς Ερνης (IGPS) , τονστιτοτου Ερνης Ρωσας - μερικς (RAPI) δι τν νπτυξν της. Δο σα τμματα τν IGPS / RAPI ες τν Ρωσσαν κα ες τς ΗΠΑ ννοεται.

2. Διοργνωση 2017/2018 μσ το IGPS νς Διεθνος πιστημονικο Διαγωνισμο δι τν καλτερη προβολ το GPS (βλπε ροι Διαγωνισμο στ IGPS, κεφλαιο 8.21).

3. Παγκσμια πιστμη τς Ερνης (GPS) καλιστικ στρατηγικ τς ερνευσης (συμφιλωσης μσ τς ναρμνισης) τν διεθνν σχσεων ες τν γεωπολιτικν.

4. Ναι πιστημονικα τεχνολογαι τς ερνευσης / ναρμνισης πο βασζονται στ GPS: καθολικ στατιστικ ψηφιοποηση κα μηχανοργνωση, παγκοσμιοποηση, οκονομικνπτυξη, κδημοκρατισμς, δρυματοποηση, νομισματοποηση, διανοητικοποηση, προσωπικρμονικνπτυξη, ρμονικκπαδευση καλλα παρμοια.

5. Σνταγμα τς μοσπονδας τς Γς ς Σνταγμα Παγκσμιας Ερνης: τψηλτερον ργανον το διεθνος δικαου, ξασφαλζοντας τν παγκσμια ερνη ποα βασζεται ες τν κοινωνικν ρμοναν, τν στητα τν θνν κα τν δικαιοσνη διλους.

6. Πρωτεον πυρηνικς φοπλισμς κα τ "πυρηνικν μηδν" γι 10 χρνια, μχρι τ 2030, καπομκρυνση τν πυρηνικν π τν νεγκφαλη πυροδτηση τς σκανδλης.

7. Παγκσμιος φοπλισμς δι 50 έτη μτσιες μεισεις τν παγκσμιων στρατιωτικν δαπανν το 2%, ρχς γενομνης π τ 2020 τ 2030.

8. Τπιστημονικ πργραμμα τς μεταρρθμισης τν νωμνων θνν μ βση τ GPS.

9. τσια Διεθνπιστημονικ Συνδρια φιερωμνα ες τν νπτυξην το GPS.

10. ρχ κα συμφωνα: "Παγκσμια ρμονα ς πλυτος γγυητς δι τν παγκσμιαν σφλειαν" (Terrence Paupp, 2010: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=254).

11. ρμονικ πολυπολικ παγκσμια τξη πο βασζεται στν πιστμη (GPS). (δι μίαν λλην κδοσην ατς τς τζντας μπορετε ν δετε παρακτω ).

 

λα τ στοιχεα τς γκεκριμνης Συνδου Κορυφς θ δημιουργσουννα στρατηγικν πργραμμα τονστιτοτου το GPS (RAIP), τποον θ εναι τ μακροπρθεσμον πργραμμα τς ερηνικς νθρωπιστικς συνεργασας μεταξ τς Ρωσας κα τν νωμνων Πολιτειν ***. Ατ θ εναι νας ποικοδομητικς πιστημονικς "Χρτης πορεας γι τν Παγκσμια Ερνη", παλλαγμνος π τν παραδοσιακν δημαγωγαν δι ερνευσην, ποα ταν βοθητη ες τν πρληψην λων τν προηγομενων πολμων. Θ δσει ες τν νθρωπτητα μι σταθερν λπδα δι τν συντρησην το πρτου δικαιματος ες τν ζων μσ τς πρληψης το πυρηνικο πολμου κα τν φοπλισμν μχρι τ "πυρηνικν μηδν". Εναι λπδα ν γνει μρτυς μις σταθερς πιστημονικς λσης λων τν προκλσεων τς παγκσμιας ερνης, μχρι τν πλρην φοπλισμν πρν π τ τλος το 21ου αἰώνα.

Μία παρμοια ασιδοξη λπδα τς νθρωπτητας, καταπονημνη κ τςπυρηνικς πειλς π τ 1945, θ εναι παροσα χρις ες τς δο μεγλας πυρηνικς Δυνμεις, πο θνακαλψουν ες ατ μίαν νεξντλητην πηγν μπνευσης κανθουσιασμο δι ατο-νανωσην, ναγννησην, να κοιννειρα κα τν θνικν / παγκσμιαν δαν τς πανευθυγρμμισης τς ρχιτεκτονικς παγκσμιας τξης ες τ πολυπολικν ρμονικν πνεμα. Τ προγρμματα συνεργασας Ρωσσας κα Η.Π.Α. δι τν νπτυξην το GPS θ εναι φαρμογ τς μεγλης διαθκης το Ο.Η.Ε. ες τν Χρταν του: "Διτι, φο ο πλεμοι ρχζουν ες τ μυαλ τν νθρπων, εναι στ μυαλ τν νδρν το τι πρπει ν κατασκευσουν τν περσπισην τς ερνης".π κοινονπτυξης το GPS π τν Ρωσσαν κα τς Η.Π.Α. ς μελετημνη πανσταση Κοπρνικου τς συνεδησης δι τν νατροπν τς σχσης τους, κα τν πρληψην τς παγκσμιας πυρηνικς κατρρευσης - ατ εναι καλτερη θεμελωση τς σχυρτερης μυνας ερνης.

Χρησιμοποιντας τν ρολογαν το Brzezinski, πανσταση τς συνεδησης δι τς πυρηνικς Δυνμεις ες τν νπτυξην το GPS εναι νδυση μις"νας στορικς φγησης" καπιστημονικς "πανευθυγρμμιση τς παγκσμιας ρχιτεκτονικς δναμης" στν 21ο αἰώνα (http://www.the-american-interest.com/2016/04/17/toward-a-global-realignment/). ς κ τοτου, νπτυξη κα χρση το GPS εναι ξσου σημαντικ γι τν βισιμην νπτυξην κα τν πανευθυγρμμισην τν σχσεων μεταξ τν δο μεγαλυτρων πυρηνικν Δυνμεων - τν Ρωσσα κα τς νωμνας Πολιτεας μερικς, καθς κα δι τν τχην τς νθρωπτητας στν 21ο αἰώνα.

 

Ελικριν δικο σας,

 

ΟΓΕΤΕΣ τν ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ :

 

Dr. Leo Semashko, GHA δρυτς καπτιμος Πρεδρος , Ρωσσα

Julia Budnikova, Πρεδρος GHA-Ρωσσα

Dr. Charles Mercieca, Πρεδρος, Int. Ass. of Educators for World Peace (IAEWP), US

Dr. Roger Kotila, ντιπρεδρος, World Constitution and Parliament Association, Η.Π.Α.

Dan Moody, Πρεδρος Global Peace Partners, Η.Π.Α.

Dr. Subhash Chandra, Πρεδρος GHA, νδες

Ramesh Kumar, GHA κτελεστικςΔιευθυντς, νδες

Dr. Surendra Pathak, Πρεδρος, GHA-India, νδες

Dr. Ayo Ayoola-Amale, Πρεδρος, GHA-Africa, Γκνα

Dr. Maria Cristina Azcona, Πρεδρος, Worldwide Peace Organization (WWPO), ργεντιν

Dr. Uraz Baimuratov, Πρεδρος, GHA-Καζακστν

Dr. Alicia Rodriguez, Πρεδρος, UN International Committe for Banner of Peace, Μεξικ

ΟιΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ :

 

Dr. John Scales Avery, ΒραβεοΝμπελΕρνης, Δανα

Mairead Maguire, ΒραβεοΝμπελΕρνης, Βρειαρλανδα

Dr. Ernesto Kahan, τωςντιπρεδροςτο IPPNW, βραβευμνοςμΒραβεοΝμπελΕρνης, σραλ

Prof. Rudolf Siebert, πιστμων, Η.Π.Α.

DelasnieveDaspet, δικηγρος κα ποιτρια, Βραζιλα

Dr. SusanaRoberts, ποιτρια κα συγγραφας, ργεντιν

Δρ Παναγιτης Δμου ωαννδης, ποιητς, συγγραφας, λλς

Διονσιος Γεωργακπουλος, ποιητς, λλς

Δρ πστολος ωννου Πσχος, ατρςκαπιστμων, λλς

Dr. RobertBurrowes, πιστμων κα συγγραφας, Αστραλα

Dr. FrancoisHoutart, Καθολικς ερας κα λγιος, Βλγιο

Dr. GuyCrequie, συγγραφας καοιδς, Γαλλα

Dr. BishnuPathak, πιστμων, Νεπλ

AmmarBanni, καθηγητς, λγερα

VictorSkorlupin, μηχανικς, Λευκορωσα

SvetlanaVetrova, οιδς, Ρωσα

SvetlanaKuskovskaya, διδασκλισα, Ρωσα

Dr. AlexanderSubetto, πιστμων, Ρωσα

VeraPopovich, βιβλιογρφος, Ρωσα

PiotrSemashko, δικηγρος, Ρωσα

AlexanderSemashko, διευθυντς, Ρωσα

LeonidTimoshenko, συνθτης, Ρωσα

KonstantinKushner, συγγραφας, Ρωσα

MariaKarpinskaya, δημοσιογρφος, Ρωσα

TatianaRumyantsev, ρευντρια, νστιτοτο Γενετικς, Ρωσα

ReimonBachika, μτιμος καθηγητς Κοινωνιολογας, Κμπε, απωνα

Dr. Bruce Cook, κδτης, Η.Π.Α.

Dr. Helen Caldicott, ατρς, συγγραφας, μιλτρια, Αστραλα

Dr. Leonid Marachovsky, καδημαϊκς, Οκρανα

Dr. Tatiana Kablova, καθηγτρια, ΠανεσπιτμιοΚιβου, Οκρανα

Ρωσσα - νωμνεςΠολιτεεςμερικς :

 

ΠαγκσμιαΣυνεργασαΕρνης, ΔιλογοςκαΣυνεταιρισμς

ντδιΠυρηνικνΠλεμονθανατηφρονδιτννθρωπτητα.

ΠαγκσμιοςΣνοδοςΕρνης: Η.Π.Α.- Ρωσσας.

 

"νθρωπτητα πρπει ν θσει να τλος ες τν πλεμον, πλεμος θ βλει να τλος στν νθρωπτητα." JohnF. Kennedy.

 

μερσια διταξη. (Προσχδιο)

 

1. Κοινωνικ σμπαν τς παγκσμιας ερηνικς πραγματικτητας. Πυλνες τν στχων της: Σφαρες, Νμοι κα φορες τς Παγκσμιας ρμονας.

2. Παγκσμια πιστμη τς Ερνης (GPS): ρευνες τν πυλνων τν στχων της, πιστημονικ γεωπολιτικ ερνη κα ερνευση τν διεθνν σχσεων.

3. Τ δικαωμα τς νθρωπτητας κα κθε νθρπου ες τν ζων, τν ερνην κα τν λευθεραν π τν πλεμον, εδικπ τν πυρηνικν κμηδνισην καπ τς πειλς του πποιαδποτε κατστασην.

4. Κοιννστιτοτο GPS (νστιτοτο Ερνευσης), μ γραφεα στ Ρωσα κα τς νωμνας Πολιτεας μερικς , δι ν διερευνσουν τος πυλνας τν στχων τς παγκσμιας ερνης κα τν τεκμηρωσην τς νθρωπτητας δι δικαωμα εις τν ζων.

5. Διεθνς πιστημονικς Διαγωνισμς δι τν καλτερην παραλλαγν τοGPSες τ πλασιο το ΟΗΕ καπ τν αγδαν τν δο κρατν.

6. πιστημονικς τεχνολογας τς ερνευσης κα τς γεωπολιτικς ερνης ες τς κοινωνικς, οκονομικς, περιβαλλοντικς, πολιτιστικς καργανωτικς σφαρας / πεδα.

7. πιστημονικ βση δι τν πυρηνικν φοπλισμνως τν παγκσμιαν "πυρηνικν κμηδνισην" κατ τν διρκειαν τν 10 τν (μεσα).

8. πιστημονικν βσην το Συντγματος τς Γς ς ΠαγκσμιονΣνταγμα Ερνης : τψηλτερον ργανον το διεθνος δικαου.

9. Παγκσμιος φοπλισμςδι 50 χρνια βασισμνος στGPS.

10. πιστημονικνακατανομ τς παγκσμιας δναμης(συμπεριλαμβανομνου το ΟΗΕ) ρχιτεκτονικς κα οκοδμηση νς πολυπολικο κσμου, προκειμνου νξασφαλζεται παγκσμια ερνη π στ τλος το 21ου αἰώνα.

 

*** Τ ζτημα τν πυρηνικν κα το γενικοφοπλισμοχει ποτελσει ντικεμενο πολλν συζητσεων στν GHAκα μιν σειρν εδικν ργων του:

 

1 . Παγκσμια ρμονα ς πλυτη γγυητς γι τν Παγκσμια σφλεια κα τν Πυρηνικφοπλισμ (GlobalHarmonyasAbsoluteGuarantorforWorldSecurityandNuclearDisarmament,) 2009: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=369

2. Διεθνς Συνθκη Παγκσμιας ρμονας δι τν Πυρηνικν φοπλισμν ( GlobalHarmonyInternationalTreatyforNuclearDisarmament,) 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=376

3. Γενικς κα πλρης φοπλισμς σ 50 τη μ βση τν Παγκσμιαν ρμοναν μσ τς ABCτς ρμονας, Ατημα στν ΟΗΕ (GeneralandCompleteDisarmamentin 50 yearsontheBasisofGlobalHarmonythroughtheABCofHarmony, PetitiontotheUN,) 2012: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=529

 

Κοιτξτε πσης :

 

4. UrazBaimuratov. Μανιφστο τς ρμονικς Συνεδησης: Κρση, κατακλυσμο κα συγκροσεις: πς ν ξεπεραστε καταστροφικ συνργεια τν Τριν "C": (ManifestoofHarmoniousConsciousness: Crises, CataclysmsandConflicts: howtoOvercometheDestructiveSynergyofThree "C") : http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=561

 

5. NoamChomsky.

Ρωσσικ - μερικανικς πυρηνικς πλεμοςπειλε μ πυρηνικν κμηδνισην :(Russia-USatomicwarthreatensnuclearannihilation): http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=637

 

6. RonaldPaul. περσκεπτοΣυνδριο "κηρσσει τν πλεμο" ες τν Ρωσσαν (RecklessCongress 'DeclaresWar' onRussia) :http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=711

 

7. HelenCaldicott. μερικκμη πιστεει τι μπορε ν κερδσει ναν πυρηνικν πλεμον (Americastillthinksitcanwinanuclearwar) : http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=712

 

8. TomZ. Collina. μερικ δν θ εναι, ποτ, πρτη πο θ χρησιμοποισει πυρηνικ; (AmericaWouldNeverBetheFirsttoUseNukes. So Why Say We Might?) : http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=704

 

9. James E. Cartwright and Bruce G. Blairaug. End the First-Use Policy for Nuclear Weapons: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=706

 

10. Paul Sonne, Gordon Lubold and Carol E. Lee. "χιΠρτηΧρση" ΠυρηνικςπρτασηςπολιτικςπθεσηςπτοςπαλλλουςτοπουργικοΣυμβουλουτνΗ.Π.Α. καΣυμμχων " ('No First Use' Nuclear Policy Proposal Assailed by U.S. Cabinet Officials, Allies) : http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698

 

11. Javier M. Piedra. ραγιπανεξετσετεΟσιαστικτνσχσημαςμτΡωσσα (Time To Fundamentally Rethink Our Relationship with Russia) :

http://ccisf.org/time-fundamentally-rethink-relationship-russia/

 

12. Zbigniew Brzezinski. ΠρςμινΠαγκσμιανπανευθυγρμμισην (Toward a Global Realignment).http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698

 

Τ κεμενο τοργου κδθηκε π τν Dr. BruceCook.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ρωσσα - νωμνες Πολιτεες μερικς : Συνεργασα Ερνης

Συζτηση μχρι τς 4 Σεπτεμβρου. Παρατθηκε μχρι τς 10 Σεπτεμβρου.

γαπητο ερηνοποιο, φλοι,

 

πιπροσθτως τς προηγομενης πιστολς (κατωτρω).

 

πειλ τς προετοιμασμνης στ 100% πυρηνικς πθεσης / πολμου νησυχας κθε θνους κα κθε νθρπου ες τν Γν, πειδ εναι πικνδυνη δι τν ζων τς νθρωπτητας καποιουδποτε μρους ατν. Εναι πικνδυνη δι τν παρξη το καθενς, δχως ξαρεση, κατ 100%. Εναι παγκσμια. ς κ τοτου, πρταση δι τν πρληψην ερηνικ τς πυρηνικς πιθετικτητας, ξζει τν προσοχλων μας κα εναι ξια κθε συζτησης.

Παραφρζοντας τν διοφυφορισμ το Φρανσσκο Γκγια, "πνος τς λογικς γεννει τρατα", μπορομε σμερα ν πομε ,τι "ο δο αἰῶνες τοπνου ες τν βιομηχανικν λογικν ποκατστασην τς ερνης, μετ τν δημιουργα τς στρατιωτικς πιστμης, χει δημιουργσει τ τρας το πυρηνικο πολμου, τποο εναι ες θσην νπορροφσει τν νθρωπτητα ν τν κατακασει κθε στιγμ σμερα αριον". ν ψει ατο το τρατος εναι καλτερα ν εμαστε περβολικπιφυλακτικοπ τ ν εμαστε τθο θμα του. Πρς τοτο κα μεγιστοποι, ν μσ τν εκαιριν μου, τν εκαιραν ν ταχυδρομσετε τ σχδιον τς Συνεργασας Ερνης Ρωσσας - Η.Π.Α., κα καλλους τος ερηνοποιος ν τ στελετε (τ συνημμνο) ες τν διεθυνσην κα ες τ δκτυα σας. συζτηση το διαρκεως τς 4 Σεπτεμβρου.

 

Κλλιστες εχςγι ερνηνπ τν ρμοναν

Dr. Leo Semashko,

30/08/16

 

γαπητο φλοι,

 

Εμαι ες τν εχριστην θσην ν σς προσκαλσω ν συμμετσχετε σ μίαν συλλογικν κκλησην εις τοςδιεθνες ργανισμοςερνης κα στος ερηνοποιος,στς κυβερνσεις τς Ρωσ