Головна сторінка

Місія

Зміст

Новини

Про нас

Посилання

Форум

Peace from Harmony
Загальна Декларація Гармонійної Цивілізації

Глобальна Спілка Гармонії (ГСГ)

ГСГ – Міжнародна НВО з лютого 2005, об'єднуюча більше 300 індивідуальних членів з 48 країн і колективних членів з чисельністю більше мільйона чоловік в 80 країнах світу.
Засновник і президент ГСГ: Лев Семашко
Адреса: Вул. Хо-ши-Міна 7/4-42, Санкт-Петербург 194356, Росія
Тіл: +7 (812) 513-38-63
Факс: +78125133863
Веб-сайт: www.peacefromharmony.org
Э. пошта: leo.semashko at gmail.com або  tacvarthy at yahoo.com


 

23 травня – 22 липня 2009

======================================================

 

Загальна Декларація Гармонійної Цивілізації

Ознаки, визначення, неминучість і мислення

Пілотний проект

 

Лев Семашко, Росія

Д-р Евелін Лінднер, Норвегія

Проф. Реймон Бачика, Японія

Письменник Роберт Вейр, США

Проф. Ернесто Кахан, Ізраїль

Д-р Чарльз Мерсиека, США

Д-р Нур Гилані, США

Д-р Терренс Паупп, США

Д-р Джеймс Ранні, США

Д-р Едуард Сороко, Білорусія

Проф. Френк Хотарт, Бельгія

Д-р Ладж Утега, США

 

і 41 прихильник з 16 країн:

З Росії - 21: Людмила Алферова, Світлана Ветрова, Юрій Дорофєєв, Іван Іванов, Дмитро Івашинцов, Володимир Кавторін, Наталія Сидорова, Генріх Ськворцов, Валерій Гергель, Ніна Гончарова, Євгенія Каминіна, Олександр Ольшанський, Олександр Семашко, Андрій Семашко, Петро Семашко, Андрій Смирнов, Микола Стрелков, Василь Смирнов, Наталія Потапова, Володимир Стрелков, Тетяна Целютіна.

З інших країн – 20: Марія Аськона, Ада Ахароні, Марта Девіт, Такис Іонідес, Ренато Корсетті, Дімітріс Краніотіс, Гай Креки, Роза Лорд, Татомір Іон Маріус, Францисько Матос, Кає Мори, Матіш Муліж, Сусана Робертс, Матрейя Рой, Бернард Скотт, Олексій Стахов, Маріам Хан, Толану Чакраварті,Джінг Юмінь, Таки Юріко.

Публікації Проекту:
російською мовою: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=401,
англійською мовою: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=375,
іспанською мовою: http://www.peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=94,
французькою мовою: http://www.peacefromharmony.org/?cat=fr_c&key=127,
японською мовою: http://www.peacefromharmony.org/?cat=jp_c&key=5,
румунською мовою:http://www.peacefromharmony.org/?cat=ro_c&key=5

Преамбула

 

Ми, що підписалися нижче, глави урядів і незалежних міжнародних організацій вважаємо за необхідне:

 • В даній Декларації визначити гармонійну цивілізацію (гармонізм) людства, її основні ознаки, неминучість і наукове мислення в порівнянні з відживаючою індустріальною цивілізацією (індустріалізм).
 • Підкреслити основну ознаку індустріальної цивілізації 20-го та початку 21 століття в стихійному глобальному озброєнні, яке захопило практично всі країни світу і знайшло своє відображення в постійній гонці озброєнь, війнах і найгострішій загрозі ядерного самознищення людства
 • Визнати війни і гонку озброєнь шкідливою витратою колосальних ресурсів, не вистачаючих для вирішення глобальних проблем і виживання людства
 • Зрозуміти, що кінець війнам і гонці озброєнь може покласти тільки свідоме створення гармонійної цивілізації на основі наукового розуміння і мислення глобальної гармонії
 • Визнати поворотним аспектом в зміні людства від індустріальної до гармонійної цивілізації початок свідомого ядерного роззброєння, яке було проголошено в сумісній заяві Президента США Обами і Президента Росії Медведева 1 квітня 2009 в Лондоні, що відкрив нову еру глобальної гармонії в історії
 • Підкреслити основну ознаку гармонійної цивілізації: свідоме глобальне роззброєння, що почалося з ядерного роззброєння, і переведення всіх ресурсів людства на глобальний процес гармонізації всіх сфер, інститутів і країн соціального світу. Роззброєння – це процес не індустріальної, а гармонійної цивілізації.

Ми, глави держав, урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне, в зв'язку з фактом свідомого роззброєння, що почалося, запропонувати людям Землі справжню Декларацію як першу спробу наукового всестороннього пояснення гармонійної цивілізації відповідно до наступних принципів:

 • Гармонія - загальний, божественний, природний, соціальний і індивідуальний закон або порядок, який проявляється в універсальній динамічній рівновазі різноманіття культивується людьми у всіх формах творчості або інтуїтивно, на підсвідомому рівні, або свідомо, на основі відповідного наукового знання, що забезпечує свідомий вибір гармонії, який починається в сучасну епоху;
 • Гармонія – зв’язуюча суть і простір культури, що створює необмежене різноманіття в єдності (гармонії) і необмежену єдність (гармонію) в різноманітті: це гармонія культури або культура гармонії,яка стає усвідомленою в гармонійній цивілізації;
 • Гармонія – суть стійкого розвитку: у природі стійкість, що властива всім її елементам, гармонія яких повинна бути усвідомленою в гармонійній цивілізації;

·Усвідомлена глобальна гармонія – вищий закон і світогляд гармонійної цивілізації;

·Гармонійна цивілізація, на відміну від попередніх, створюється і розвивається свідомо на основі наукового розуміння глобальної гармонії та її законів;

·Глобальна (соціальна) гармонія - свідоме скоординоване самообмеження та внутрішній баланс за ради загального виживання, процвітання і миру;

·Неминучість свідомої глобальної гармонії диктується природою глобалізації і глобальних проблем людства, що не можуть бути розв’язаними поза глобальною гармонією та без відповідного їй рівня і якості мислення.

Ми, глави держав, урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне визнати:

·Пріоритетну, консолідуючу і вирішальну роль універсального наукового знання глобальної гармонії для гармонійної цивілізації

·Жодна з восьми Цілей Розвитку Тисячоліття ООН (2000), не може бути досягнута без світогляду, освіти і стійкого розвитку, що кореняться в свідомій глобальній гармонії

·Тривалість глобальної гармонізації і поетапність гармонійної цивілізації в 21 столітті

·Мультикультуралізм, різноманіття культурних форм і політико-демократичних шляхів гармонійної цивілізації в різних країнах

·Збіг в свідомій гармонії гармонійної цивілізації соціального, морального, політичного, економічного і екологічного ідеалів людства

·Пріоритет інтересів гармонійної цивілізації і глобальної безпеки на основі глобальної гармонії, вважати повністю відповідаючим національним інтересам і безпеці.

Ми, глави держав, урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне визнати ключове значення цієї Декларації як першого загальнолюдського документу свідомого народження гармонійної цивілізації. Її Загальна Частина є Декларацією Загального Блага або Глобальною Конституцією, яка разом з Декларацією Прав Людини складає інтелектуальну і нормативну основу свідомого становлення гармонійної цивілізації людства.

Ми, глави держав, урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне погодитися з наступною структурою даної Декларації:

·Преамбула: визначає призначення, початкові передумови і рольДекларації

·Загальна Частина: визначає основні поняття і принципи мислення гармонійної цивілізації і глобальної гармонії

·Спеціальна Частина: визначає напрями, норми і вимоги практичної реалізації справжньої Декларації

·Висновок: визначає організаційні і технічні сторони реалізації Декларації.

Загальна частина

 

Ми, глави держав урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне визначити наукову парадигму гармонійного мислення гармонійної цивілізації для вирішення глобальних проблем через наступні основні ідеї:

 1. Конвергенція сучасних криз енергії, їжі, клімату, фінансів з глобальними проблемами бідності, безробіття, міграції і тому подібне
 2. Необхідність нового визначення зростання, розвитку, процвітання, цивілізації і безпеки.
 3. Гармонійна цивілізація це інформаційна цивілізація (інформаційне суспільство), в якому визначальна роль належить інформаційному ресурсу з пріоритетом наукової інформації та інформаційних технологій глобальної гармонізації. Гармонійна цивілізація може бути тільки глобальною цивілізацією і навпаки.
 4. Головна ідея в підході до глобальних проблем і криз сучасності – думка Ейнштейна: «Проблеми не можуть бути вирішені на тому ж рівні мислення, яке створило їх». Новий рівень і якість мислення – парадигма гармонійного мислення.
 5. Парадигма гармонійного мислення визначається наукою і цінністю соціальної гармонії.
 6. Наука соціальної гармонії втілюється в системі нових наукових понять, які похідні від чотирьох основних:

(1)«глобальні сфери (комплекси галузей) виробництва/зайнятості людства»: соціальна (соціосфера), інформаційна (інфосфера), організаційна (оргсфера) і економічна (техносфера), які постійно відтворюють необхідні і достатні ресурси: людину (людей), інформацію, організацію (інститути) і речі на всіх рівнях: планетарному (глобальному), регіональному, національному і локальному

(2)відповідні глобальні групи, зайняті в цих сферах, що називаються «сферними класами населення»: соціоклас, інфоклас, оргклас і техноклас, які є акторами глобальної гармонії на всіх рівнях і разом з продуктивними сферами складають глибоку структуру соціальної гармонії, широке наукове пізнанняі використання якої у всіх країнах забезпечить магістральний інноваційний шлях людства в 21 столітті

(3)«глобальна гармонія», природні закони якої визначаються глибокою соціальною структурою на всіх рівнях

(4)«глобальна гармонійна освіта з дитинства», що забезпечує глобальну гармонійну свідомість, яка перетворює сферні класи із стихійних в свідомих акторів гармонії на всіх рівнях. (Детальніше наукове розуміння глобальної гармонії розкрито в «Великій Хартії Гармонії» 2007: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=4 .

 1. Системні параметри/атрибути соціального світу (будь-якої цивілізації): ресурси, процеси, структури (сфери і сферні класи) і стани. У індустріальній цивілізації вони залишаються непізнаними, а тому стихійними, неконтрольованими і дисгармонійними. У гармонійній цивілізації вони стають предметами пріоритетного наукового пізнання, а тому усвідомленими, контрольованими і гармонійними. Усвідомлений характер цим параметрам/атрибутам забезпечує відповідна наукова інформація, виробництво якої стає основним завданням гармонійної цивілізації.
 2. Основні інструменти для реалізації парадигми гармонійного мислення:

(1)Система глобальних сферних статистичних показників, відповідна математика і інформаційна технологія, що дозволяють кількісно визначати міру і динаміку гармонії сфер виробництва і сферних класів на всіх рівнях: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=222 .

(2)Загальна гармонійна освіта, що створює глобальну гармонійну свідомість, яка забезпечує єдину консолідовану платформу у вирішенні всіх проблем в процесі свідомої гармонізації і будівництва гармонійної цивілізації 21 століття:

http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=316 .

(3)Структура законодавчої і виконавчої влади, поділеної порівну між сферними класами населення (а також між чоловіками і жінками, молодими і немолодими), які створюють гармонійну багатопартійну політичну систему, перетворюючи державу і демократію на інструменти гармонізації. Аналогічна структура ООН і інших широких міжнародних організацій: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=392 .

(4)Глобальна резервна валюта «Гармон» як основний спосіб гармонізації економічного мислення, економіки і ринків, їх підпорядкування соціальним інтересам. Перш ніж стати глобальною валютою, «Гармон» використовується як регіональна валюта в одному або декількох міжнародних об'єднаннях: СНД, ШОС і т.п.: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=391 .

 1. У глибокій структурі гармонійної цивілізації соціальний пріоритет належить дітям, якість яких визначає якість всіх соціальних груп. Разом з дітьми соціальний пріоритет належить матерям. У гармонійній демократії пріоритет дітей забезпечується виборчим правом дітей, яке виконується батьками, перш за все матерями: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170 .
 2. Гармонія є об'єднуючою всі народи світу цінністю, визнаною у всіх культурах і релігіях.
 3. В епоху глобалізації ціннісний пріоритет гармонії виникає на основі органічного об'єднання всередині неї інших соціальних цінностей: свободи, рівності, братерства, прав людини, справедливості, загального блага і тому подібне
 4. Дві основні форми індустріальної цивілізації: капіталізм і соціалізм забезпечували принципово різну реалізацію соціальних цінностей на основі пріоритету крайніх форм економічної власності. Капіталізм і соціалізм мають як переваги, так і непереборні недоліки і патології в реалізації соціальних цінностей, в їх ієрархії і пріоритеті. Гармонійна цивілізація – позитивна альтернатива і капіталізму і соціалізму, що виключає їх соціальні патології і вирішує їх глобальні проблеми на основі ціннісного пріоритету гармонії, що зберігає переваги капіталізму і соціалізму і що розвиває їх досягнення в рамках гармонії.
 5. Ціннісний пріоритет гармонії змінює ціннісний пріоритет свободи, яка довела людство до свободи самознищення в ядерній війні або в системній глобальній кризі економіки, фінансів, політики, екології, свідомості, моралі, освіти, ЗМІ, держави і інших інститутів, невиліковно уражених корупцією, злочинністю і зневагою інтересами населення.
 6. Ціннісне і наукове поняттягармонії не виключають, а доповнюють і підсилюють один одного, виступаючи один для одного відповідною підставою і засобом.
 7. Для застосування і розповсюдження парадигми гармонійного мислення кожна держава в його країні:

·Організовуєпостійні наукові дослідження динаміки сфер і сферних класів населення на національному і локальному рівнях

·Вводить статистику сферних показників для сфер і сферних класів разом з відповідною інформаційною технологією

·Реформує систему освіти у напрямі загальної гармонійної освіти

·Гармонізує структуру державних інститутів і демократії.

·Гармонізує економічну структуру виробництва і споживання, бідності і багатства і тому подібне

 1. Кожен народ світу має в історії своєї культури досягнення гармонії, цінні не тільки для нього, але і для інших народів.
 2. Гармонія стала принципом національної політики в Сінгапурі, Малайзії, Тунісі, Казахстані, Китаї і низці інших країн. Вона стала принципом регіональної політики в Європейському Союзі. Вона стає принципом глобальної політики в ядерному роззброєнні, у відносинах з мусульманським світом і так далі. Це невідворотна тенденція сучасної епохи глобалізації гармонії.
 3. Глобальна гармонія можлива за умов збереження всього різноманіття людства і (2) свідомого (скоординованого і узгодженого) самообмеження національних інтересів і використання ресурсів, перш за все природних, відповідно до вимог і норм глобальної гармонії.
 4. Глобальна гармонія це:

·не кінцевий результат, який ніколи не досяжний повністю, а вічний процес руху до неї

·постійний пошук усвідомленого балансу і координації сфер і сферних класів на всіх рівнях: глобальному, регіональному, національному і локальному

·найефективніший і надійніший шлях запобігання війнам, військових конфліктів і ліквідації озброєнь

·якнайповніше і ефективніше забезпечення прав людини і запобігання приниженням людської гідності

·наймогутніша позитивна альтернатива сепаратизму, міжрелігійній і міжетнічній ворожнечі.

20. Мислення і філософія індустріальної цивілізації дисгармонійні, тому що вони визначаються дисгармонійними галузями національного виробництва і управління, відповідними групами і інститутами, які різні в різних країнах. Тому галузеве дисгармонійне мислення і держава в принципі нездібні вирішувати глобальні проблеми і запобігати насильству і ворожнечі, які вони постійно проводять.

21. Мислення і філософія гармонійної цивілізації гармонійні, тому що вони визначаються гармонійними сферами глобального виробництва і управління, відповідними класами та інститутами, які ідентичні для всіх країн. Тому сферне гармонійне мислення і держава в принципі здатні вирішувати будь-які глобальні проблеми, забезпечити процвітання і непорушний мир всім народам з глибокої структури соціальної гармонії людства.

Спеціальна частина

Ми, глави держав, урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне прийняти на себе зобов'язання по виконанню цієї Декларації в наступних пріоритетних напрямах глобалізації гармонії:

 1. Наука гармонії і пов'язані з нею інформаційні технології
 2. Загальна гармонійна освіта, що забезпечує глобальну гармонійну свідомість
 3. Масова система послуг гармонізації для населення
 4. Масова система гармонійної охорони здоров'я, зцілення і виключення абортів
 5. Масове будівництво шкіл, академій, лікарень, сервісних центрів і інших спеціальних об'єктів гармонізації
 6. Гармонійний спосіб життя, відчуттів, мислення і поведінки
 7. Гармонізація засобів масової інформації
 8. Гармонізація демократії, має рацію, політики, управління і організаційних інститутів
 9. Лінгвістична гармонізація через міжнародний білінгвізм есперанто і англійської мови
 10. Гармонізація економіки, ринків, виробництва і споживання, попиту і пропозиції
 11. Щорічні Всесвітні і національні Фестивалі гармонії
 12. Гармонізація міжнародних відносин і світового багатополярного порядку
 13. Всесвітній Календар Гармонійної Ери
 14. Гармонійний мир між народами як наслідок глобальної гармонізації.

Всі перераховані напрями реалізації здійснюються через відповідні проекти глобальної гармонії на всіх рівнях: світовому, регіональному, національному і локальному. Першорядними з них є проекти роззброєння і миру з глибокої гармонійної структури людства.

Ми, глави держав, урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне визнати цю Декларацію як загальну платформу гармонізації відносин між:

 1. Державами одного народу: Китай і Тайвань, Північна і Південна Корея і так далі
 2. Країнами регіональних об'єднань: Європейський Союз, Співдружність Незалежних Держав, Шанхайська Організація Співпраці, Союз Американських Держав, Союз Африканських країн, Ліга Мусульманських країн і так далі, а також між регіональними об'єднаннями.
 3. Країнами Заходу і Мусульманського миру, Півночі і Півдня.
 4. Конфліктуючими країнами: Ізраїль – Палестина, Ізраїль – Іран, Індія – Пакистан і іншими.
 5. Країнами «Вісімки», «Двадцятки», «Тридцятки» і так далі
 6. Державами - членами ООН.
 7. Різними релігійними конфесіями.
 8. Політичними партіями кожної країни.

Висновок

Ми, глави держав, урядів і незалежних міжнародних організацій, що підписалися нижче, вважаємо за необхідне визначити Порядок введення, ратифікації і підписання цієї Універсальної Декларації Гармонійної Цивілізації в наступних нормах:

 • Декларація створюється Урядами США і Росії.
 • Декларація набуває чинності після її ратифікації парламентами США і Росії.
 • Декларація відкрита для приєднаннявсіх країн світу через її ратифікацію парламентами країн а також будь-яких регіональних об'єднань країн.
 • Кожна поправка, що вноситься до Декларації, ратифікується парламентами всіх країн, що приєдналися до неї.
 • Після ратифікації Декларація підписується главами держави або уряду або об'єднання країн.

У Декларації беруть участь міжнародні громадські і релігійні організації через її підписання, що забезпечить співпрацю держав і світового цивільного суспільства.

ПІДПИСИ

ГЛАВИ ДЕРЖАВ І УРЯДІВ

 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Сполучені Штати Америки, Президент .

 

Глобальний Союз Гармонії, Президент Лев Семашко

 

Російська Федерація, Президент .

 

Міжнародна Асоціація Педагогів за Мир, Президент Чарльз Мерсиека

 

Китайська Народна Республіка, Президент .

 

Усесвітня Асоціація Есперанто, Президент Ренато Корсетті

 

І так далі

 

Міжнародний Форум за Літературу, Мистецтво і Культуру Миру, Президент Ада Ахароні

 

 

І так далі.

 

 

Примітка. Проект Декларації проходить в ГСГ процедуру щорічного обговорення і редагування до тих пір, поки вона не буде ратифікована США і Росією, що покладе початок її офіційного життя як перший правовий акт гармонійної цивілізації.

 

Copyright © 2009 Глобальний Союз Гармонії

Copyright © 2009 Лев Семашко

 

Переклад українською мовою зроблений Митяєм І.С. 22.04.2010Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005