עמוד ראשי

מיסיון

תוכן

חדשות

אודות

קישורים

פורום

Peace from Harmony
The Future: Harmonious Civilization, or What? – The Program for the world TV Broadcast


תרבות חברתית הרמונית

אזרחי התבל

התאחדו בהרמוניה לשלום, צדק, אחווה ואושר

 

 

איגוד ההרמוניה העולמית – Global Harmony Association ( GHA)

 

GHA הוא ארגון בינלאומי לא ממשלתי שבו יותר מ400 חברים מ 48 ארצות , ויותר ממיליון משתתפים מבין כלל חברי הארגון, משמונים ארצות.המייסד והנשיא של GHA הינו ד"ר ליאוסמאשקו Dr. Leo Semashko. הארגון קיים משנת 2005 .

 

7/4 Ho- Shi- Min street, St. Petersburg , 194356 כתובת הארגון:

טלפון : +7(812)597-65-71 , e.mail: leo.semashko at gmail.com

 

נשיא GHA – USAבארה"ב הוא ד"ר לאג' אוטרג'ה ,Dr. Laj Utreja

כתובת : 122 Foxhound Drive, Madison, AL

טלפון :256-604-6927 ;e.mail: ish0001 at aol.com

 

נשיא GHA יפן הוא קא מוריי Kae Morii

אתר ה GHA : www.peacefromharmony.org.

 

היעד של איגוד ההרמוניה העולמית – מהרמוניה אל שלום; לקדם את הההבנה לקראת תרבות חברתית הרמונית.

********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית טלוויזיה

אושרה על ידי GHA ב-12 לדצמבר, 2010

 

אל: רשתות השידור ברחבי העולם

 

הנושא:איגוד ה GHAמציע להכליל באחת הרשות שלכם,תכנית דיון וחינוך, האורכת כשעה ומחצה, בטלוויזיה וברדיו (תכנית מחזורית) שתכונה : "העתיד: חברה הרמונית או איזו חברה?"

 

זכות יוצרים © איגוד ההרמוניה העולמית 2010

© ד"ר ליאו סמאשקו

 

 

 

פרסומים ב16 שפות:

Russian: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=477

English: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=447

Arabic:

Chinese:

Esperanto:

French: http://www.peacefromharmony.org/?cat=fr_c&key=132

German:

Greek: http://www.peacefromharmony.org/?cat=gr_c&key=7

Hebrew: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ev_c&key=8

Hindi: http://www.peacefromharmony.org/?cat=in_c&key=2

Italian:

Japanese: http://www.peacefromharmony.org/?cat=jp_c&key=10

Romanian: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ro_c&key=10

Spanish: http://www.peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=102

Ukrainian: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ua_c&key=177

Urdu:

  

א.נ.,

 

בעבר, לא ראינו שום תכנית שהכילה היבט מעמיקוחיובי על עתיד האנושות. קיימים ארגונים ספורים המתבוננים בעולם מהיבט חצי הכוס המלאה יותר מאשר החצי הריק.ארגון מסוג זה הוא ה GHA , מוסד אזרחי של סוציולוגיה ציבורית, הלוקח בחשבון עתיד של חברה הרמונית כאפשרות הסבירה ביותר של עתיד האנושות במאה העשרים ואחת. באופן מקביל, ארגון ה GHA עבד והשקיע רבות בשש השנים האחרונות, בפרסום 6 ספרים ומאות מאמרים שהוצגו בכנסים בינלאומיים, ופיתח כ25 פרוייקטים לחברה אזרחית עולמית.

ביודעם את עצמת התקשורת,ארגון ה GHA מבקש לפתח את הרעיון בצעד ההגיוני הבא – הצעהליצור תכנית שידור טלויזיוני אינטראקטיבית בשם "The future; Harmonious Civilization, or What?"" העתיד: חברה הרמונית, או איזו חברה?"

 

המאפיינים העיקריים של הפקה טלוויזיונית כזאת יהיו:

 

תדירות: תכנית שבועית (או יומית)

יום בשבוע: שבת (או יום א')

זמן השידור: שעות הבוקר

משך התכנית היומית: 90 דקות

זמן הרצת התכנית: בתחילה למשך שנה אחת, עם יכולת חידוש בהוספת

נושאים, או חזרה על התכנית

מפיקי ומנהלי סדרת התכניות: רשת הטלוויזיה

מספק התכנים: ארגון ה GHA

קהל היעד:נוער ואנשים צעירים מגילאי 13 – 35 שנה: אנשי גילאי הביניים

ומבוגריםהדואגים לעתידם ועתיד ילדיהם ונכדיהם.

מימון: מתקציבי רשתות השידור ו/או מוסדות שונים וספונסורים, הכוללים

40 מתוך המיליארדרים – הפילנטרופים בארה "ב.

 

מטרה :להביא לידיעת הצופים את האפשרות הסבירה ביותר, עם תימוכין

מדעיים, של מודל עתידני –הגיוני של הרמוניה חברתית; להטביע את

עיקרי המחשבה ההרמונית ולהראות את יתרונותיה בפתרון בעיות

חברתיות, ובהתפתחות ההרמונית של היחיד.תכנית זאת תראה כי לכל

בעיה חברתית יש פיתרון בדרך ההרמוניה. באופן מקביל, עלינו

 

 

להצטייד עם שפתה וסימניה, שאפשר ללמדם רק באמצעות החינוך והתקשורת.

 

רקע: ההיסטוריה ספוגה בשפת המלחמה והאלימות.כבר משנות ילדות מוקדמות אנו לומדים את שפת האלימות בשעורי ההיסטוריה בבתי הספר. אנו חשופים לה באופן מתמיד בשידורי התקשורת. קיימות אלפי אקדמיות צבאיות וקולג'ים המלמדים את חיילי העתיד את שפת המלחמה.הכנתם, יחד עם ייצור ומכירת הנשקנחשבים לערובה היחידה לשלום, כאשר הולכים בעקבות הדוקטרינה:" אם הנך רוצה שלום – הייה מוכן למלחמה". התקשורת המודרנית נשענת בעיקר על העבר וההווה. אין אנו מדברים אודות העתיד, ואפילו אם אנו עושים זאת, אין אנו נוקטים בטון חיובי, אלא באופן אפוקליפטי וצבאי, כמו המלחמה האטומית, התחממות גלובאלית, התלות באנרגיה, מחסור במזון, גידול האוכלוסייה וכדומה.

 

לאנושות אין מושגבאלף בית האלמנטרי של הרמיניה, והיא בורה ואינה יודעת את שפת ההרמוניה, כפי אחד ההוגים הגדולים אמר : " האנושות שכחה, ועתהצריך להזכירה מחדש( אתשפת ההרמוניה ), כי אלוהים ברא את הטבע ובני האדם בהרמוניה ובשפת ההרמוניה". רצוננו לחזור ולאמץ את שפת ההרמוניה, כדי לשרוד בחברה הרמונית אחרי אלפי שנות דיסהרמוניה של ההיסטוריה האנושית הוא המבחן האלוהי של יכולת מחשבת האדם לחזור אל מצבו המקורי.

 

בהתמוטטותה של השיטה הסוציאליסטית ב1990, ההיסטוריה המודרנית הייתה עדה למעבר טקטוני שלא היה כמותו של החברה מחברה תעשייתית פורצת אל לידת החברה ההרמונית.הרעדות הסיסמיות הורגשו בתחומי המפתח של ידע ורוחניות: בפילוסופיה, הסוציולוגיה, המתמטיקה, החינוך והתרבות. ב2010 התקיימו כ10 קונגרסים בינלאומיים עצמאיים ואירועי תרבות, הקשורים בהיווצרות חברה חדשה.ה GHA צינה יותר מ65 עובדותמאז 1947 המשקפות את הודעות לתהליך זה ב http:/www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=382

ב 2009 , ה GHA ציינה את לידתה של חברה הרמונית בשלוש תופעות גלובליות:

1. תחילת דיאלוג של " אפס נשק גרעיני" בין ארצות הברית ורוסיה, שוודאי אינו אפשרי בחברה התעשייתית הצבאית של היום.

 

2.התגלות המודל התיאורטי הראשוןבספרה GHA " חברה הרמונית – Harmonious civilization" http:/www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379) )

שהציג לראשונה את האלף בית, השפה ומחשבת ההרמוניה

ו-3. המתמטיקה של ההרמוניה כאריטמתיקה של חברה חדשה, על ידי פרופסור אלקסי סטאקהוב Prof. Alexei Stakhov ותומכיו בקנדה

http: // www.wordscrbooks.com/mathematics/635.html .

 

דוגמא אחרת של חברה זו המשפיעה על הכלכלה היא הפילנטרופיה שאין לה תקדים של 40 המיליארדרים מארצות הברית.החלטתם סותרת את כל חוקי האינדוסטריאליזציה ואפשר לפרשה רק במובני ההרמוניה.ארבעת העובדות דלעיל , בטווח שנה אחת, מציינים את אבן התשתית לחברה חדשה.

 

הדוגמאות החברתיות שלה הן יצירת האיחוד האירופי ב1992 והתקדמות לבניית חברה הרמונית בסין מאז 2006. למרות שלשתי דוגמאות אלו עדיין חסר הביסוס המדעי והן מוגבלות בתחומי הטריטוריות שלהן, בכל זאת ,הן כוללות חברה של שני מליארדי אנשים – של כמעט שליש מכלל האנושות.

 

ארגון ה GHAמאמין שאנו צריכים ליצור מחדש וללמוד את האלף בית, השפה והמחשבה של ההרמוניה בזמנים המודרנים.את התפקיד העיקרי בתהליך היסטורי זה של הארה הרמונית צריכה למלא התקשורת, במיוחד הטלוויזיה, הצורה היעילה ביותר של כל אופני התקשורת המשפיעים על מוח האדם.מאפיין זה של הטלוויזיה הוא שהביא לפנייה זו של ה GHA .היא מאפשרת פעולה עיתונאית מסוג חדש – ללמד אנשים, בעיקר את הצעירים, את שפת ההרמוניהלחברה חדשה ובאופן מקביל לדון באפשרויותיה ותחליפיה,באופן התואם אנשים שונים וארצות שונות. ארגון ה GHA רואה מחוייבות זו כאחריות חברתית עליונה וכתפקידה המוסרי של התקשורת המודרנית. חברה הרמונית אפשר להקים רק באמצעות חינוך ותקשורת, וללא אלימות.

 

 

רצף שידורים כגון זה יכלול שני חלקים:

 

החלק הראשון הוא חלק לימודי : "האלף בית של ההרמוניה החברתית" ויארך כ45 דקות. הוא יוקדש לאחד מן הנושאים( ראה נספח מצורף)והשאלות בעקבותיו.המבצעים של חלק זה יהיו16 סטודנטים בכירים מאוניברסיטאות, שיהיו נוכחים באופן מתמיד באולפני הטלוויזיה.הם יחולקו ל4 קבוצותבארבע מן הכתות(של ארבעתמבני היסוד של ההרמוניה החברתית) : חברה, אינפורמציה, ארגון וטכנולוגיה , עם 4 אנשים – שישבו בחצי מעגל – ליד ארבעה שולחנות במרחק של שניים עד שלושה מטר, האחד מן השני. קבוצות אלה תעבודנה בשיטת ה"משחק סימולציה של עסקים". הם ישתתפו בכל סדרה של משימות ההדרכה של האלף-בית של ההרמוניה החברתית,וידונו בינם לבין עצמם(כ15 דקות) , ובין הקבוצות ( כ30 דקות). התהליך הזה מזכיר את משחק הטלוויזיה "מה", "היכן" ו"מתי".אחרי לימוד האלף בית וחוקי השפהיבואו עיקרי המחשבה ההרמונית ( הפרוייקטים של (GHA

נושאי השנה הראשונה יתחלקו לשלושה חלקים, שיארכו 4 חדשים כל אחד : אלף-בית, שפה ומחשבת ההרמוניה.

 

חלק זה ינוהל או על ידי ד"ר ליאו סמשקו, יוצרה של התיאוריה המדעית של חברה אנושית הרמונית, מיסד ונשיא GHA, או על ידי עיתונאים שהוכשרו לכך, יחד עם עוזרי הוראה בלימודים הומניים המכיריםאת יסודות התיאוריה של חברה אנושית הרמונית – את ה-א"בונושאים אחרים, ויוכלו לנהל את דיון הסטודנטים.

 

החלק השנייהיה הדיון בחלופות , משך 45 דקות. המוציאים לפועל של חלק זה יהיו שישה מומחים:שלושה מהם ייצגו את עמדת החברה האנושית ההרמונית – מציג החלק הלימודי, עוזרקו או היועץ הלאומי של GHA (ראה לעיל)או המציג יחד עם מנהל התכנית יזמינו את המומחה, שדוגל ברעיון האנושות ההרמונית, ויכלולבדיון מדענים ידועים מבחוץ וזוכי פרס נובל.

 

שלשה מומחים אחרים יהיו המתנגדים לאנושות הרמונית, שיוזמנו על ידי מנהל התכנית. המתנגדים צריכים להגיש שבועיים מראש, לפני תחילת התכניות, למציג הדיון את תמצית דבריהם ( עמוד אחד ) להבעת עמדתם (בנושא תחלופה לאנושות הרמונית ), ועמדה זו תהייה בסיס לדיון.לכל משתתף תוקצבנה1-1.5 דקות, ומציג התכנית יכול לפנות אל קהל הצופים ולהזמינם להשתתף בדיון, לתמיכה בעמדת כל צד באמצעות האינטרנט או הטלפון.הדיון יכול להימשך באינטרנט, למשל ב"פורום להרמוניה", http://www.forum.peacefromharmony.org/viewforum.php?f=2

יועצי העיש יעזרו לחברות הטלוויזיה ומועצת המנהלים של GHA ימצאו את המשתתפים המתאימים. הסטודנטים יכולים להשתתף על ידי הצבעה לכל עמדה. מבנה זה של התכניות עשוי להשתנות.

 

היעילות והחשיבות של תכניות טלוויזיה אלו טמונים בכך שהקהל (בעיקר הצעירים) יסגלו לעצמםתודעה של אנושות הרמונית, ילמדו את האלף-בית , השפה והעקרונות וההיגיון בה, בניגוד למודלים חילופיים בעתיד. זהו דחף בעל עצמה למחשבת הצעירים, המבוגריםוהזקנים לדורותיהם לגבי העתיד, ביצירת עמדתם הם, מודעות למהות החיים וההתפתחות ההרמוניה החברתית.ההיבט החיובי של תכניות טלוויזיה אלו יספקו פתרונות לפתולוגיות החברתיות הנוכחיות של הנוער (סמים, אלכהוליזם, חוליגניזם, פשע, התנהגות מסוכנת וכו').

 

מרכיבים נוספים של התכנית:

 

1. בנוסף לאור, צליל, צבע מבנה וכו' שיתלוו לתכנית , 12 ספרי ה GHA (ובכללם ספריו המוקדמים של ליאו סמאשקו) – ספרים המיצגים את הרציונאל, ההיסטוריה, המודרניות והתיאוריה של חברה הרמונית, יהיו מוצגים בתכניות הטלוויזיה.

2.סמלי ה GHA

3.תכניות הדרכה ומודלים של מחשבה הרמונית, עבור הסטודנטים.

4. שימוש בסרטי הרמוניהאו בחלקיהם מתוך ספריית הסרטים של GHA: אפשר למצוא אותם באתרhttp:// www.peacefromharmony.orgq?cat=en_c&key=252

5. גם 5-12 ספרים של המתנגדים לאנושות הרמונית.

6. תכניות ועזרים ויזואלים של המתנגדים לחברה אנושית הרמונית, לפי רשימה שתסופק על ידם כשבועיים לפני הצגת התכנית בטלוויזיה.

 

 

תנאים הכרחיים:

 

1.כל חברת טלוויזיה תדאג לחדשיים-שלשה חדשים של אימונים עיתונאי טלוויזיה – המיצגים את התכניות ועוזריהם בתוך אקדמיה להרמוניה שנוצרה למטרה זו.

 

2. כל רשת טלוויזיהתערוך מחקר סטטיסטי של הדינמיקה של שידורי כיתות ה GHAבארץ אחת – או באזור שלכם.המחקר ייתן אינפורמציה עדכנית חשובה למפיקי התכנית.

 

הערה:הנספחים הלאומיים או הבינלאומיים של רשתות הטלוויזיה יכולים ליצור הם עצמם אקדמיה משותפת להרמוניה להדרכתם של עתונאי טלוויזיה, ולעריכת מחקרים סטטיסטיים תקופתיים, ובאותה מידה לפיתוח התכנית"העתיד – חברה הרמונית, או איזו חברה?" התצורה של מרכיב אחד, למשל – המרכיב החינוכי, יכול להוות בסיס לפיתוח תצורות אחרות של מרכיבים שונים של החברה ההרונית : מרכיבים פוליטים, כלכליים וחברתיים. יש גם דברים נוספים כגון: בריאות, ספורט, הרמוניה אינדיבידואלית וכדומה.

 

שכר הנציגים והמומחים של ה GHA, יוחלט על ידי רשתות הטלוויזיהוה GHA, באמצעות נציגים משפטיים בחוזים מיוחדים.

 

עדיפות בתכניות הטלוויזיה

 

מתן עדיפות בתכניות הטלוויזיה יינתן ל

 

1. תכנית טלוויזיונית חינוכית , שהיא ייחודית גם בתוכן וגם בהשלכותיה על יצירת חברה הרמונית בעתיד ; תכנית כזאת אינה כלולה עדיין בתכניות הטלוויזיה הקיימות.

 

2. תכנית הטלוויזיה חדשנית, במידה שיהיה באפשרותה לעורר עניין ולמשוך קהל גדול לצפייה בתכנית.

 

3. תכנית הטלוויזיה מעניקה לארץ או לעיר בה מציגים אותה, תדמית תרבותית חדשהכערש תרבות הרמונית.

 

4. התכנית יכולה להביא לרפורמה בחינוך הכללי , על ידי הפיכתו לרמה הרמונית חדשה של חינוך.רפורמה זו יכולה להתגבר על בורות בנושאים אלה, ולהתחיל תקופה חדשה של הארה הרמונית.

 

5. תכנית הטלוויזיה תשמש כאקדמיה תחילית לבני נוער.האנשים הצעירים השאפתנים ביותר, שישלטו במדע ההרמוניה החברתית באמצעות תכנית טלוויזיה זו, יהיו הנציגים הראויים ביותר להנהגה ועמדות מנהיגות כעבור 10-20 שנה , ויעזרו בבניית מודעות לחברה הרמונית.

 

6.תכנית טלוויזיה זו תהייה הראשונה בהיסטוריה האנושית – מודעות רשת התקשורת לחברה הרמונית. זו תהייה לידתה של רשת טלוויזיה הרמונית.

 

 

ד"ר ליאו סמאשקופרופסור ארנסטו קאהן,סגן נשיא

נשיא GHAישראל, סגןנשיאIPPNW: זוכה

פרסנובל בשנת 1985

ד"ר לאג' אוטרג'ה

 

 

נספחים

אלג'ריה:פרופסור אמאר באני AMMAR BANNI; ammarbanniat_at_yahoo.fr

 

ארגנטינה:MARIA CRISTINA AZCONA, GHA VICE-PRESIDENT;

Azoconacristina_at_hotmail.com

 

קולומביה :MARY LUZ SANDOVAL ROBAYO, EDITOR; csgr_at_syllabapress.com

 

אנגליה: DR. BERNARD SCOTT; bernCESA1_at_g.mail.com

צרפתGUY CREQUI, GHA vice president :

   guy.crequie_at_wanadoo.fr

 

גרמניה :DR. BREND HORNUNG:

 hornung_at_med.uni-marburg.de

 

יוון: DR. DIMITRIS P. KRNIOTIS: dkraniotis_at_yahoo.gr

TAKIS IOANNIDES; TAKISIOANNIDES_at_GOOGLEMAIL.COM

 

הודו: Dr. ANANTA KUMAR GIRI, GHA vice president, aumkrishna_at_yahoo.com,

DR.THOLANA CHAKRAVARTHY,GHA vicepresident  

 takvarthy_at_yahoo com

 

ישראל: PROF. ERNESTO KAHAN, GHA VICE-PRESIDENT, VICE-PRSIDENT OF IPPNW; NOBEL PRIZE 1985ekahan_at_post.tau.ac.il

 

איטליה:DR. RENATO CORSETTI,GHA vice president; renato.corsetti_at_esperanto.org

יפן: KAE MORI, GHA-Japan president :moriikae_at_ybb.ne.jp

 

ליבריה:  JACOB RIGHT, GHA-LIBERIA president

aeon64_at_live.com

מאלזיה:DR. STEVE RAJAN;

steve_rajan_at_yahoo.com

מקסיקו:DR. MARGARITA MAASS; margarita_maas_at_yahoo.com

 

פאקיסטן:MARIAM KHAN, GHA-PAKISTAN PRESIDENT

mariam.inspiredsisters_at_gmail.com

רומניה:PROFESSOR DORIN POPA;

dorinpopa9_at_gmail.com

 

רוסיה:PROFESSOR GREGURY TULCHINSKY, St. Petersburg

gtul_at_mail.ru

IVAN IVANOV st. Petersburg

ivanov.ivan.spb_at_gmail.com

 DR. ALEXEI SHEPEL, st. Petersburg

shepelspb_at_mail.ru

WRITER ALEXANDER OLSHANSKYMoscow

     aa_at_olshanski.ru

 COMPOSER LEONID TIMOSHENKO Moscowvolnabudushego_at_yandex.ru

PRODUCER NINA GONCHAROVA Novosibirsk

Gong3000_at_ngs.ru

רואנדה:HELI HABYARIMANA,GHA VICE PRESIDENT

haheli2001_at_yahoo.fr

JEAN BASABOSE, GHA VICE PRESIDENT

basajd_at_yahoo.fr

 

אוקראינה:NATALIA KULINICH, GHA- UKRAINE PRESIDENT

Nata99-07_at_mail.ru

 

ארה"ב:DR. CHARLES MERCIECA, GHA VICE PRESIDENT

mercieca_at_knology.net

 

DR. LAJ UTREJA, GHA-USA PRESIDENT

lutreja_at_tecmasters.com

 

 

 

 

 

 

התפקידים המרכזיים של היועצים מטעם GHA הוא כדלקמן:

 

1. אם יידרשו, יתרגמו את מכתב GHA (6 עמודים)לרשתות

הטלוויזיה בשפת המקום ( או ישאלו מחברים לתרגם).

 

2. לשלוח מכתב זה ל3-5 רשתות הטלוויזיה של הארץ ( או המחוז

השפתי).

 

3. אם רשת הטלוויזיה תדרוש פרטים נוספים או מענה לשאלות, יכתוב

עם ד"ר סמשקווחברים אחרים של מועצת מנהלי ה GHA מכתב

תשובה לרשת זו.

 

אם תיווצר תקשורת מעין זו, בהתאם לדרישות רשת הטלוויזיה, הדבר החשוב ביותרהוא לנהל דיון ולחתום על חוזה בין רשת הטלוויזיה וGHA לתשלום לעבודות – משך 3-4 חודשים, על מנת להכין את המועמדים להשתתפות ולערוך את התרחישים המוצעים לתכנית הטלוויזיה, אם תתקבל על ידי הרשת.הדיון והחתימה על החוזה תיעשה על ידי נשיא ה GHA ויועצו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת 12 ספרי GHA, ובכללם ספריו הראשונים של ליאו סמאשקו, שתורגמו ל1-12 שפות.

2. GHA 12 books, including early Leo Semashko’s books, at 1 - 12 languages

 

2010. Russia, Forward, towards Harmonious Civilization. Together with the GHA co-authors.

St. Petersburg, LITA, 30 pages, in Russian: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=435

2010. Kazakhstan - Harmonism Strategy for the 21st century. GHA project for the President and

the Parliament of Kazakhstan. Together with the GHA 14 co-authors from 10 countries. St. Petersburg, LITA, 22 pages, in Russian and English: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=445

2009.  Harmonious Civilization. Global Harmony Association Innovative Projects, with 119

coauthors from 34 countries, in 2 languages. St-Petersburg, Russia, "LITA ", pages 254: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379,

2008. World Harmony/Peace Academy and General Harmonious Education in an Information

Society, with 64 coauthors from 20 countries, in 2 languages. St-Petersburg, Russia,"LITA ", pages 104. http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=277

2007. Magna Carta of Harmony for an Information Civilization: Toward Social Justice and

Global Peace, with 42 coauthors from 16 countries in 7 languages, Lita, 228 p. http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=3

2006. Harmonious Era Calendar: Address to Children, Youth and Future Generations, with

26 coauthors from 12 countries in 12 languages, St.-Petersburg State Polytechnic University, 396 p. http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=190

2004. Children’s Suffrage: Democracy for the 21st Century, Priority Investment in HumanCapital as a Way toward  Social   Harmony, St.-Petersburg State Polytechnic University, 72 p. http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=211

 

2003. Tetrasociology: from Sociological Imagination through Dialogue to Universal Values and

Harmony, with 14 co-authors, in three languages: Russian, English and Esperanto. St.-Petersburg State Polytechnic University, 394p.       http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=149

2002. Tetrasociology: Responses to Challenges. St.-Petersburg State Polytechnic University (in

Russian and English), 158 p. http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=145

2000. Tetrasociology as the Revolution of Social Thinking, the Way of Harmony and Prosperity.

St.-Petersburg, 168 p. (in Russian)

1999. Sociology for Pragmatists. Textbook for the university students. Part 1, St.-Petersburg,

376 p. (in Russian)

1992. Sphere Approach: Philosophy, Democracy, Market and Human. St.-Petersburg, 368 p.

(in Russian) http://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sferniy_podhod.pdf

Extras: Evgeny Abramyan: "Civilization in the XXI Century" (2009): http://www.savefuture.net/files/2009edition-en.pdf.

 

האלף – בית של ההרמוניה

האלף בית של ההרמוניה מכיל 20 מרכיבי יסוד, הנחוצים ומספיקים, ליסודות ההרמוניה החברתית:

 

1. ארבעה משאבים:אנשים, מידע, ארגון ודברים PIOT

2. ארבעה תהליכים: ייצור, הפצה, חליפין וצריכה PDEC

3. ארבעה מבנים/ספרות של ייצור: חברתי,אינפורמטיבי,ארגוני וטכניSIOT

 

התכנית תספק פתרונות לפתולוגיות הלוחצות של הנוער של היום (סמים,אלכוהוליזם,חוליגניזם,פשע, התנהגות מסוכנת וכו').

 

מרכיבים אחרים של התכנית

1. בנוסף לתאורה,צליל,צבע,מבנה וכו' - כתוספת קיימים 12 הספרים של

GHA (ובכללם ספריו הראשונים של ליאו סמאשקו),המיצגים את

הרציונאל, ההיסטוריה, המודרניות והתיאוריה של אנושות הרמונית,

ומיוצגים תקופתית במקלטי הטלוויזיה.

2. סמלי ה GHA.

3. להדריך סטודנטים בתכניות ומודלים של חשיבה הרמונית.

4. להשתמש בסרטים או חלקים מהם מספריית הסרטים של GHA :

http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=252

5. לחילופין ,5-12 ספרים של המתנגדיםלאנושות הרמונית.

6. תכניות ועזרים חזותיים אחרים של המתנגדים לאנושות הרמונית. הרשימה

תוגש על ידם כשבועיים לפני התכנית המוצגת.

 

 

תנאים הכרחיים

1. כל רשת טלוויזיה תספק 2-3 חדשי הדרכה לעיתונאים מטעם הטלוויזיה –מציגי התכנית ועוזריהם, באקדמיה להרמוניה שנוצרה למטרה זו ויתודרכו על ידי המרצים של GHA.

2. כל רשת טלוויזיה תנהל (על חשבונה) מחקר סטטיסטי של הדינמיקה של הכתות בארץ (או באזורכם) על שיטת ה GHA. מחקר זה יספק לתכנית הטלוויזיה את המידע העובדתי החשוב ביותר.

 

לתשומת לב; הרשתות הנספחות הלאומיות או הבינלאומיותלחברות רשתות הטלוויזיה יכולות להקים אקדמיה משותפת להרמוניה להדרכת עיתונאי טלוויזיה, , שינהלו מחקרים סטטיסטיים תקופתיים, כמו את פיתוח התוכנית "העתיד, חברה הרמונית או איזו חברה?" פורמט של מרכיב אחד, למשל חינוכי, שיכול לשמש בסיס לפיתוח פורמטים של מרכיבים אחרים של אנושות הרמונית; פוליטיים, תרבותיים, כלכליים וחברתיים. יש עוד מרכיבים כמו: בריאות, משפחה, ספורט, הרמוניזציה אינדיבידואלית וכדומה.

 

התשלום לנציגיה GHA והמומחים יחושב על ידי ה GHA וחברת רשת הטלוויזיהבאמצעות נציגים משפטיים בחוזים מיוחדים.

 

עדיפויות כלליות של תכניות טלוויזיה

 

1.תכנית הטלוויזיה ואפייה החינוכי הוא ייחודי, גם בתוכן וגם בהשפעתה על יצירת חברה אנושית הרמונית בעתיד ; תכנית מעין זו אינה קיימת עדיין בטלוויזיה.

2. תכנית הטלוויזיה היא חדשנית ביסודה ותעורר עניין ותהווה מוקדלצפייה לקהל רב.

3. התכנית הטלוויזיונית תיצור תדמית תרבותית חדשה לעיר או למדינה שתשודר בה, כערש לחברה הרמונית.

4. תכנית הטלוויזיה יכולה להביא לרפורמה במערכת החינוך על ידי העברתה

לרמה הרמונית של חינוך. רפורמה זו בלבד יכולה להתגבר על הבורות המוחלטתבהרמוניה חברתית ואינדיבידואלית.היא תתחיל תקופה חדשה של הארה.

 

5. תכנית הטלוויזיה תשמש כאקדמיה הראשונה להרמוניה עבור הנוער.האנשים הצעירים השאפתניים ביותר, שירכשו את מדע של ההרמוניה החברתית באמצעות תכניתזו , יהיו המועמדים המתאימים ביותר לעמדות מנהיגות ב10-20 השנה הבאות, ויעזרו בהחדרת מודעות לבניית חברה הרמונית.

 

6.תכנית טלוויזיה זו תהיה ראשונה מסוגה בהיסטוריה האנושית- רשת טלוויזיה המודעת לתרבות אנושית הרמונית. זו תהיה לידתה של רשת שידור הרמונית.

 

 

 

ד"ר ליאו סמאשקופרופסור ארנסט קאהן

נשיא GHAסגן נשיא GHA,ישראל,

סגן נשיא IPPNW: זוכה בפרס

נובל לשלום 1985

ד"ר לאג' אוטרג'ה

 

 

 Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005